Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Poptávkové řízení s názvem „NÁJEM POZEMKU ZA ÚČELEM UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY OBČERSTVENÍ NA – PRACOVIŠTI NEMOCNICE BOHUNICE - FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO II“

Předmět plnění

Předmětem plnění poptávkového řízení je nájem části pozemku 1681/43 o výměře až do 40m2. Celková výměra pozemku je 11 444m2 a nachází se na katastrálním území Brno – Starý Lískovec, LV 9, se kterým má zadavatel právo hospodařit, a to za účelem provozování občerstvení, na NPB pracovišti Nemocnice Bohunice, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno - Bohunice. Smluvní vztah s vybraným zájemcem bude uzavřen na dobu určitou 8 let od podpisu nájemní smlouvy. V případě potřeby rozsáhlejších úprav pro možné zahájení činnosti nájemce, bude prvotně podepsána smlouva o smlouvě budoucí, s předpokládaným datem zahájení provozu, dle jednání s budoucím nájemcem.

Specifikace:

Pozemek se nachází při vstupu do areálu Fakultní nemocnice Brno, na přístupové cestě k lůžkovému traktu (LT), vše na NPB - pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Konkrétní umístění je znázorněno na situačním plánu, který je součástí příloh této výzvy.  

Část pozemku o výměře až do 40m2 nacházející se na pozemku č. 1681/43
o celkové výměře 11 444 m2, katastrální uzemí Brno – Starý Lískovec, LV č.9.

Pozemek je zasíťovaný – elektřina, voda, odpad.

Zájemcům bude umožněna prohlídka nabízeného pozemku, a to na základě individuální dohody s výše uvedenou kontaktní osobou. Každý zájemce o prohlídku se prokáže dokladem totožnosti a zmocněním oprávněného zástupce uchazeče nebo dokladem totožnosti a dokladem, že je oprávněným zástupcem zájemce.

Minimální požadované nájemné za 1 m2 / bez DPH / rok = 2600,- Kč

Veškeré další informace, naleznete v přiložených souborech

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji