Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

RNDr. Marianna Romžová, Ph.D.

549 497 945

https://www.muni.cz/lide/239123-marianna-romzova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedecký pracovník so 7 ročnou praxou vo výskume zameranom na nádorovú biológiu, nádorové mikroprostredie, imunológiu a molekulárnu diagnostiku nádorov.  

Hlavným zameraním je štúdium mutačného spektra a hlbokej molekulárnej odpovede u chronickej myeloidnej leukémie (CML) a leukemických kmeňových buniek pomocou metódy sekvenovania novej generácie (NGS) a digitálnej PCR. 

Biologické vzdelanie získala na Prírodovedeckej fakulte University P.J Šafárika v Košiciach a následne RNDr. a PhD v obore biomedicíny a biologických vied (bunečná a molekulárna biológie, genetika a virológia)  na Karlovej Univerzite v Prahe.

Pred nástupom do FN Brno pracovala ako vedecký pracovník v Laboratóriu génových expresií Biotechnologického ústavu AVČR pod vedením Prof. Mikaela Kubistu. Ďalej získala prestížne Kreitmanovo štipendium na Univerzite Ben-Guriona v Berševe, Izrael, kde pôsobila 3 roky ako  post-doktorálny vedecký pracovník a jeden rok na Univerzite v Tel Avive v Izraeli.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji