Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Oddělení klinické mikrobiologie

2014

Článek v časopise

HODOVÁ, S., BALŠÍNKOVÁ, P., JEDLIČKOVÁ, J. Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve Fakultní nemocnici Brno. Florence. 2014, 10(6), 23-25. ISSN 1801-464X.

KRBKOVÁ, L., HOLECKOVA, K., BLECHOVA, Z., MARESOVA, V., LABSKA, K., STROBLOVA, H., BEDNÁŘOVÁ, J. Nálezy v mozkomíšním moku u dětí s akutním paretickým postižením. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 496-500. ISSN 1210-7859.

KRBKOVÁ, L., KLAPAČOVÁ, L., MIKOLÁŠEK, P., CHARVÁTOVÁ, M., ČERVINKOVÁ, I., BEDNÁŘOVÁ, J. Neuroborrelióza imitující mozkový nádor u dětí a vice versa. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(5), 620-623. ISSN 1210-7859.

KROUPA, R., JURÁNKOVÁ, J., DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., PAVLIK, T., PROKEŠOVÁ, J., JEČMENOVÁ, M., DOLINA, J., HEP, A. Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International. 2014, 2014(2014), 590891. ISSN 2314-6133.

LENGEROVÁ, M., RÁČIL, Z., HRNČÍŘOVÁ, K., KOCMANOVÁ, I., VOLFOVÁ, P., ŘÍČNÁ, D., BEJDÁK, P., MOULIS, M., PAVLOVSKÝ, Z., WEINBERGEROVÁ, B., TOŠKOVÁ, M., MAYER, J. Rapid detection and identification of mucormycetes in bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients with pulmonary infiltrates by use of high-resolution melt analysis. Journal of Clinical Microbiology. 2014, 52(8), 2824-2828. ISSN 0095-1137.

MICENKOVÁ, L., ŠTAUDOVÁ, B., BOSÁK, J., MIKALOVÁ, L., LITTNEROVÁ, S., VRBA, M., ŠEVČÍKOVÁ, A., WOZNICOVÁ, V., ŠMAJS, D. Bacteriocin-encoding genes and ExPEC virulence determinants are associated in human fecal Escherichia coli strains. BMC Microbiology. 2014, 14(109), 1-9. ISSN 1471-2180.

POLÁK, P., JURÁNKOVÁ, J., HUSA, P. Kampylobakterióza. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2014, 20(2), 50-54. ISSN 1211-264X.

POLÁK, P., JURÁNKOVÁ, J., HUSA, P. Patofyziologie a patogeneze salmonelové sepse. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2014, 20(1), 11-14. ISSN 1211-264X.

POLÁK, P., ŠEVČÍKOVÁ, A., ŠTROBLOVÁ, H., ČERMÁKOVÁ, P., HUSA, P. Kazuistika oční komplikace leptospirózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2014, 20(1), 15-17. ISSN 1211-264X.

POLÁK, P., VRBA, M., BORTLÍČEK, Z., JURÁNKOVÁ, J., FREIBERGEROVÁ, M., HUSA, P., KAMELANDER, J., DASTYCH, M. Infekce způsobené netyfovými sérovary salmonel na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013 - retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(4), 289-296. ISSN 1210-7913.

VOJTILOVÁ, L., FREIBERGEROVÁ, M., JURÁNKOVÁ, J., BORTLICEK, Z., HUSA, P. Epidemiological factors influencing the development of relapsingg Clostridium difficile infection. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(1), 27-35. ISSN 1210-7913.

VOJTILOVÁ, L., FREIBERGEROVÁ, M., JURÁNKOVÁ, J., BORTLÍČEK, Z., HUSA, P. Epidemiological factors influencing the development of relapsing and severe Clostridium difficile infection. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(1), 27-35. ISSN 1210-7913.

2013

Článek v časopise

Racil, Z., Weinbergerova, B., Kocmanova, I., Muzik, J., Kouba, M., Drgona, L., Masarova, L., Guman, T., Tothova, E., Forsterova, K., Haber, J., Ziakova, B., Bojtarova, E., Vydra, J., Mudry, P., Foralova, R., Sejnova, D., Mallatova, N., Kandrnal, V., Cetkovsky, P., Mayer, J.  Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal Infection Database (FIND) analysis, 2005-2009. International Journal of Infectious Diseases, 2013, roč. 17, č. 2, s. e101-e109.

Humpolíková, E.  Očima laboranta. Diagnóza v ošetřovatelství, 2013, roč. , č. 1, s. 36-37.

Vojtilová, L., Pýchová, M., Freibergerová, M., Juránková, J., Bortlíček, Z., Husa, P.  Rizikové faktory rekurentního a těžkého průběhu kolitidy vyvolané infekcí Clostridium difficile. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 1, s. 23-30.

Tošková, M., Paloušová, D., Kocmanová, I., Pavlovský, Z., Timilsina, S., Lengerová, M., Mayer, J., Ráčil, Z.  Invasive mould disease involving the gastrointestinal tract caused by Neosartorya pseudofischeri in a haematological patient. Mycoses, 2013, roč. 56, č. 3, s. 385-388.

Bosák, J., Micenková, L., Vrba, M., Ševčíková, A., Dědičová, D., Garzetti, D., Šmajs, D.  Unique Activity Spectrum of Colicin FY: All 110 Characterized Yersinia enterocolitica Isolates Were Colicin FY Susceptible.  Plos One, 2013, roč. 8, č. 12, s. e81826-e81829.

ŠTOURAČ, P., BEDNÁŘOVÁ, J.  Paraneoplastické neurologické syndromy centrálního nervového systému. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 12-15.

Polák, P., Husa, P., Juránková, J.  Struktura a funkce intestinální epiteliální bariéry. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, roč. 67, č. 6, s. 494-497.

Lipový, B., Brychta, P., Říhová, H., Suchánek, I., Hanslianová, M., Cvanová, M., Chaloupková, Z., Gregorová, N., Hufová, I.  Effect of timing of tracheostomy on changes in bacterial colonisation of the lower respiratory tract in burned children. Burns, 2013, roč. 39, č. 2, s. 255-261.

Ráčil, Z., Kocmanová, I., Tošková, M., Winterová, J., Lengerová, M., Timilsina, S., Mayer, J.  Reactivity of the 1,3-beta-D-glucan assay during bacteraemia: limited evidence from a prospective study. Mycoses, 2013, roč. 56, č. 2, s. 101-104.

Kocmanová, I., Lengerová, M., Múdry, P., Štěrba, J., Mayer, J., Ráčil, Z.  Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. Příl. 4, s. 38-40.

 

2012

Článek v časopise

Bejdák, P., Lengerová, M., Paloušová, D., Volfová, P., Kocmanová, I., Mayer, J., Ráčil, Z.  Detekce a identifikace původců mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami pomocí metod molekulární genetiky. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2012, roč. 18, č. 4, s. 109-114.

Dolejska, M., Eva, B., Dobiasova, H., Krivdova, J., Jurankova, J., Sevcikova, A., Dubská, L., Literak, I., Cizek, A., Vavrina, M., Kutnikova, L., Štěrba, J.  Dissemination of IncFIIk- type plasmids in multiresistant CTX-M-15- producing Enterobacteriaceae isolates from children in hospital paediatric oncology wards. International Journal of Antimicrobial Agents, 2012, roč. 40, č. 6, s. 510-515.

Homola, L., Holčíková, A., Žarošská, E., Krbková, L., Gaillyová, R., Hanslianová, M., Čižmářová, P.  Pertusse u kojence s nepoznanou cystickou fibrózou. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2012, roč. 18, č. 6, s. 196-197.

Kolář, M., Adámková, V., Nyč, O., Bojtárová, E., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Guman, T., Haber, J., Horáková, J., Karas, M., Kocmanová, I., Kouba, M., Ligová, A., Mallátová, N., Múdry, P., Sedláček, P., Sejnová, D., Tóthová, E., Žák, P., Žiaková, B., Mayer, J., Ráčil, Z.  Screening methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentních enterokoků a enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz na hematoonkologických oddělení - Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, příl. 5, s. 34-36.

Krbková, L., Homola, L., Mikolášek, P., Pavelka, J., Vítková, I.  Pneumokokové infekce u dětí a jejich prevence.Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 5, s. 569-575.

Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Hrnčířová, K., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Najvar, L., Wiederhold, N., Kirkpatrick, W., Patterson, T.  Detection and measurement of fungal burden in a guinea pig model of invasive pulmonary aspergillosis by novel quantitative nested real-time PCR compared with galactomannan and (1,3)-beta-D-glucan detection.Journal of Clinical Microbiology, 2012, roč. 50, č. 3, s. 602-608.

Malášková, L., Winterová, J., Dastych, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Tošková, M., Mayer, J.  Souběžné stanovení vorikonazolu a posakonazolu v plazmě metodou HPLC. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 7, s. 677-680.

Mitáš, L., Svatoň, R., Skřička, T., Kala, Z., Penka, I., Hanslianová, M., Grolich, T., Polák, P., Hlavsa, J.  Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta Chirurgica Iugoslavica, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69.

Nyč, O., Kolář, M., Adámková, V., Bojtárová, E., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Guman, T., Haber, J., Horáková, J., Karas, M., Kocmanová, I., Kouba, M., Ligová, A., Mallátová, N., Múdry, P., Mayer, J., Ráčil, Z.  Laboratorní záchyt toxigenních kmenů Cd( Clostridium difficile), epidemiologická opatření a antibiotická léčba CDI (Clostridium difficile Infection) na hematoonkologických odděleních. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. Příl. 5, s. 37-38.

Paloušová, D., Lengerová, M., Volfová, P., Bejdák, P., Kocmanová, I., Mayer, J., Ráčil, Z.  Invazivní mykotické infekce u imunokompromitovaných nemocných se zaměřením na aspergilózu a její původce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2012, roč. 18, č. 4, s. 96-101.

Polák, P., Svoboda, R., Kubáčková, P., Brychtová, Y., Panovská, A., Nohýnková, E., Husa, P., Freigergerová, M., Pařízková, R., Šnelerová, M., Pýchová, M., Kamelander, J.  Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 10, s. 761-764.

Ráčil, Z., Winterová, J., Kouba, M., Žák, P., Malášková, L., Burešová, L., Tošková, M., Lengerová, M., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Timilsina, S., Rolencová, M., Cetkovský, P., Mayer, J.  Monitoring through voriconazole plasma concentrations in haematological patients: real life multicentre experience. Mycoses, 2012, roč. 55, č. 6, s. 483-492.

Śenkyřík, M., Juránková, J.  Péče o trvalé vstupy pacientů na domácí parenterální výživě - editoral. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 12, č. 58, s. 892-893.

Tošková, M., Kocmanová, I., Timilsina, S., Ráčil, Z.  Invazívna mykóza spôsobená Trichosporonom asahii. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. Příl. 5, s. 63-64.

Tošková, M., Paloušová, D., Kocmanová, I., Timilsina, S., Pavlovský, Z., Lengerová, M., Ráčil, Z.  Invazívna mykóza gastrointestinálneho traktu. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14,  Příl. 5, s. 57-59.

 

2011

Abstrakt v časopise

Hrnčířová, K., Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Volfová, P., Paloušová, D., Kalincová, J., Bejdák, P., Tošková, M., Winterová, J., Weinbergerová, B., Rolencová, M., Mayer, J. Detekce a kvantifikace klinicky důležitých zygomycet ve vzorcíh BAL a tkání pomocí real-time PCR. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. S2, s. 83-84.

Paloušová, D., Lengerová, M., Hrnčířová, K., Volfová, P., Kalincová, J., Bejdák, P., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J. Použití panfungální PCR pro průkaz původce mykotické infekce u galaktomannan pozitivních vzorků BAT a vzorků tkání od hematoonkologických pacientů s podezřením na invazivní mykotickou infekci. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. S2, s. 84-85.

Štourač, P., Bednářová, J., Praksová, P., Obhlídalová, I., Hladíková, M. Multiple nervous system involvment and anti-Ma2 positivity. European Journal of Neurology, 2011, roč. 18, č. suppl 2, s. 609-609.

Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Drgoňa, L., Kocmanová, I., Haber, J., Mallátová, N., Kouba, M., Vydra, J., Mudrý, P., Guman, T., Sejnová, D., Bojtarová, E., Ziaková, B., Foersterová, K., Masarová, L., Smrčková, A., Foralová, R., Tothová, E., Ševčíková, E., Mayer, J., Cetkovský, P. FIND - "Fungal infection database" - retrospective analysis of invasive aspergillosis in hematooncological departments in Czech and Slovak Republic between 2001 - 2009. Mycoses, 2011, roč. 54, č. s2, s. 53.

Abstrakt ve sborníku

Freibergerová, M., Pařízková, R., Šnelerová, M., Pýchová, M., Kubáčková, P., Husa, P. Dva případy maligní malárie - kazuistiky. In Programový sborník Český kongres o infekčních nemocech. Praha : 2011. s.

Hrnčířová, K., Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Moulis, M., Volfová, P., Paloušová, D., Tošková, M., Winterová, J., Weinbergerová, B., Bejdák, P., Kalincová, J., Rolencová, M., Mayer, J. Novel real-time PCR methods for detection and quantification of Mucormycetes in clinical samples. In 51st Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Chicago : 2011. s. 1530-1530.

Juránková, J., Kocourková, H., Polák, P., Freibergerová, M., Mikešová, L., Svačinka, R., Husa, P. Fekální bakterioterapie v léčbě pseudomembrózní kolitidy: slibná terapeutická alternativa?. In Sborník XV. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. : 2011.

Juránková, J., Protivínský, J. The utilization of the bacteril mode on UF 1000i for the screening of urine samples submitted to a microbiology laboratory for culture. In sborník ECCMID 2011. : 2011.

Juránková, J., Protivinský, J. Využití bakteriálního módu na přístroji Sysmex UF 1000l pro screening vzorků moči určených ke kultivaci v bakteriologické laboratoři. In Sborník abstraktů přednášek, kongres Klinické mikrobiologie a infekčních nemocí. Plzeň : 2011. s. 95.

Kocmanová, I. Jak přistoupit ke screeningu kolonizačních kmenů. In 15. pracovní setkání "Antibiotická politika". : 2011. s. 30.

Krbková, L., Klapačová, L., Mikolášek, P., Crhová, K., Charvátová, M., Bednářová, J. Neuroinfekce u onkologických pacientů. In Programový sborník Českého kongresu o infekčních nemocech. Mikulov : 2011. s. 63-63.

Kubáčková, P., Freibergerová, M., Šnelerová, M. Maligní malárie - kazuistika. In Sborník Moravsko epidemiologické dny. : 2011.

Kubáčková, P., Havlíčková, K. Difylobotrióza - kazuistika. In Sborník. : 2011.

Lipový, B., Gruzová, L., Řihová, H., Gregorová, N., Hanslianová, M., Suchánek, I., Žaloudíková, Z., Hokynková, A., Brychta, P. Infekce krevního řečiště u popálených dětí: fakta a mýty! In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. : 2011.

Vítková, I., Polák, P., Drábková, L., Šnelerová, M., Freibergerová, M., Kocmanová, I., Bohatá, Š., Štouračová, A. Absces mozku způsobený Aggregatibacter aphrophilus, Fusobacterium spp., Streptococcus constellatus - první manifestace morbus Rendu-Osler-Weber. In Sborník abstraktů přednášek, kongres Klinické mikrobiologie a infekčních nemocí. Plzeň : 2011. s. 94.

Článek v časopise

Almáši, M., Ševčíková, S., Slabý, O., Májková, P., Maisnar, V., Penka, M., Pika, T., Pour, L., Radocha, J., Ščudla, V., Šváchová, H., Hájek, R. Association Study of Selected Genetic Polymorphisms and Occurrence of Venous Thromboembolism in Patients With Multiple Myeloma Who Were Treated With Thalidomide. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. 5, s. 414-420.

Al-Sahmani, M., Trnavská, I., Ševčíková, S., Antosova, M., Antosova, L., Kissová, J., Adam, Z., Pour, L., Němec, P., Grešlíková, H., Krejčí, M., Zahradová, L., Bulíková, A., Penka, M., Hájek, R. Prognostic significance of morphological assessment of plasma cells in multiple myeloma. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 6, s. 554-560.

Bielaková, K., Weber, P., Matějovská Kubešová, H., Ševčíková, A., Vrba, M., Kolářová, M., Ambrošová, P., Korbelová Nagyová, M. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných. Časopis lékařů českých, 2011, roč. 150, č. 6, s. 334-338.

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ventruba, P., Ševčík, P. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated Factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International journal of obstetric anesthesia, 2011, roč. 20, č. 4, s. 367-368.

Černá, Š. Historie a současnost oboru mikrobiologie. Diagnóza, 2011, roč. , č. 5, s. 44-45.

Haber, J., Cetkovský, P., Ráčil, Z., Drgoňa, L., Kouba, M., Žák, P., Sedláček, P., Štěrba, J., Faber, E., Adámková, V., Tóthová, E., Kolář, M., Kocmanová, I., Mallátová, N., Nyč, O., Mayer, J. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných - doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S.CH.S. SLS. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 5, s. 43-46.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Jarkovský, J., Čech, Z., Tuček, S., Hanáková, L., Moulis, M., Zavřelová, J., Man, M., Benda, P., Robek, O., Kala, Z., Penka, M. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Čech, Z., Zavřelová, J., Penka, M., Jarkovský, J. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1, PAI 2, Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patiens. Hepato-Gastroenterology, 2011, roč. 58 , č. 112, s. 1918-1925.

Kocmanová, I. Mikrobiologická diagnostika houbových infekcí - současné možnosti. Antiinfectives, 2011, roč. 2, č. 1, s. 10-12.

Kocmanová, I. Význam bakteriologického screeningu kolonizačních kmenů u hematoonklogických nemocných. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. příl.5, s. 9-11.

Kocmanová, I., Drgoňa, L., Ráčil, Z., Chrenková, V., Olišarová, P., Mallátová, N., Haber, J., Lisalová, M., Bendová, E., Dobiáš, R., Dobiášová, S. Invazivní kvasinkové infekce na vybraných hematoonkologických odděleních České a Slovenské republiky – mikrobiologické výsledky projektu CAN CELL. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2011, roč. 17, č. 1, s. 5-10.

Kryukov, F., Dementyeva, E., Smetana, J., Ševčíková, S., Kuglík, P., Hájek, R. Association of aneuploidy category with centrosome amplification in multiple myeloma. Leukemia & Lymphoma, 2011, roč. 52, č. 10, s. 2020-2022.

Lata, J., Juránková, J. Probiotika v léčbě jaterních chorob. Klinická farmakologie a farmacie, 2011, roč. 25, č. 3, s. 142-143.

Lata, J., Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. Interní medicína pro praxi, 2011, roč. 13, č. 2, s. 63-69.

Lata, J., Juránková, J., Kopáčová, M., Vítek, P. Probiotics in hepatology. World Journal of Gastroenterology, 2011, roč. 17, č. 24, s. 2890-2896.

Lipový, B., Hanslianová, M., Gregorová, N., Hokynková, A., Suchánek, I. Zygomycety izolované u pacienta s rozsáhlým popálením. Referátový výboěr - dermatovenerologie, 2011, roč. 53, č. 3, s. 4.

Lipový, B., Říhová, H., Gregorová, N., Hanslianová, M., Žaloudíková, Z., Kaloudová, Y., Brychta, P. Epidemiology of ventilator-associated tracheobronchitis and ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury at the Burn Centre in Brno (Czech Republic). Annals of Burns and Fire Disasters, 2011, roč. XXIV, č. 3, s. 120-125.

Lipový, B., Říhová, H., Hanslianová, M., Gregorová, N., Suchánek, I., Brychta, P. Změna spektra gramnegativních kmenů bakterií izolovaných z dolních dýchacích cest u pacientů s inhalačním traumatem. Nozokomiální nákazy, 2011, roč. 10, č. 3, s. 3-5.

Lipový, B., Říhová, H., Hanslianová, M., Gregorová, N., Suchánek, I., Brychta, P. Role aminoglykosidů v terapii multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. Nozokomiální nákazy, 2011, roč. 10, č. 4, s. 6-8.

Mallátová, N., Hamal, P., Kocmanová, I., Buchta, V., Mencl, K. Testování citlivosti k antimykotikům in vitro u imunosuprimovaných pacientů - doporučení odborníků s podporou CELL a SLM ČLS JEP. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. Příl.5, s. 51-65.

Mocikova, H., Pytlik, R., Markova, J., Steinerova, K., Kral, Z., Belada, D., Trnkova, M., Trneny, M., Koza, V., Mayer, J., Zak, P., Kozak, T. Pre-transplant positron emission tomography in patients with relapsed Hodgkin lymphoma. Leukemia & Lymphoma, 2011, roč. 52, č. 9, s. 1668-1674.

Polák, P., Freibergerová, M., Juránková, J., Kocourková, H., Mikešová, L., Svačinka, R., Husa, P. První zkušenosti s fekální bakterioterapií v léčbě relabující kolitidy způsobené Clostridium difficile. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2011, roč. 17, č. 6, s. 214-217.

Ráčil, Z., Kocmanová, I., Tošková, M., Burešová, L., Weinbergerová, B., Lengerová, M., Rolencová, M., Winterová, J., Hrnčířová, K., Volfová, P., Skřičková, J., Mayer, J. Galactomannan detection in bronchoalveolar lavage fluid for the diagnosis of invasive aspergillosis in patients with hematological deseases-the role of factors affecting assay performance. International Journal of Infectious Diseases, 2011, roč. 15, č. 12, s. e874-e881.

Vojtilová, L., Freibergerová, M., Juránková, J., Husa, P., Polák, P., Kocourková, H. Analýza souboru pacientů s onemocněním vyvolaným toxinem Clostridium difficile hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob v Brně v letech 2007 - 2010. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2011, roč. 17, č. 6, s. 208-213.

Odborná kniha

Juránková, J., Bednářová, J., Čižmářová, P., Hanslianová, M., Kocmanová, I., Kubáčková, P., Ševčíková, A., Vítková, I., Vrba, M., Vrbová, H., Dastych, M. Klinická mikrobiologie v laboratorní praxi bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. vyd. Nové Město nad Metují : KNOPP, 2011. 73 s. 978-80-210-5657-2.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Hemmelová, B., Procházka, V., Hansliánová, M., Novotný, I., Andrašina, T. Infekční pooperační komplikace pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. XI. Brněnský pankreatologický den, Brno, 25.03.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Ráčil, Z., Weinbergerová, B., Kocmanová, I., Mayer, J. Febrilní neitropenie. Mykotické infekce. Pneumonie způsobená Pneumocystis jiroveci (carinii). Virové infekce. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 349-364.

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon C, patro: 1

Telefon:

Sekretariát: 532 233 311

E-mail:

Kontakty:

Primář:
MUDr. Markéta Hanslianová
tel. 532 232 392,

Vedoucí laborant:
Mgr. Šárka Černá
532 232 199,

Sekretariát: Renáta Novotná
532 233 311

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji