Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Koronavirus: TESTOVÁNÍ a REZERVAČNÍ SYSTÉM *** Platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také VSTUPY DO AREÁLŮ jsou omezeny

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Oddělení pověřence

Útvar: Oddělení pověřence
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Technicko-hospodářský pracovník
Přidáno: 27.10.2020

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

pověřence pro ochranu osobních údajů

Oddělení pověřence

Kvalifikační předpoklady:

  • odborná znalost práva a praxe, týkající se oblasti ochrany osobních údajů
  • schopnost poskytovat informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů
  • kvalifikační předpoklady ve vztahu k hlavním činnostem správce, jejichž součástí je zpracování osobních údajů, nebo k činnosti veřejných subjektů
  • občanská a morální bezúhonnost


Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

  • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče 
  • vyplněný osobní dotazník
  • profesní životopis s přehledem praxe 
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
  • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení, budova R, I. NP, Kristýna Káňová, Jihlavská 20, 625 00 Brno, do 20. 11. 2020.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji