Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Přednosta Neurochirurgické kliniky

Útvar: Neurochirurgická klinika
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Přidáno: 24.4.2020

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty pro níže uvedenou kliniku:

Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická klinika je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN Brno a Lékařské fakulty MU. Zajišťuje komplexní neurochirurgickou péči dospělým i dětským pacientům.

Kandidát na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti neurochirurgie, se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta kliniky bude odpovědný za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.
 • akademický titul Ph.D., nebo vědecká hodnost CSc.
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění; vítána profesura nebo předpoklad jejího brzkého dosažení v horizontu 3-5 let
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti
 • vědecká a publikační činnost v oboru
 • morální a občanská bezúhonnost
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity

 

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zákona 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti, specifikací mezinárodní relevance výzkumného profilu uchazeče a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů zašlete do 30 dnů od zveřejnění na veřejné části internetových stránek Masarykovy univerzity na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, příp. formou e-přihlášky (viz níže). Bližší informace na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu 

 

Odpovedět na nabídku
* Ochrana proti robotům
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji