Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rok 2022 v Porodnici FN Brno

/10. 1. 2023/ Dlouhodobou vizí Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno je stát se pracovištěm, které zajišťuje medicínskou péči na nejvyšší celorepublikové úrovni založenou na odborných znalostech, využívání progresivních postupů, respektu a empatii k potřebám našich rodiček a pacientek. Rok 2022 přinesl několik důležitých milníků, které nás k tomuto cíli zase posunuly o kousek blíž.

Díky neúnavné práci našich porodníků, porodních asistentek, zdravotních sester a spousty dalších zaměstnanců jsme i loni obhájili pozici největší porodnice v České republice. Narodilo se u nás celkem 6249 dětí, z toho 3218 na Obilním trhu a 3031 v Bohunicích. 131 maminek u nás porodilo dvojčátka a v červnu se u nás narodila i jedna trojčátka. Zaznamenali jsme vzestup zájmu o vaginální vedení porodu koncem pánevním a pokračujeme v trendu zkrácení hospitalizace na 48 hodin po fyziologických porodech.  

Pracovali jsme i na dalších oblastech, aby byl zvýšen komfort našich pacientek. Na obou pracovištích začala fungovat samostatná Ambulance předporodní péče, kam jsou objednávány pacientky od 36. týdne těhotenství k tzv. zaregistrování do porodnice (check-in). Do té doby se jednalo o součást ambulance porodního sálu, kde byly současně ošetřovány i akutní případy. Koncem roku 2022 jsme otevřeli nově vybudovaný porodní box na Obilním trhu.

Už druhým rokem na naší klinice funguje Centrum porodní asistence, pod které spadají porodní asistentky s přesně vymezenými kompetencemi a zodpovědnostmi. Prenatální ambulance porodní asistence za rok 2022 evidovala 2373 návštěv. Opět jsme navýšili nabídku našich předporodních kurzů, konzultací a cvičení, kterými si loni prošlo celkem 2640 žen. Počet zdravých rodiček rodících fyziologicky v péči porodní asistentky se neustále zvyšuje, v roce 2022 to bylo 1752 žen, tj. 28,6 % všech porodů (oproti roku 2021, kdy to bylo 26,3 % porodů). Výrazně také narůstá poptávka po individuální péči porodní asistentky u porodu: za rok 2022 této možnosti využilo celkem 209 žen.

Tato čísla jasně dokládají, že myšlenka Centra porodní asistence, které není žádným prostorem nebo budovou, ale koncepcí péče založenou na respektu a empatii a na premise, že porod je fyziologický proces, a tudíž se o fyziologickou rodičku s nízkým rizikem komplikací stará porodní asistentka a v maximální míře pracuje podle přání ženy stanového v porodním plánu, nachází u těhotných stále více ohlasů. Zároveň jsme však komplexním porodnickým střediskem a náš kvalifikovaný tým odborníků je připraven zakročit v případě jakýchkoliv komplikací. Spádově se k nám proto sjíždějí rodičky s různými rizikovými faktory, kterým je náš erudovaný tým plně k dispozici na obou našich pracovištích.

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno ovšem není jen Porodnice. Kromě porodnické subspecializace, která je často nejvíc vidět, jsme také odborně zaměřeným gynekologickým centrem s komplexní škálou vysoce specializovaných služeb ve třech dalších subspecializacích: reprodukční medicína, onkogynekologie a urogynekologie.

Významným počinem bylo představení nového brandu reprodukční medicíny na naší klinice – Cermedu. V září 2022 se CEntru Reprodukční MEDicíny (Cermed) představilo formou tiskové konference a na ni navazující zahradní slavnosti v parku na Obilním trhu. Pod jednu hlavičku se tak dostalo to, co spolu vždycky souviselo: asistovaná reprodukce a gynekologické problémy nejrůznějšího typu přímo ovlivňující reprodukční zdraví ženy. Cermed se stal značkou z hlediska provázanosti péče v oblasti reprodukčního zdraví zcela unikátní. Není jen dalším IVF centrem, ale místem, kde se k ženám a jejich reprodukčnímu zdraví přistupuje komplexně a s ohledem na budoucí reprodukční plány. Se zázemím s vysoce erudovanými odborníky nejrůznějších zaměření (lékaři, specialisté IVF, embryologové, andrologové, psychologové, špičkoví operatéři a mnoho dalších) a vybavením FN Brno je Cermed značkou pro komplexní péči na té nejvyšší úrovni.

Kromě toho se naší klinice také podařilo získat vysoce prestižní EuroEndoCert certifikaci, která dokládá, že jsme střediskem péče o ženy s endometriózou, které splňuje nejvyšší evropské standardy léčby. Je to doklad kvality našich služeb, a zároveň závazek do budoucna.

Ve všech jejích subspecializacích vykazuje naše klinika velmi vysoké počty ambulantních i operačních zákroků:

  • Porodnický tým provedl celkem 1500 císařských řezů a stovky dalších porodnických operačních výkonů.
  • Tým reprodukční medicíny provedl 1221 spermiogramů a celkem 3107 operačních zákroků.
  • Onkogynekologický tým diagnostikoval a léčil (včetně radikálních operací) 212 pacientek se zhoubným gynekologickým nádorem a 90 pacientek s karcinomem prsu.
  • Urogynekologický tým provedl celkem 3037 ambulantních zákroků a vyšetření a celkem 195 operačních výkonů.

To vše je dokladem komplexnosti a provázanosti péče, kterou nabízíme, a také tím, že jakožto vysoce specializované pracoviště dostáváme důvěru mnoha pacientek a jejich ošetřujících lékařů v kraji – a toho si ceníme.

„Naše rodičky a pacientky jsou pro nás středobodem konání, motorem a důvodem, proč se rozvíjet, zkvalitňovat péči a posouvat odbornost na vyšší úroveň. (…) Budeme rádi stát při našich pacientkách a pomáhat jim kvalitně naplňovat jejich životní příběh. Jsme tady proto, abychom poskytovali tu nejlepší péči a já osobně s celým týmem Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno se budeme snažit ji zajistit co nejkvalitněji.“

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta kliniky

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji