Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Personální oddělení

  • zajišťuje uzavírání a ukončování pracovních poměrů
  • provádí platové zařazení zaměstnanců,
  • zajišťuje zpracování výkazů práce zaměstnanců FN Brno,
  • zpracovává statistická hlášení pro ÚZIS, ČSÚ, ÚP, MZ ČR
  • koordinuje, provádí a metodicky usměrňuje výpočet, výplatu a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní z příjmů ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištěn
  • vyžaduje refundace platu za zaměstnance FN Brno
  • provádí srážky z platu dle usnesení soudů, FÚ, exekučních úřadů a dalších oprávněných osob
  • provádí srážky penzijního připojištění/soukromého životního pojištění a jiných srážek

 

Vedoucí personálního oddělení

Ing. Světlana Haiflerová

Tel. 532 232 677; e-mail:

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji