Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Omezení návštěv ve FN Brno

S odvoláním na usnesení vlády č. 80 ze dne 28. ledna 2021 vyhlašuje vední FN Brno:

S platností od 30. 1. 2021 jsou zakázány ve FN Brno návštěvy. I nadále však platí výjimky:

 • nezletilých pacientů (vstup bude umožněn 1 osobě mimo hospitalizovaného zákonného zástupce)
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností
 • návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 • přítomnosti třetí osoby při porodu

 

Přítomnosti třetí osoby při porodu v Porodnicích FN Brno je možná, pokud:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • rodičce i třetí osobě bude proveden antigenní test na přítomnost Covid-19 
 • třetí osoba bude jako ochranu dýchacích cest používat minimálně chirurgickou roušku (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami

  - třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu

  - třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19

   

 

V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod. Vzhledem k epidemiologické situaci Vás žádáme, aby pacienta doprovázel pouze jeden zákonný zástupce.

Pro pohyb v interiérech nemocnice platí povinnost nosit roušku. 

Od 23.10.2020 vedení FN Brno rozhodlo, z důvodu ochrany zdraví pacientek, novorozenců i personálu, o vyhlášení zákazu návštěv na Gynekologicko-porodnické klinice.

Jedná se o dočasné opatření reagující na aktuálně probíhající hospitalizaci pacientek s onemocněním COVID-19 a probíhající karanténu pro rizikový kontakt s tímto onemocněním, spolu se zavedenými protiepidemickými opatřeními na celém oddělení. 

Návštěvy budou znovu umožněny, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Omezení návštěv se nevztahuje na přítomnost třetí osoby u porodu.

 

Vstupy do areálu jsou nadále omezeny, viz ZDE

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji