Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Psychiatrická klinika se po téměř 60 letech převlékla do nového

/27. 5. 2022/ První dochované údaje o přijímání duševně chorých do nemocnic v Brně pocházejí z roce 1748, jednalo se o samostatné oddělení pro psychicky nemocné muže v nemocnici U milosrdných bratří.  V roce 1948 povolilo ministerstvo školství zřízení samostatné psychiatrické a samostatné neurologické kliniky v nemocnici na Pekařské. V r. 1965 získala psychiatrie samostatnou novou budovu v areálu nemocnice v Bohunicích. 

 

Psychiatrie v Bohunicích 1965 

Tehdejší přednosta Psychiatrické kliniky profesor Hádlík v roce 1955 začal systematicky bojovat za vybudování důstojných prostor pro toto pracoviště. Podařilo se mu přesvědčit tehdejší politické vedení, aby nebyla realizována adaptace staré budovy na ulici Pekařská s provozně naprosto nevyhovujícími a pro pacienty i personál nedůstojnými podmínkami, ale aby byla postavena budova nová. Klinika v nových prostorách získala vlastní laboratoř elektroencefalografickou, biochemickou, psychofyziologickou, nově bylo založeno Denní sanatorium, Oddělení lékařské psychologie, dále vznikla možnost fyzikální léčby a v rámci rehabilitace byla nově zřízena i zámečnická, stolařská, arteterapeutická a zahradnická dílna a v neposlední řádě byla zavedena telefonická první pomoc Linka naděje. Tehdy velmi moderní budova byla architektonicky i organizačně jedinečným psychiatrickým zařízením.  

 

Rekonstrukce budovy 2019 

Dobře sloužila desítky let, postupně se ale pavilon G z roku 1965 stával nevyhovujícím a bylo potřeba rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2019 díky spolufinancování z dotací Evropské unie. Základní myšlenkou návrhu bylo ponechat v co nevětší míře stávající pavilon G tak, jak byl původně navržen a rozšířit jej o dvojici nízkopodlažních budov, které vytvářejí uzavřená atria. Realizace projektu Centra komplexní psychiatrické péče Brno byla dokončena koncem roku 2021. Vzniklo tak zbrusu nové, moderní a humánnější prostředí pro pacienty, které nabízí více možností terapeutických přístupů. Vytvořen byl i specifických prostor reflektující současné potřeby moderní léčby s využitím současných stavebních, interierových vybavení a technologií.  

"Projekt umožnil celkovou rekonstrukci objektu pro Psychiatrickou kliniku a jeho hlavním smyslem bylo zlidštění prostředí. Umožnil nám lepší služby pro pacienty v komunitě, takže nejsme jenom akutní lůžko, ale máme i terénní služby, kdy pomáháme lidem s duševním onemocnim zvládat jejich život a těžkosti, které onemocnění přináší." přednosta Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU prof.  MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. 

Psychiatrická klinika má šest lůžkových oddělení s kapacitou 109 lůžek. Po rekonstrukci Psychiatrické kliniky došlo také k prostorovému rozšíření ambulance a k rozšíření služeb ambulantní psychiatrické péče o: 

 

  • Plně funkční Centrum duševního zdraví (CDZ) – terénní péče pro pacienty v domácím prostředí  
  • Ambulantní program Dialekticko – behaviorální terapie pro pacienty s hraniční poruchou osobnosti 
  • Větší prostory pro ergoterapeutické dílny  

 

Maximální výše dotace činí: 628 235 810,55 Kč 

z toho podíl EU: 491 299 915,00 Kč a podíl SR: 136 935 895,55 Kč 

+ další výdaje (zejména na vnitřní vybavení) v hodnotě přes 50 mil Kč hradila FN Brno z vlastních zdrojů. 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji