Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Současnost Porodnice

 

Od počátku 90. let minulého století je umožněn prudký rozvoj kvality zdravotní péče, bylo možné zlepšit vybavenost, komfort a hygienické zázemí pacientek. Organizační změny vedly k získání investičních prostředků určených pro modernizaci jednotlivých oddělení, vybavení počítačovou technikou, výstavbu operačních sálů, dokonalejší přístrojové vybavení, založení jednotek intenzivní péče (JIP) novorozenců i dospělých, laboratoří atd.

 

Počínaje rokem 1994 je zajišťována komplexní péče o ženy s onemocněním mléčné žlázy včetně preventivních mamografických vyšetření. Dochází k rozvoji nových oborů, zejména senologie a mammologie s dokonalou diagnostickou technologií a léčbou. Rovněž obor asistované reprodukce zaznamenal dynamický rozvoj nejmodernějších reprodukčních technik včetně andrologie, genetiky a imunologie. Komplexní zdravotní péči o ženu zajišťují společně s gynekology také chirurgové, anesteziologové, onkologové, radiologové, internisti a klinický psycholog.

 

Vznik komplexního pracoviště, rozsah a kvalita poskytovaných služeb se zapojením do evropského systému vzdělávání byly podmínkou k získání akreditace Unie evropských medicínských specialistů (UEMS) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) se sídlem v Bruselu. Tato akreditace byla dosažena na podzim roku 2002 a umožnila naši klinice zapojit se do systému postgraduálního vzdělávání v zemích Evropské unie.

 

Univerzitní klinika, založená již roce 1919, je dnes Evropským centrem vzdělávání v oblasti gynekologie a porodnictví. Její vědecké a pedagogické aktivity jsou orientovány na následující odborné programy:

 

perinatologický program – centralizace předčasných porodů a těhotenských patologií, komplexní prenatální diagnostika, snižování perinatální mortality a morbidity matek i novorozenců

 

Perinatologie.png

 

 

program asistované reprodukce - se zabývá léčbou poruch neplodnosti. Zajišťuje léčbu všech faktorů neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně operačních výkonů jako součást diagnostiky a terapie. Dále zajišťuje péči o incipientní a rizikovou graviditu a případné komplikace po asistované reprodukci.

 

 

Asistovaná reprodukce.png

 

 

onkogynekologický program - zabývá se prevencí a včasným záchytem nádorových onemocnění rodidel i prsu a jejich účinnou léčbou. K přesnému stanovení histologické diagnózy významně přispívá nově založená kryobanka na zpracování nádorového materiálu. Právě tyto výsledky umožňují získat onkologii nové poznatky z molekulární biologie, a tím určit prediktivní faktory ke zjištění časných stadií onemocnění.

 

 

Onkogynekologie.png

 

 

senologický program - od roku 1994 je zajišťována komplexní péče o ženy s onemocněním mléčné žlázy včetně preventivních mamografických vyšetření. V senologii jasně převládá trend tzv. konzervativních chirurgických výkonů, které eliminují nežádoucí estetické změny prsů operovaných žen.

 

Ve všech těchto oblastech klinika dosahuje významných vědecko-výzkumných, pedagogických i léčebně-preventivních výsledků, srovnatelných s univerzitními pracovišti tohoto typu všude ve světě.

 

Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno je lokalizována na dvou místech - pracoviště Porodnice a pracoviště Bohunice.

 

Pracoviště Porodnice má 165 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální regionální komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou komplexní péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce.

Pracoviště Bohunice má 50 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální komplexní gynekologickou péči a intermediární specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny.

 

Pracoviště Bohunice.png

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji