Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Personální oddělení

 • zajišťuje uzavírání a ukončování pracovních poměrů
 • zajišťuje agendu výběrových řízení
 • provádí platové zařazení zaměstnanců
 • zajišťuje zpracování výkazů práce zaměstnanců FN Brno
 • zpracovává statistická hlášení pro ÚZIS, ČSÚ, ÚP, MZ ČR
 • koordinuje, provádí a metodicky usměrňuje výpočet, výplatu a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní z příjmů ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištěn
 • vyřizuje refundace platu za zaměstnance FN Brno
 • provádí srážky z platu dle usnesení soudů, FÚ, exekučních úřadů a dalších oprávněných osob
 • provádí srážky penzijního připojištění/soukromého životního pojištění a jiných srážek
 • zajišťuje nábor zaměstnanců (inzertní činnost)
 • spravuje evidenci uchazečů o zaměstnání   
 • sleduje a vyhodnocuje stavy zaměstnanců FN Brno

 

Vedoucí personálního oddělení

Ing. Světlana Haiflerová

Tel. 532 232 677; e-mail:

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji