Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Otázky ke zkoušce z vnitřního lékařství pro studenty 5. ročníku

Otázky ke zkoušce z vnitřního lékařství pro studenty 5. ročníku

Otázky ke zkoušce z vnitřního lékařství - V. ročník - rok 2005/2006

 1. Esenciální a sekundární hypertenze, hypertenzní krize
  Sideropenická anémie a anémie chronických onemocnění
  Diuretika
 2. Cor pulmonale
  Vředová choroba žaludku a duodena
  Srdeční glykozidy
 3. Diabetes mellitus, rozdělení, etiopatogeneze
  Megaloblastická anémie
  Blokátory vápníkového kanálu
 4. Cévní onemocnění mozku
  Funkční poruchy GIT – diagnostika a léčba
 5. ICH dolních končetin
  Dřeňový útlum, aplastická anémie
  ACE inhibitory
 6. Hemolytické anémie
  Chronická komplikace diabetu mellitus
  AII antagonisté
 7. Poruchy cévní stěny, aneurysma, žilní trombóza
  Akutní komplikace diabetes mellitus, hypo- a hyperglykemická komata
  Alfa blokátory, centrální antagonisté imidazolových receptorů
 8. Akutní leukémie
  Nemoci adenohypofýzy – hyperfunkční syndromy, klin. obraz, terapie (Akromegalie, Cushingův syndrom, hyperprolaktinémie)
  Antiarytmika – rozdělení, indikace
 9. Idiopatická trombocytopenická purpura a trombotická trombocytopenická purpura
  Plicní embolizace, embolizace do perif. cév
  Antiagregancia
 10. Endokarditidy
  Hypopituitarismus, klinický obraz, terapie
  Vitamíny
 11. Myokarditidy a perikarditidy
  Myeloproliferativní choroby
  Betablokátory
 12. Chronické leukémie
  Hypertyreóza, etiopatogenezea, klinický obraz, terapie
  Hypolipidemika
 13. Kardiomyopatie
  Hypotyreóza, etiopatogenezea, klinický obraz, terapie
  Přímá vazodilatancia
 14. Supraventrikulární a komorové arytmie
  Diabetes insipidus centralis, klinický obraz, terapie
  Antikoagulancia
 15. Vrozené koagulopatie
  Myelodysplastický syndrom
  Trombolytika
 16. Prevence ICHS, sekundární prevence po IM, rehabilitace po IM a posuzování ICHS
  Hypo- a hyperparatyreóza, klinický obraz, terapie
  Zásady kyslíkové léčby
 17. Angina pectoris, němá ischemie
  Trombofilie vrozená a získaná
  Antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika
 18. Získané koagulopatie a DIK
  Akutní a chronická pankreatitis
  Lékové interakce
 19. Komplikace a prognóza infarktu myokardu
  Benigní a maligní monoklonální gamapatie
  Antibiotika
 20. Srdeční selhání
  Maligní a nehodgkinské lymfomy
  Antimikrobiální léky (mimo ATB)
 21. Hodgkinova choroba
  Feochromocytom, klinický obraz, terapie
  Kortikoidy (včetně inhalačních)
 22. Akutní otrava barbituráty, saliciláty, paracetamolem, …
  Revmatoidní artritida – klinické příznaky a diagnostika
  Antituberkulotika
 23. Vrozené srdeční vady
  Systémová onemocnění pojiva (kolagenosy) – systémový lupus erytematodes
  Imunosupresiva
 24. Akutní otrava organofosfáty
  Systémová onemocnění pojiva – polymyozitida, sklerodermie, vaskulitidy – rozdělení + diagnostika
  Antagonisté H2 receptorů a protonové pumpy
 25. Akutní glomerulonefritis – etiopatogeneze, diagnostika, terapie
  Reaktivní artritidy – klinické příznaky a diagnostika
  Bronchodilatancia inhalační
 26. Chronické glomerulonefritidy – etiopatogeneze, diagnostika, terapie
  Otrava oxidem uhelnatým a kyanovými sloučeninami
  perorální antidiabetika
 27. Akutní intersticiální nefritidy – dělení, diagnostika, terapie
  Osteoartróza – klinické příznaky, diagnostika
  Nesteroidní antiflogistika
 28. Chronické intersticiální nefritidy – dělení, diagnostika, terapie
  M. Bechtěrev a rozdělení ostatních spondylartropatií
  Antianemyka (B12, kyselina listová, preparáty železa)
 29. Nefrotický symdrom – příčiny, diagnostika, terapie
  Osteoporóza – diagnostika a terapie
  Thyreostatika a substituční léčba štítné žlázy
 30. Polycystická degenerace ledvin, nádory ledvin a močových cest
  Mimokloubní revmatismus – rozdělení a klinické příznaky
  Insuliny, rozdělení, indikace
 31. Urolithiaza a její komplikace, diagnostika, terapie
  Benigní choroby jícnu
  Analgetika, opiáty
 32. Diabetická nefropathie – prevence a terapie
  Nádory jícnu a žaludku
  Laxativa a prokinetika
 33. Akutní selhání ledvin – příčiny, diagnostika, terapie
  Plicní emfyzém
  Dietoterapie
 34. Chronická nedostatečnost ledvin – predialyzační fáze, možnosti terapie
  Nádory jícnu, žaludku a pankreatu
  Preskripce pohybové léčby u kardiálních onemocnění
 35. Chronické selhání ledvin – uremie, klinický obraz, diagnostika
  Chronická hepatitis a cirhosa jater, nádory jater
  Balneoterapie
 36. Metody krátkodobého a zátěžového monitorování srdeční frekvence a krevního tlaku
  Cholecystitis-lithiasis, komplikace, nádory podjaterní oblasti
  Hemodialyzační léčba
 37. Tuberkulóza
  Intoxikace herbicidy (zvl. paraquat) a dalšími pesticidy (mimo organofosfáty)
  Peritoneální dialýza (princip, indikace, kontraindikace, komplikace)
 38. Chronická obstrukční plicní nemoc
  Akutní a chronická zácpa
  Transplantace ledvin
 39. Poruchy acidobazické rovnováhy
  Horní a dolní dyspeptický syndrom
  Mukolytika a antitusika
 40. Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství
  Kolorektální karcinom
  Expectorancia
 41. První pomoc u akutních otrav
  Zánětlivá a nádorová onemocnění pleury
  Antipyretika
 42. Urgentní stavy v pneumologii
  Nemoc z ozáření
  Vazoprocesory
 43. Intersticiální plicní procesy
  Onemocnění vyvolaná vysokou teplotou a poškození elektrickým proudem
  Cytostatika
 44. Sarkoidóza
  Crohnova nemoc a ulcerozní kolitida
  Základy rehabilitace
 45. Záněty plic
  Insuficience kůry nadledvin
  Hepatoprotektiva
 46. Bronchogenní karcinom
  Hyperfunkce kůry nadledvin
  Analgetika
 47. Astma bronchiale
  Monoklonální gamapatie
  Pozitivně inotropní látky
 48. Akutní a chronická respirační isuficience
  Zátěžová diagnostika a rehabilitace ICHS a srdečního selhání
  Inhalační pomůcky, inhalátory, nebulizátory
 49. Akutní infarkt myokardu
  Dna
  Obstipancia
 50. Otrava etylenglykolem, metylalkoholem, etylalkoholem
  Ascites, pleurální výpotek
  Antimykotika

Zkoušky z vnitřního lékařství v V. ročníku se skládají ze dvou částí: praktické – vyšetření nemocného nebo popisu EKG a ústní zkoušky, která se skládá z trojice otázek

  Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji