Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

Pacienty k nám odesílejte se žádankou (dvojmo) řádně vyplněnou a s čitelným IČZ.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji