Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Seminář Supervize v ošetřovatelské praxi pro rok 2017

FN Brno pořádá seminář dle vyhlášky č. 4/2010, kterou stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Termíny pro rok 2017

KVĚTEN

ČERVEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

19.5.2017

16.6.2017

22.9.2017

20.10.2017

3.11.2017

8.12.2017

 

 

 

 

24.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny pro rok 2018

BŘEZEN

ČERVEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

16.3.2018

15.6.2018

21.9.2018

23.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání

  • zasedací místnost OPV, 2. NP, pavilon L, FN Brno, Jihlavská 20, Brno

Předpokládaná cena

  • 800 Kč – cena je osvobozená od DPH

Délka semináře

  • 1 den – vždy od 8,00 - 15,30 hodin

Celková délka akce - 7 hodin.

Po řádném absolvování semináře účastník obdrží potvrzení o účasti.

Vstupní podmínky:

Seminář je určen pro nelékařská povolání:

  • všeobecná sestra, zdravotnický asistent, fyzioterapeud, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, farmaceutický asistent

  • vhodné zejména pro školitele a mentory

Cílem semináře je:

  • informovanost pomáhajících profesionálů v ošetřovatelství o supervizi a možnostech jejího využití v ošetřovatelské praxi

  • pojetí supervize jako jedné z dostupných forem profesionální podpory pracovníků ve zdravotnictví

Přihlášku zasílejte na e-mail:

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji