Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výročí založení Porodnice

130. výročí založení porodnice na Obilním trhu v Brně, 8. listopad 2018
 

PRM_old_V_600.jpg               Pamětní medaile

O rozvoj brněnského porodnictví a výstavbu nové samostatné porodnice se zasloužil profesor Hubert Riedinger, ředitel porodnice, který přešel roku 1878 do Brna z Vídně. Prof. Riedinger byl uznávaný jako vynikající operatér. Zavedl do zdejší porodnické praxe Semmelweisovy zásady, provedl v Brně první císařský řez, zřídil gynekologické od­děleni a babickou školu. Za podpory vlivných zemských úředníků se mu podařilo prosadit výstavbu nové porodnice na Obilním trhu, která, ač posta­vena podle úspornější varianty projektu, byla v té době nejmodernějším ústavem svého druhu v Rakousku-Uhersku i celé střední Evropě. Stavba za 253 624 zlatých byla dokonče­na 8. listopadu 1888.

V současnosti je brněnská porodnice součástí pracoviště reprodukční medicíny Fakultní nemocnice Brno a zahrnuje následující obory: perinatologie, reprodukční gynekologie, asistované reprodukce, onkogynekologie, anesteziologie a resuscitace, neonatologie, senologie, radioterapie, interní ambulance a ambulance klinické psychologie.

 

Pracoviště reprodukční medicíny.jpg                 Medaile.png

                                                       Pamětní medaile vydaná ke 120. letům

                                                       od založení porodnice na Obilním trhu.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji