Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Prestižní titul FESAIC získal prof. Petr Štourač

/8. 6. 2022/ Stát se tzv. Fellow Evropské společnosti anesteziologie a intenzivní péče (FESAIC) je uznáním výjimečné úrovně a přínosu v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny. Jako první zástupce České republiky ho z rukou prezidenta evropské anesteziologické společnosti dostal přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, nově tak za jeho jménem bude i označení FESAIC.  

Loni byli titulem oceněni první členové, dva bývalí prezidenti společnosti ESAIC (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care). Letos bylo oceněných přes 40 z celé Evropy, všechny žádosti o získání prestižního ocenění byly podrobeny vysoce odbornému rozhodovacímu procesu. Toto uznání evropské společnosti řadí oceněné do specializované skupiny profesionálů, kteří prokazují kvalitní práci v péči o své pacienty a poskytují vzdělávání, díky kterému posouvá anesteziologii na vyšší úroveň. Podle prezidenta společnosti ESAIC Prof. Kai Zacharowskiho je titul FESAIC symbolem dokonalosti a ocenění jsou uznáváni v celé komunitě anesteziologie a intenzivní medicíny.  

Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC je zároveň členem Národního výboru společností anesteziologů (National Anaesthesiologists Societies Committee - NASC).   

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji