Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Primář Oddělení lékařské genetiky

Útvar: Oddělení lékařské genetiky
Pracoviště: Dětská nemocnice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Přidáno: 18.5.2020

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

primáře Oddělení lékařské genetiky

  Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (LF)
 • specializovaná způsobilost lékaře pro uvedený obor podle zákona č. 95/2004 Sb. (atestace z lékařské genetiky)    
 • praxe v oboru minimálně 10 let, ideálně 5 let v řídící funkci
 • znalost cizího jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, datum vyhotovení a vlastnoruční podpis uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru
 • vědecko - pedagogická a publikační činnost 
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení, budova R, I. np, Ivana Vorálková, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 1. 6. 2020.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji