Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 2. února 2019 platí ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno (areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11) zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty!

Současnost Porodnice

 

Od počátku 90. let minulého století je umožněn prudký rozvoj kvality zdravotní péče, bylo možné zlepšit vybavenost, komfort a hygienické zázemí pacientek. Organizační změny vedly k získání investičních prostředků určených pro modernizaci jednotlivých oddělení, vybavení počítačovou technikou, výstavbu operačních sálů, dokonalejší přístrojové vybavení, založení jednotek intenzivní péče (JIP) novorozenců i dospělých, laboratoří atd.

 

Počínaje rokem 1994 je zajišťována komplexní péče o ženy s onemocněním mléčné žlázy včetně preventivních mamografických vyšetření. Dochází k rozvoji nových oborů, zejména senologie a mammologie s dokonalou diagnostickou technologií a léčbou. Rovněž obor asistované reprodukce zaznamenal dynamický rozvoj nejmodernějších reprodukčních technik včetně andrologie, genetiky a imunologie. Komplexní zdravotní péči o ženu zajišťují společně s gynekology také chirurgové, anesteziologové, onkologové, radiologové, internisti a klinický psycholog.

 

Vznik komplexního pracoviště, rozsah a kvalita poskytovaných služeb se zapojením do evropského systému vzdělávání byly podmínkou k získání akreditace Unie evropských medicínských specialistů (UEMS) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) se sídlem v Bruselu. Tato akreditace byla dosažena na podzim roku 2002 a umožnila naši klinice zapojit se do systému postgraduálního vzdělávání v zemích Evropské unie.

 

Univerzitní klinika, založená již roce 1919, je dnes Evropským centrem vzdělávání v oblasti gynekologie a porodnictví. Její vědecké a pedagogické aktivity jsou orientovány na následující odborné programy:

 

perinatologický program – centralizace předčasných porodů a těhotenských patologií, komplexní prenatální diagnostika, snižování perinatální mortality a morbidity matek i novorozenců

 

Perinatologie.png

 

 

program asistované reprodukce - se zabývá léčbou poruch neplodnosti. Zajišťuje léčbu všech faktorů neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně operačních výkonů jako součást diagnostiky a terapie. Dále zajišťuje péči o incipientní a rizikovou graviditu a případné komplikace po asistované reprodukci.

 

 

Asistovaná reprodukce.png

 

 

onkogynekologický program - zabývá se prevencí a včasným záchytem nádorových onemocnění rodidel i prsu a jejich účinnou léčbou. K přesnému stanovení histologické diagnózy významně přispívá nově založená kryobanka na zpracování nádorového materiálu. Právě tyto výsledky umožňují získat onkologii nové poznatky z molekulární biologie, a tím určit prediktivní faktory ke zjištění časných stadií onemocnění.

 

 

Onkogynekologie.png

 

 

senologický program - od roku 1994 je zajišťována komplexní péče o ženy s onemocněním mléčné žlázy včetně preventivních mamografických vyšetření. V senologii jasně převládá trend tzv. konzervativních chirurgických výkonů, které eliminují nežádoucí estetické změny prsů operovaných žen.

 

Ve všech těchto oblastech klinika dosahuje významných vědecko-výzkumných, pedagogických i léčebně-preventivních výsledků, srovnatelných s univerzitními pracovišti tohoto typu všude ve světě.

 

Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno je lokalizována na dvou místech - pracoviště Porodnice a pracoviště Bohunice.

 

Pracoviště Porodnice má 165 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální regionální komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou komplexní péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce.

Pracoviště Bohunice má 50 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální komplexní gynekologickou péči a intermediární specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny.

 

Pracoviště Bohunice.png

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji