Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

  • zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve FN Brno ve vztahu k zaměstnancům FN Brno, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám,
  • vytváří podmínky pro naplňování funkce FN Brno jako akreditované vzdělávací instituce,
  • zajišťuje uzavírání dohod v oblasti vzdělávání,
  • spolupracuje s útvary FN Brno na zajišťování stáží L, Z (zajišťuje: Tesařová Ida), stáží F, JOP VŠ (zajišťuje Kupčíková Ludmila), praxí NLZP (zajišťuje: Mgr. Mičánková Eliška) a praxí studentů (zajišťuje: Bc. Chocholáčová Lucie),
  • zajišťuje dotační program rezidentů
  • realizuje kurzy pro lékaře v předatestační přípravě,
  • realizuje certifikované kurzy pro NLZP
  • realizuje specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra
  • realizuje akreditovaný kvalifikační kurz v oboru Sanitář

 

Vedoucí:

Alena Šuláková

Kontakt:
E-mail:
Telefon: 5 3223 2102

 

Referenti:

Mgr. Eliška Mičánková - požadavky na praxe NLZP

Kontakt:  
E-mail:

Telefon: 5 3223 3081

 

INSTRUKCE o provádění praxí NLZP >>>>

PODKLADY pro provádění praxí NLZP >>>>

 

Ida Tesařová - požadavky na stáže L, Z, F

Kontakt:  
E-mail:
Telefon: 5 3223 3566

 

INSTRUKCE stáže L, Z, F >>>>

PODKLADY stáže L, Z, F >>>>

 

Ludmila Kupčíková - požadavky na stáže JOP VŠ

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

5 3223 3237

 

INSTRUKCE stáže JOP VŠ >>>>

PODKLADY stáže JOP VŠ >>>>

 

Mgr. Lucie Chocholáčová - požadavky na praxe studentů

Kontakt:  
E-mail:
Telefon: 5 3223 3471

 

INSTRUKCE o provádění praxí - studenti >>>>

PODKLADY pro provádění praxí - studenti >>>>

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji