Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Primář Oddělení lékařské genetiky

Útvar: Oddělení lékařské genetiky
Pracoviště: Dětská nemocnice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Přidáno: 16.6.2020

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

primáře

Oddělení lékařské genetiky

  

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (LF)
 • specializovaná způsobilost lékaře pro uvedený obor podle zákona č. 95/2004 Sb. (atestace z lékařské genetiky)    
 • praxe v oboru minimálně 10 let, ideálně 5 let v řídící funkci
 • znalost cizího jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost

 

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, datum vyhotovení a vlastnoruční podpis uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru
 • vědecko - pedagogická a publikační činnost 
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení, budova R, I. np, Ivana Vorálková, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 31. 8. 2020.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji