Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Ortopedická klinika se účastní projektu Orthopathway společnosti B. Braun

Po úspěšném Kolorektálním projektu, který probíhá na Chirurgické klinice, se rozhodlo vedení FN Brno zrealizovat obdobný projekt společnosti B. Braun také na Ortopedické klinice. 

 

Cílem projektu Orthopathway je optimalizovat proces pobytu pacienta na Ortopedické klinice tak, aby byl pro pacienta co nejefektivnější, a díky tomu došlo také ke snížení nákladů na léčbu. Konkrétně se jedná o management průchodu pacienta nemocnicí při totální endoprotéze kolenního a kyčelního kloubu.

Základem projektu je analýza a evaluace stávajících procesů, díky kterým pak mohou být výsledky na základě zhodnocení odborníků z kliniky implementovány do praxe. Analýzu provedl tým společnosti B. Braun složený ze tří německých specialistů pod vedením Dominika Kuehne doplněný o dva české kolegy ve dnech 21. a 22. 5. 2019. Tým sbíral podklady nejen na Ortopedické klinice, ale také na Centrálních operačních sálech nebo Centrální sterilizaci a sledoval konkrétní pracovní postup odborného personálu různých specializací.

Výsledky analýzy, tzv. Orthoscan, představil vedení a zaměstnancům Ortopedické kliniky ve středu 26. 6. 2019 Dominik Kuehne. Ten ocenil Ortopedickou kliniku jako pracoviště na vysoké profesionální úrovni a následně prezentoval svá doporučení, která mohou kvalitu péče ještě vylepšit. „Externí pohled na jednotlivé procesy je pro kliniku velice přínosný a některá z uvedených doporučení bychom rádi zavedli do praxe,“ upřesnil za Ortopedickou kliniku její přednosta doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji