Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Poptávka na léky a zdravotnický materiál

Tato webová stránka je určena pro pracovníky farmaceutických společností a distributorů léčiv. Prostřednictvím webového formuláře  lze zadat cenovou nabídku pro léčivé přípravky používané na lůžkových odděleních FN Brno (tj. vydávané na žádanku hospitalizovaným pacientům). Přehled aktuálních poptávek naleznete ZDE >>>>.

Tuto formu hodnocení cenové nabídky využíváme u řady léčiv, pokud Zákon o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice FN Brno nenařizuje jinak.

Cenovou nabídku lze podávat pouze na léčivé přípravky registrované v ČR.

Vámi zaslané nabídky slouží jako podklad pro hodnocení přípravků. Nejvýhodnější přípravky jsou zařazovány do pozitivního listu FN Brno nebo používány na lůžkových odděleních.

Vámi podané nabídky jsou hodnoceny vždy na základě výzvy na tomto webu (vyhodnocení nabídek naleznete ZDE >>>>). Nabídku na kterýkoli přípravek ovšem můžete zaslat kdykoli. Je bezpečně uložena na serveru a vyhodnocena v termínu, který je dostatečně předem znám.

 

Co se hodnotí? 

Nejdůležitějším a všude tam, kde jsou v rámci skupiny k dispozici srovnatelné přípravky, i jediným parametrem, je cena. Dalšími mohou být např. odlišnost lékové formy aj.

 

Vedoucí Nemocniční lékárny

PharmDr. Tatiana Holubová

Telefon

532 232 151

Fax

543 211 961

E-mail

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji