Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rozhovor s PaedDr. Janou Stěničkovou – ředitelkou Mateřské školy při FN Brno, p.o.

Mateřská škola při FN Brno, p.o., má dlouhou tradici, vznikla již v roce 1956. Od té doby je Dětská nemocnice kromě samotné léčby i prostředím výchovy, protože léčebný proces probíhá rychleji a příznivěji, je-li dítě v dobré psychické kondici a jeho myšlení je odpoutáno od nemoci. PaedDr. Jana Stěničková je ředitelkou Mateřské školy při FN Brno, p.o., od roku 1990 a během této doby prosadila řadu inovací, díky kterým se daří nemocným dětem vracet úsměv na tvář a zlepšovat jejich pohodu při rekonvalescenci. Její úsilí uznala nedávno také Česká školní inspekce, která Mateřskou školu při FN Brno, p.o., ocenila tzv. příklady inspirativní praxe.

 

Paní ředitelko, jak dlouho jsou děti, které zapojujete do výchovně-vzdělávacího procesu, hospitalizovány a jaká jsou specifika práce s nimi?

Průměrná doba hospitalizace je 10 až 15 dnů. Na onkologii jsou pak samozřejmě daleko delší dobu, stejně tak i po komplikovaných operacích na ortopedii. Tato práce má mnohá specifika, ke každému dítěti musíme přistupovat individuálně, kromě úrazu, se kterým se akutně léčí, může být dítě také znevýhodněno mentálně, zrakově či sluchově, takže u všech našich pedagogů je nutná kvalifikace z oblasti speciální pedagogiky. Snažíme se především o to, abychom napomohli rychlejšímu doléčení dětí a aby měly na pobyt v nemocnici příjemné vzpomínky. Paní učitelky chodí za dětmi na jednotlivá oddělení, na zooterapie pak docházejí děti do třídy naší mateřské školy, která se nachází přímo v areálu Dětské nemocnice, takže děti jen přejdou krytou chodbu a jsou u nás.

Jakých činností Mateřské školy při FN Brno, p.o., se týkají tzv. příklady inspirativní praxe, které Vaší škole udělila České školní inspekce?

Česká školní inspekce hodnotí jednotlivá školská zařízení, jejich silné i slabé stránky, mimo to uděluje právě i tzv. příklady inspirativní praxe, což je výjimečné. Loni tento status dostala pouze jedna škola v Jihomoravském kraji, letos my, a to dokonce ve třech bodech. První bod jsou naše zooterapie, v tom jsme skutečně výjimeční, dále ocenili také fakt, že jsme velice aktivní při předávání zkušeností z naší práce (spolupracujeme s řadou různých škol, např. ZUŠ Veveří, Střední pedagogická škola Lerchova, Mateřská a základní škola při zdravotnickém zařízení v Košicích, máme společné projekty, přednášky, navštěvujeme se) a třetí příklad je, že neustále zlepšujeme podmínky vzdělávání.

Kdy jste se zooterapií dětských pacientů začali a jaké druhy zooterapie dětem nabízíte?

Se zooterapií jsme intenzivně začali již v roce 1995, a to spoluprací se ZOO Brno. Zvířata nejsou naše, ale na zooterapie přijíždějí se svými majiteli. Od roku 2002 se věnujeme felinoterapii – tedy terapii prostřednictvím koček, právě v tom je naše naprosté unikum, a to i ve středoevropském kontextu. V posledních letech mohou děti využít i canisterapii, terapii s pejsky. Všechna zvířata se těší veliké oblibě dětí, dospělých i zdravotnického personálu, jsou zdravá, očkovaná a vhodná k terapeutickým účelům, mají totiž speciální zkoušky. Zooterapeutické aktivity probíhají výhradně ve třídě naší mateřské školy a účast na terapii je vždy podmíněna schválením od ošetřujícího lékaře. Již několik let chováme ve sborovně školy velké africké šneky rodu Achatina, které děti s paní učitelkou navštěvují a krmí během své léčby. Dále k nám pravidelně docházejí soukromí chovatelé s exotickými zvířaty (želva vážící 45 kg, surikata, vykastrovaný skunk). Od letošního roku máme nově i hipoterapii, minikoníka Emílka si děti velice oblíbily.

Jak Vás napadlo zapojit do zooterapie minikoníka?

Nápad vznikl na výstavě domácích zvířat na výstavišti. Vzala jsem si kontakt na majitelku a domluvili jsme se, že přijde. Letos tady byla od září již třikrát. Asistenční minikoník Emílek je velký zhruba do výšky stolu, nesmí se na něm jezdit, děti ho mohou česat, hladit. Zlepšuje to motoriku rukou a pomáhá psychicky.

Jak vznikla myšlenka zooterapie?

Odmalička jsem velký milovník zvířat. V 90. letech jsem se účastnila stáže v sociálních zařízeních ve Švýcarsku, kde pobývali senioři, ale i mladiství nebo drogově závislí lidé. V těchto zařízeních bylo naprosto běžné, že si tam lidé mohli s sebou vzít právě svého zvířecího miláčka, dokonce zde vznikaly tzv. minizoo právě pro terapeutické účely. Viděla jsem, jak kontakt se zvířaty nemocným lidem pomáhá, a tak jsem začala přemýšlet o tom, že by se dalo něco podobného udělat také tady. Dalším impulzem bylo to, že sama pěstuji kočky, a sice plemeno, které se k terapii velice hodí.  

Můžete popsat, jak na nemocné dítě kontakt se zvířetem působí?

Vzpomínám si např. na holčičku, která za námi přišla z neurochirurgie po operaci mozku. Když jsme se jí zeptali, jak se jmenuje, jen koktala, nebyla schopna svoje jméno říct. Potom si hrála s kočkou, hladila ji a něco jí začala povídat. Když jsem to viděla, řekla jsem jí: „Tahle kočka se jmenuje Tíťa a jak se jmenuješ ty?“ Ona se dívala na kočku a řekla: „Kat-ka.“ Díky zvířeti začala lámaně mluvit. Když si dítě hraje s kočkou nebo jiným zvířetem, odbourávají se vnitřní bloky, které se často nashromáždí v souvislosti s nemocí. Kontakt s kočkou je o to víc důležitý také v případě mentálně znevýhodněných dětí, které komunikují často pouze prostřednictvím kočky, s lidmi komunikovat nechtějí, ale vše vykládají pouze kočce. Kontakt se zvířaty je pro děti nesmírně přínosný, také jejich rodiče mají velkou radost, děti si se zvířátky fotí. Je pravda, že v dnešní době hodně dětí moc zvířat ani nevidělo, takže tady mají mnohdy ojedinělou možnost se s nimi setkat. Se svými kočkami jezdím na felinoterapie také do domovů důchodců, i tam má tato metoda své nezastupitelné místo. 

 

Čemu dalšímu se v Mateřské škole při FN Brno, p.o., věnujete a co plánujete?

Věnujeme se výchovně-vzdělávacím činnostem, výtvarným, hudebním či pracovním. Práce žáků pravidelně vystavujeme, řada z nich dostala také diplomy a ocenění. V rámci předvánočních aktivit jsme organizovali např. návštěvu Mikuláše v Dětské nemocnici, koncerty, divadelní představení. Těsně před Vánocemi přijde za nemocnými dětmi i asistenční labrador, který děti obdaruje dárečky. Součástí naší výchovně-vzdělávací činnosti je i oblast všeobecné prevence, v rámci těchto aktivit se setkáváme s pracovníky Městské policie Brno, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a dalšími. Také se zaměřujeme na podporu ekologického chování a cítění. Na jaro plánujeme tzv. motýlí zahrádku. Objednáváme larvy motýlů z Anglie, ty pak umístíme do speciální líhně, děti tak mohou tento proces sledovat. Motýli vypouštíme na Den dětí. Aktivit je skutečně mnoho a jejich přesný harmonogram můžete sledovat také na našich webových stránkách www.msfnbrno.cz

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji