Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.

Funkce: odborný pracovník v laboratorních metodách, postgraduální student

Sekce: nádorové genomiky

Telefon: 532 234 396

E-mail: jmalcikova()fnbrno.cz

 

Vzdělání:

2003 – titul Mgr - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Molekulární biologie a genetika

2007 – rigorózní zkouška - titul RNDr. - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Molekulární biologie a genetika

2009 – titul PhD - Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno a Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Molekulární a buněčná biologie

2008 – Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání - Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků

2011 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků

 

Zaměstnání:

od r. 2003 – Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno – odborný pracovník

od r. 2009 – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - odborný pracovník, asistent

od r. 2011 – Molekulární medicína, Středoevropský technologický institut (CEITEC MU) – odborný pracovník, asistent

 

Ocenění:

2009 – Cena děkana za akademický rok 2008/2009 za vynikající výsledky a úspěchy v tvůrčí práci při výzkumu

2010 – Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2009 (Malcikova et al., Blood 2009)

2013 – Cena děkana LF MU za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2012 (Pospisilova et al., Leukemia 2012)

 

Členství ve vědeckých organizacích:

European Hematology Association (EHA),European Research Initiative on CLL (ERIC), Česká hematologická společnost, ČLS-JEP, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii - Proteomická sekce, Genetická společnost Johanna Gregora Mendela,

 

Činnosti za posledních 5 let v oboru:

Výzkumné aktivity:

1)    Analýza defektů genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

2)    Studium klonální evoluce TP53 mutací u chronické lymfocytární leukémie s využitím sekvenování nové generace

3)    Funkční analýza p53 mutovaných proteinů in vitroin vivo

 

Pedagogické aktivity: výuka - Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, vedení bakalářských a diplomových prací

 

Publikační aktivita:

34 originálních vědeckých prací v časopisech s IF, 1 vyžádaný přehledový článek

1 kapitola v knize; 2 články v recenzované časopisech bez IF

h-index=11

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji