Menu
Česky English
532 23 1111

První společný centrální dispečink v ČR

Ve Fakultní nemocnici Brno byl otevřen první společný centrální dispečink ve zdravotnickém zařízení u nás. Unikátní prostor v sobě integruje technické, zdravotnické a krizové dispečerské pracoviště. Jejich spolupráce bude využita zejména v krizových stavech – hromadný příjem pacientů, evakuace, ohrožení nebo havárie.

 

Nově vytvořené dispečerské centrum se skládá z části urgentního příjmu a částí technického dispečinku. Na něj pak přímo navazuje prostor pro krizový štáb, jež má možnost samostatného vstupu. Jednotlivé prostory jsou zrealizovány tak, aby v případě nutnosti i pracoviště technického velínu mohlo být použito jako pracoviště Urgentního příjmu a obráceně.

Celý dispečerský systém má jednotné ovládání komunikací, technologií a událostí. Celek pak poskytuje příslušný support pro krizové řízení nemocnice.

Modernizace původního centrálního velínu FN Brno z roku 1989 si vyžádala náklady ve výši 10 miliónů korun. Technologie, jež byly zakoupeny díky programu Evropské unie Cezhraničnej spolupráce, stály více než 6 miliónů korun (z 85% EU a 15% FN Brno). Další více než čtyři milióny korun si pak vyžádaly stavební úpravy, jež byly plně hrazeny z vlastních zdrojů nemocnice.

 

Zkušební provoz datové věty (28. 4. 2014 - 26. 1. 2015)

Zkušební provoz datové věta pro urgentní příjmy obou brněnských fakultních nemocnice

 

Slavnostní přestřižení pásky

První společný centrální dispečink v ČR

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji