Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Parkování a vjezd do areálů

 

Nemocnice Bohunice

 • Pacienti a návštěvníci mohou využít prioritně odstavných ploch v okolí nemocnice nebo placené parkoviště Netroufalky s 206 místy. Parkovné je 20,- Kč/hodina.
 • Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly je do vnitřního areálu umožněn bezplatně.
 • Pacienti, kteří vjíždí do vnitřního areálu FN Brno Bohunice a jdou na vyšetření, hradí parkovné. To je stanoveno na 50,- Kč/2 hodiny (i započaté). Platí se při odjezdu.
 • Ostatní návštěvníci (např. dovoz a odvoz pacienta, jednání apod.) hradí parkovné, které je v tomto případě stanoveno ve výši 50,- Kč/hodina (i za každou započatou). Při odjezdu z areálu do 30 minut se parkovné neplatí.
 • Návštěvy hospitalizovaných pacientů mohou parkovat v areálu (v době návštěv 14:00 – 18:00 hodin) za úhradu jednorázového poplatku ve výši 50,- Kč.
 • V areálu FN Brno lze odstavit vozidlo dlouhodobě z důvodu hospitalizace, a to dle aktuálního ceníku, za jednorázovou úhradu (parkovné) 400,- Kč. Na příjezdu oznámí pacient na vrátnici tuto skutečnost (uvede kliniku, na které bude hospitalizován) a uhradí částku proti daňovému dokladu. Vozidlo pak odstaví na odstavném parkovišti "U", kam jej vrátný nasměruje.
 • Dárce krve má možnost, v případě obsazeného hlavního parkoviště na ul. Netroufalky (svítí oranžové světlo na příjezdu), zajet po příjezdové komunikaci až k budově vrátnice (u začátku pěší zóny, poblíž vstupu na TTO) a po domluvě s vrátným vozidlo odstavit zde.
 • Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech a dbát pokynů vrátných či ostrahy FN Brno.

 

Dětská nemocnice

 • Pacienti a návštěvníci mohou prioritně využít odstavných ploch v okolí nemocnice.
 • Pacienti a návštěvníci  (např. dovoz a odvoz pacienta, jednání apod.) mohou také odstavit vozidlo v areálu Dětské nemocnice, ale v omezené míře (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný). Skládají na vjezdu kauci na parkovné v minimální výši 100,- Kč. Parkovné je v tomto případě stanoveno na 50,- Kč/hodina (i za každou započatou). Při odjezdu je kauce vyúčtována.
 • Návštěvy hospitalizovaných pacientů mohou parkovat v areálu (v době odpoledních návštěv) za úhradu jednorázového poplatku ve výši 50,- Kč (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný).
 • Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly je umožněn bezplatně. Přijíždí-li jako doprovod pacienta dvě osoby, řidič (není-li přímo on držitelem průkazu ZTP či ZTP/P) následně opustí areál, případně hradí parkovné (v režimu dovoz/odvoz pacienta), umožňuje-li to provozní situace.
 • Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech a dbát pokynů vrátných či ostrahy FN Brno.

 

Porodnice

 • Pacienti a návštěvníci mohou prioritně využít odstavných ploch v okolí nemocnice.
 • Pacienti a návštěvníci  (např. dovoz a odvoz pacienta, jednání apod.) mohou také odstavit vozidlo v areálu porodnice, ale v omezené míře (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný). Skládají na vjezdu kauci na parkovné, a to v minimální výši 100,- Kč. Parkovné je v tomto případě stanoveno ve výši 50,- Kč/hodina (i za každou započatou). Při odjezdu je kauce vyúčtována.
 • Návštěvy hospitalizovaných pacientů mohou parkovat v areálu (v době odpoledních návštěv) za úhradu jednorázového poplatku ve výši 50,- Kč (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný).
 • Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly do areálů FN Brno je umožněn bezplatně. Přijíždí-li jako doprovod pacienta řidič, držitel průkazu ZTP či ZTP/P, parkuje rovněž zdarma.
 • Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech a dbát pokynů vrátných či ostrahy FN Brno.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji