Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednosta Ústavu patologie (m/ž)

Útvar: Ústav patologie
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Aktualizováno: 8.9.2023

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici

Přednosty Ústavu patologie (m/ž)

Ústav patologie FN Brno a LF MU je druhé největší pracoviště svého druhu v ČR a věnuje se diagnostické činnosti v celém spektru patologie (vyjma elektronové mikroskopie). Odborníci ústavu dále poskytují specializované diagnostické konzultace komunitním pracovištím ve značné části ČR (zejména v oblastech moravských krajů). Vedle medicínské problematiky je ústav aktivní v oblasti pre- a postgraduální výuky včetně organizace atestačních zkoušek z patologie. Ústav se rovněž věnuje výzkumné činnosti, především v oblasti hematopatologie, neuropatologie, onkogynekopatologie a v oblasti protinádorové imunity.

Kandidát na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti patologie, se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta kliniky bude odpovědný za řízení provozu a ekonomiky kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění, vědecko-pedagogický titul profesora je výhodou;
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání;
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity.

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled vědecké a publikační činnosti,
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo),
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči),
 • výpis z rejstříku trestů (max 3 měsíce starý),
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971), 

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě.
Pro elektronickou formu využijte možnost „Elektronická přihláška“. Bližší informace Vám podáme na e-mailu 
nebo na čísle 549 49 6431.

Odpovědět na nabídku
* Ochrana proti robotům
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji