Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Politika kvality a environmentu

pro období let 2017 - 2019

 

Politika kvality a environmentu OHTS vychází z aktuální Politiky kvality  FN Brno a rozvádí ji v oblasti hospodářsko-technické správy.       

 

Záměrem je zajistit provozní a technické podmínky pro činnost FN Brno s důrazem na stravování pacientů a zaměstnanců, prádelenské ošetření veškerého prádla, plynulé dodávky médií, materiálně-technické zásobování, zajištění dopravy v rámci celé FN Brno dle potřeb zdravotnických a nezdravotnických útvarů, zabezpečení správy majetku, investiční výstavbu, hospodárné využívání získaných finančních prostředků a zajištění bezpečnosti a požární ochrany ve FN Brno.

 

Pro naplnění výše uvedeného záměru stanovuje OHTS tuto politiku kvality a environmentu:

  1. Uspokojit potřeby a očekávání zaměstnanců medicínských a nemedicínských útvarů v oblasti zajišťování provozních a technických podmínek nutných pro jejich činnost.
  2. Zajistit vyrovnaný ekonomický výsledek hospodaření OHTS.
  3. Vytvořit příznivé pracovní podmínky a motivovat zaměstnance k odvedení kvalitní práce.
  4. Vytvořit podmínky pro dodržování ochrany životního prostředí, PO a BOZP.
  5. Zajistit vykonávání činností OHTS v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků, ke kterým se FN Brno zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
  6. Neustálé zlepšování a prevenci znečištění.

 

Vedoucí zaměstnanci OHTS se zavazují vytvářet podmínky a zdroje pro naplnění politiky a cílů kvality a environmentu a dále zabezpečovat funkčnost a trvalé zlepšování ve všech činnostech a procesech ovlivňujících kvalitu poskytovaných služeb. Využitím zpětné vazby budou monitorovány výsledky činností.

 

Vedení OHTS očekává od svých zaměstnanců:

  • Aktivní podporu při naplňování Politiky kvality a environmentu prostřednictvím jednotlivých cílů kvality a environmentu a dílčích úkolů.
  • Optimální využití zdrojů, kvalifikace a odborných znalostí pro plnění svých povinností.
  • Aktivní přístup k neustálému zlepšování vykonávaných činností.

 

  

Dne: 28. 11. 2016                                                                   Bc. Karel Široký

                                                                                              náměstek pro HTS

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji