Menu
Česky English
532 23 1111

Organizace MEDEVAC vyslala pomáhat na Ukrajinu odborníky na popáleniny a rekonstrukční chirurgii

/25. 7. 2023/ Český lékařský tým v čele s členy z Fakultní nemocnice Brno se na přelomu prázdnin v rámci organizace Medevac, pod záštitou Ministerstva vnitra, účastnil mise na Ukrajině. Celý koncept další participace byl plánován již v průběhu dubna, kdy členové týmu navštívili celou řadu zdravotnických zařízení nejen ve Lvově, ale také v Kyjevě, v rámci pozorovací mise. Vzhledem k obrovskému zájmu řady ukrajinských partnerů z obou výše zmíněných měst bylo nutno zaměřit pomoc do jedné konkrétní oblasti a vybrat tak potenciálně spolehlivého partnera pro navázání spolupráce a její zdárné pokračování. 

I díky naprosto příkladné pomoci a organizaci ze strany Generálního konzulátu ČR ve Lvově bylo nakonec zvoleno působení v nemocnici Sv. Lukase, kde je situováno popáleninové centrum s velkou spádovou oblastí. „K tomu, aby naše pomoc byla co nejefektivnější jsme museli vzít v potaz také problematiku samotné logistiky, protože nad Ukrajinou je bezletová zóna a jedná se o velmi rozlehlé území,“ dodává prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M., FICS z Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno a LF MU.

Původní myšlenka pomoci byla zaměřena pouze na základní konceptuální změny v přístupu k pacientům s popálením, nicméně později byl ze strany ukrajinských kolegů předložen požadavek na nutnost rekonstrukčních výkonů, včetně mikrochirurgických přenosů tkání. „Proto jsme tým rozšířili ještě o další chirurgy a to doc. MUDr. Tomáše Kempného, Ph.D., MUDr. Jakuba Holoubka, Ph.D. a anesteziologa se zkušenostmi s těmito výkony tedy MUDr. Simonu Šmelkovou. Pro úspěch takové mise je naprosto nezbytné, aby byl samotný tým sehraný. Společně s doc. Kempným a dr. Holoubkem máme za sebou několik zahraničních misí zejména v Etiopii, takže tento aspekt jsme řešit nemuseli. Troufám si říci, že v rámci našich specializací jsme byli schopni ve třech chirurzích obsáhnout prakticky veškeré aspekty našeho oboru, a to nejen o akutní péči, ale také o péči následnou, tedy rekonstrukční. Tím je náš tým naprosto unikátní z pohledu nejen ČR. Do Lvova jsme dorazili v sobotu večer. V neděli jsme měli naplánovanou návštěvu u pacientů, kteří byli představeni k péči. Původně jsme očekávali.Že se bude jednat asi o 10 až 20 pacientů. Avšak ve skutečnosti to bylo více než 50 pacientů s různými komplikacemi nejen v oblasti měkkých tkání, ale také v oblasti kostí, kde byla základním problémem chronická infekce, tedy osteomyelitida. S plánem strávit týden operacemi jednoho až dvou pacientů denně jsme se museli přizpůsobit nové situaci. Snažili jsme se provést co nejvíce operací. V důsledku toho jsme skončili s čistým operačním časem přesahujícím 80 hodin během jednoho týdne," popisuje situaci prof. Lipový.

Relativně stabilní pacienti se do Lvova dostávají z válečných oblastí evakuačními vlaky. Z bezpečnostního hlediska tak patří Lvov do relativně bezpečné oblasti, i přesto byli čeští lékaři varování před leteckými útoky. „Snažili jsme se chovat tak, jako místní zdravotníci, to znamená, že pokud nebyla hrozba zaměřena na tuto konkrétní oblast a šlo o obecnou hrozbu, jako například v případě incidentu s letadlem MiG-31, pokračovali jsme v naší práci," říká prof. Lipový a dodává: "Přesto, že jsme nechtěli bagatelizovat hrozbu vzdušného útoku, neustálý přesun do krytu by vedl ke ztrátě času, a tedy limitaci množství potenciálně odoperovaných pacientů. Vzhledem k tomu, že požadavek na pokračování úspěšně navázané spolupráce je více nežli žádaný, chystáme v listopadu naše další působení, pokud nám to personální situace na klinice dovolí.“

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji