Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

Zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve FN Brno ve vztahu k zaměstnancům FN Brno, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám a vytváří podmínky pro naplňování funkce FN Brno jako akreditované vzdělávací instituce.

 

 

Dále zajišťuje a realizuje:

  • uzavírání dohod v oblasti vzdělávání
  • spolupracuje s útvary FN Brno na zajišťování stáží L, Z (zajišťuje: Tesařová Ida), stáží F, JOP VŠ (zajišťuje Kupčíková Ludmila), praxí NLZP (zajišťuje: Mgr. Mičánková Eliška) a praxí studentů (zajišťuje: Bc. Chocholáčová Lucie),
  • dotační program rezidentů
  • kurzy pro lékaře v předatestační přípravě,
  • realizuje certifikované kurzy pro NLZP
  • specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra
  • realizuje akreditovaný kvalifikační kurz v oboru Sanitář

 

Kontakt na vedoucí oddělení:

Alena Šuláková

tel. 532 232 102, e-mail:

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji