Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Oddělení klinické biochemie

2014

Článek v časopise

ADAM, Z., KREJČÍ, M., POUR, L., ŠEVČÍKOVÁ, E., KŘIVANOVÁ, A., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., ČERMÁKOVÁ, Z., VANÍČEK, J., ŠEVČÍKOVÁ, S. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství. 2014, 60(10), 861-879. ISSN 0042-773X.

BEŇOVSKÁ, M., BUČKOVÁ, D. Lipoprotein (a) a novinky v jeho stanovení. Fons : Informační bulletin. 2014, 24(3), 5-7. ISSN 1211-7137.

BEŇOVSKÁ, M., WIEWIORKA, O., TŮMOVÁ, J. Srovnávací studie močového analyzátoru FUS-2000 (DIRUI) a systému iQ 200 (Iris) - Aution Max AX-4280 (Arkray). Fons : Informační bulletin. 2014, 24(2), 5-7. ISSN 1211-7137.

DASTYCH, M., ČERMÁKOVÁ, Z. Pseudohyperkalaemia in leukaemic patients: the effect of test tube type and form of transport to the laboratory. Annals of clinical biochemistry. 2014, 51(1), 110-113. ISSN 0004-5632.

DASTYCH, M., ČÍHALOVÁ, M., DASTYCH, M. Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií: diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi. Klinická biochemie a metabolismus. 2014, 22(4), 184-188. ISSN 1210-7921.

DASTYCH, M., WIEWIORKA, O., BEŇOVSKÁ, M. Ethamsylate (Dicynone (R)) Interference in Determination of Serum Creatinine, Uric Acid, Triglycerides, and Cholesterol in Assays Involving the Trinder Reaction; In Vivo and In Vitro. Clinical Laboratory. 2014, 60(8), 1373-1376. ISSN 1433-6510.

EID, M., SZTURZ, P., ČERMÁKOVÁ, Z., ADAM, Z., MAYER, J. Makroglosie jako příznak onemocnění kostní dřeně. Klinická onkologie. 2014, 27(3), 221-222. ISSN 0862-495X.

GAILLYOVÁ, R., VINOHRADSKÁ, H. Novorozenecký screening ve FN Brno 2010 -2013. Nemocniční listy. 2014, 15(2), 7. ISSN 1802-0224.

GOLDBERGOVA, M., PAŘENICA, J., JARKOVSKY, J., KALA, P., POLOCZEK, M., MANOUSEK, J., KLUZ, K., KUBKOVÁ, L., LITTNEROVA, S., TESÁK, M., TOMAN, O., PAVEK, N., ČERMÁKOVÁ, Z., TOMANDL, J., VASKU, A., ŠPINAR, J. The Association Between Levels of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 with Acute Heart Failure and Left Ventricular Dysfunction in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Treated by Primary Percutaneous Coronary Intervention. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2012, 16(10), 1172-1178. ISSN 1945-0265.

HNÍKOVÁ, O., VINOHRADSKÁ, H., DEJMEK, P., AL TAJI, E. Dlouhodobé zkušenosti z monitorování jódového zásobení novorozenecké populace v České Republice. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(4), 228-233. ISSN 0069-2328.

PAŘENICA, J., MALÁSKA, J., JARKOVSKÝ, J., HELÁNOVÁ, K., JABANDŽIEV, P., MICHÁLEK, J., VESELKOVÁ, Z., LITTNEROVÁ, S., KUBKOVÁ, L., GÁL, R., ŠEVČÍK, P., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., LITZMAN, J., ČERMÁKOVÁ, Z., ŠPINAR, J. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. 2014, 60(2), 114-22. ISSN 0042-773X.

POLÁK, P., VRBA, M., BORTLÍČEK, Z., JURÁNKOVÁ, J., FREIBERGEROVÁ, M., HUSA, P., KAMELANDER, J., DASTYCH, M. Infekce způsobené netyfovými sérovary salmonel na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013 - retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(4), 289-296. ISSN 1210-7913.

RÁČIL, Z., RAZGA, F., KLAMOVA, H., VOGLOVA, J., BELOHLAVKOVA, P., MALÁŠKOVÁ, L., POTESIL, D., MUZIK, J., ŽÁČKOVÁ, D., POLAKOVA, K., ZDRAHAL, Z., MALAKOVA, J., SUTTNAR, J., DYR, J., MAYER, J. No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology. 2014, 32(2), 87-93. ISSN 0278-0232.

SZTURZ, P., PLANK, L., KŘÍSTEK, J., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., PÍPAL, R., TESAŘ, J., ČERMÁKOVÁ, Z., GOTTWALDOVÁ, J., VANÍČEK, J., ŠLAISOVÁ, R., ŠKORPÍK, J., ADAM, Z., ŠMARDOVÁ, L., MAYER, J. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína. 2014, 16(1), 81-88. ISSN 1212-4184.

SZTURZ, P., ŠEDIVÁ, A., ŽUREK, M., ADAM, Z., ŠTORK, J., ČERMÁKOVÁ, Z., STEYEROVÁ, P., VOKÁČOVÁ, A., HRBEK, J., SÝKORA, M., ŠPIČKA, I., MECHL, Z., MAYER, J. Léčba anakinrou u Schnitzler-syndromu - výsledky první retrospektivní multicentrické studie šesti pacientů z České republiky. Klinická onkologie. 2014, 27(2), 111-126. ISSN 0862-495X.

SZTURZ, P., ŠTORK, J., ČERMÁKOVÁ, Z., GOTTWALDOVÁ, J., ŠEDIVÁ, A., ADAM, Z., FOJTÍK, Z., STEYEROVÁ, P., VOKÁČOVÁ,, A., KOUKALOVÁ,, R., ŘEHÁK,, Z., MAYER, J. Schnitzler-syndrom – paradigma multidisciplinárního přístupu u velmi vzácné diagnózy. Postgraduální medicína. 2014, 16(1), 74-80. ISSN 1212-4184.

ŠTOURAČ, P., HORÁKOVÁ, D., MAVROV, I., TURČÁNI, P. AMETYST – observační studie fáze 4 sledující vliv intramuskulárně podávaného interferonu beta‑1a u pacientů s klinicky izolovaným syndromem/klinicky definitivní roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 465-472. ISSN 1210-7859.

VOTAVA, F., KOŽICH, V., CHRASTINA, P., PEŠKOVÁ, K., ADAM, T., FRIEDECKÝ, D., HLÍDKOVÁ, E., VINOHRADSKÁ, H., DEJMEK, P., KRULIŠOVÁ, V., HOLUBOVÁ, A., BALAŠČAKOVÁ, M., PISKÁČKOVÁ, T., MACEK JR., M., GAILLYOVÁ, R., VALÁŠKOVÁ, I., SKALICKÁ, V. Výsledky rozšířeného novorozeneckého sceeringu v České Republice. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(2), 77-86. ISSN 0069-2328.

VOTAVA, F., KOŽICH, V., CHRASTINA, P., PEŠKOVÁ, K., ADAM, T., FRIEDECKÝ, D., HLÍDKOVÁ, E., VINOHRADSKÁ, H., DEJMEK, P., KRULIŠOVÁ, V., HOLUBOVÁ, A., BALAŠČÁKOVÁ, M., PISKÁČKOVÁ, T., MACEK, M., GAILLYOVÁ, R., VALÁŠKOVÁ, I., SKALICKÁ, V. Výsledky rozšířeného novorozeneckého screeningu v České republice. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(2), 77-86. ISSN 0069-2328.

Kapitola v odborné knize

ŠTOURAČ, P. Roztroušená skleróza mozkomíšní. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 515-516. ISBN 978-80-7492-066-0.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., KREJČÍ, J., KREJČÍ, M., NĚMEC, P., ŠPINAROVÁ, L., ŽAMPACHOVÁ, V., ČERMÁKOVÁ, Z., PIKA, T., POUR, L., KOŘÍSTEK, Z., TOMÍŠKA, M., SZTURZ, P., KRÁL, Z., MAYER, J.  Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147.

ADAM, Z., ŠČUDLA, V., KREJČÍ, M., ČERMÁKOVÁ, Z., POUR, L., KRÁL, Z.  Léčba AL-amyloidózy v roce 2012, přínos nových léků (bortezomibu, thalidomidu a lenalidomidu). Přehled publikovaných klinických studií. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 1, s. 37-58.

BUČKOVÁ, D., TŮMOVÁ, J., BEŇOVSKÁ, M., VLAŠÍNOVÁ, J.  Intoxikace vitaminem D - kazuistika. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, roč. 21, č. 3, s. 133-134.

ČERMÁKOVÁ, Z., GOTTWALDOVÁ, J., DASTYCH, M., ADAM, Z., ZAHRADOVÁ, L.   Efficient use of basic biochemical methods to prove the presence of monoclonal protein in the clinical diagnosis of malignant monoclonal gammopathy. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2013, roč. 51, č. 10, s. e243-e245.

PROCHÁZKOVÁ, D., JARKOVSKÝ, J., VINOHRADSKÁ, H., KONEČNÁ, P., MACHAČOVÁ, L., DOLEŽEL, Z.  Controlled diet in phenylketonuria and hyperphenylalaninemia may cause serum selenium deficiency in adult patients: the Czech experience. Biological Trace Element Research, 2013, roč. 154, č. 2, s. 178-184.

RÁČIL, Z., RÁZGA, F., DRÁPALOVÁ, J., BUREŠOVÁ, L., ŽÁČKOVÁ, D., PALACKOVÁ, M., SEMERÁD, L., MALÁŠKOVÁ, L., HALUZÍK, M., MAYER, J.  Mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy in patients with chronic myelogenous leukemia. Haematologica, 2013, roč. 98, č. 10, s. e124-e126.

WIEWIORKA, O., DASTYCH, M., ČERMÁKOVÁ, Z.  Strong negative interference of ethamsylate (Dicynone (R)) in serum creatinine quantification via enzymatic assay using Trinder reaction. Scandinavian Journal of Clinical and  Laboratory Investigation, 2013, roč. 73, č. 5, s. 449-451.

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Štork, M., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Sandecká, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Pospíšilová, Y., Navrátil, M., Král, Z., Mayer, J.  Výsledky léčby AL-amyloidózy léčebnými režimy obsahujícími bortezomib, dexametazon a dále cyklofosfamid anebo doxorubicin. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 12, s. 896-903.

Adam, Z., Veselý, K., Motyčková, I.,  Szturz, P.,  Koukalová, R., Řehák, Z., Štouracová, A., Vaníček, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Oční víčka se žlutými granulomy a kašel – periokulární xantogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377.

Beňovská, M., Křivánková, A., Richterová, E., Hodická, Z.  Možnosti časné diagnostiky preeclampsie s produkty firmy Roche. Labor Aktuell, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 18-21.

Helánová, K., Pařenica, J., Jarkovský, J., Dostálová, L., Littnerová, S., Klabenešová, I., Čermáková, Z., Lokaj, P., Poloczek, M., Toman, O., Gimunová, O., Maláska, J., Spinar, J., Kala, P.  Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272.

Malášková, L., Winterová, J., Dastych, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Tošková, M., Mayer, J.  Souběžné stanovení vorikonazolu a posakonazolu v plazmě metodou HPLC. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 7, s. 677-680.

Matějovská-Kubešová, H., Tůmová, J., Polcarová, V., Meluzínová, H.  Vitamín D - připomínka známých a přehled méně známých skutečností. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 3, s. 196-201.

Parenica, J., Malaska, J., Jarkovsky, J., Lipkova, J., Dastych, M., Helánová, K., Litzman, J., Tomandl, J., Littnerova, S., Sevcikova, J., Gal, R., Sevcik, P., Spinar, J., Pavkova-Goldbergova, M.  Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality.Experimental & Clinical Cardiology, 2012, roč. 17, č. 4, s. 205-209.

Parenica, J., Nemec, P., Tomandl, J., Ondracek, J., Pavkova-Goldbergova, M., Tretina, M., Jarkovsky, J., Littnerova, S., Poloczek, M., Pokorny, P., Spinar, J., Cermakova, Z., Miklik, R., Malik, P., Pes, O., Lipkova, J., Tomandlova, M., Kala, P.  Prognostic Utility of Biomarkers in Predicting of One-Year outcomes in Patients with Aortic Stenosis Treated with Transcatheter or Surgical Aortic Valve Implantation. PLoS ONE , 2012, roč. 7, č. 12, s. e488851-e488851.

Ráčil, Z., Winterová, J., Kouba, M., Žák, P., Malášková, L., Burešová, L., Tošková, M., Lengerová, M., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Timilsina, S., Rolencová, M., Cetkovský, P., Mayer, J.  Monitoring through voriconazole plasma concentrations in haematological patients: real life multicentre experience. Mycoses, 2012, roč. 55, č. 6, s. 483-492.

Příspěvek do odborné knihy

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Tůmová, J., Hamrová, M., Sobotka, L., Leonard, B.  Relationship of Blood Pressure and Nutritional State of Patients with Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. The Study of 117 Patients in the 5 Years Study. In Knudsen, J. Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. 1. vyd. New York : Nova Science Publishers, 2012. s. 119-140

 

2011

Abstrakt v časopise

Votava, F., Kračmar, P., Dejmek, P., Chrastina, P., Kožich, V., Pešková, K., Šťastná, S., Adam, T., Friedecký, D., Hlídková, E., Vinohradská, H. Newborn screening in Czechia: Overview of the last 9 years, with emphasis on congenital adrenal hyperplasia. Česko-slovenská pediatrie, 2011, roč. 66, č. 5, s. 347-347.

Winterová, J., Ráčil, Z., Malášková, L., Lengerová, M., Hrnčířová, K., Tošková, M., Mayer, J. Voriconazole plasma levels and genetics polymorphism of CYP2C19 in hematooncological patients. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 369-370.

Abstrakt ve sborníku

Králíková, M., Melounová, J., Crha, I., Žáková, J., Matejovičová, M., Beňovská, M. Thioly ve spermiích – souhrnné výsledky po roce stanovení. In ČS konference reprodukční gynekologie a 21. Sympozium asistované reprodukce, Brno, Poster. Brno : 2011.

Starý, K., Munteanu, H., Prášek, J., Neubauer, J., Tůmová, J. Primární hyperparatyreóza, současné diagnostické a léčebné postupy. In Endokrinologické dny - sborník abstrakt. : 2011. s. 59-60.

Votava, F., Chrastina, p., Kožich, V., Pešková, K., Adam, T., Friedecký, D., Hlídková, E., Vinohradská, H. Výsledky novorozeneckého screeningu v České republice. In Klinická biochemie a metabolismus. : 2011. s. 184-184.

Votava, F., Chrastina, P., Kožich, V., Pešková, K., Adam, T., Friedecký, D., Hlídková, E., Vinohradská, H. Hodnocení novorozeneckého screeningu v České republice. In Čes.slov Pediat. : 2011. s. 36-36.

Votava, F., Chrastina, P., Kožich, V., Pešková, K., Šťastná, S., Adam, T., Friedecký, D., Hlídková, E., Vinohradská, H. Novinky v novorozenecké screeningu. In : Nucleus HK, 2011. s. 16-17.

Článek v časopise

Adam, Z., Pour, L., Čermáková, Z. Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 2, s. 136-139.

Adam, Z., Štěpánková, S., Sirotková, A., Čermáková, Z., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Kořístek, Z., Lenz, J., Hájek, R. Selhání ledvin u pacientky s chronickou B-lymfocytární leukemií (B-CLL) vzniklé na podkladě tvorby odlitkových válců v tubulech ledvin z monoklonálních volných lehkých řetězců (cast nephropathy). Přínos stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů pro časnou diagnostiku této komplikace. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 2, s. 214-221.

Beňovská, M., Čermáková, Z., Lízalová, M. Rok provozu systému cobas 8000. Labor Aktuell, 2011, roč. , č. 4, s. 29-31.

Beňovská, M., Dastych, M., Čermáková, Z. Proces výběru perianalytických systémů a jejich charakteristiky. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 2, s. 103-107.

Dítě, P., Dastych, M., Novotný, I., Trna, J., Žáková, A., Dastych, M., Prášek, J., Přecechtělová, M. Changes in serum levels of zinc, selenium, copper and magnesium in individuals with chronic alcoholic and chronic idiopathic pancreatitis: Stezenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewleklym alkoholowym i idiopaticznym zapaleniem trzustki. Postepy Nauk Medycznyk, 2011, roč. XXIV, č. 3, s. 181-185.

Lata, J., Mrlianová, H., Stibůrek, O., Nožička, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Drozd, P. Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 12, s. 1025-1028.

Matějovská Kubešová, H., Tůmová, J., Polcarová, V., Meluzínová, H. Vitamin D a frailty. Interní medicina pro praxi, 2011, roč. 9, č. 13, s. 329-333.

Pařenica, J., Kala, P., Poloczek, M., Toman, O., Pávková-Goldbergová, M., Maňoušek, J., Prymusová, K., Kubková, L., Tesák, M., Elbl, L., Čermáková, Z., Špinar, J., Jarkovský, J. Akutní srdeční selhání a časný rozvoj dysfunkce levé komory u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST léčených primární perkutánní koronární intervencí. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 43-51.

Pařenicová, I., Prymusová, K., Beňovská, M., Babušíková, L., Jarkovský, J., Dostálová, L., Kubková, L., Lokaj, P., Kala, P., Poloczek, M., Toman, O., Špinar, J., Pařenica, J. Koncentrace Lp-PLA2 u stabilních pacientů v sekundární prevenci po STEMI a vliv dávky statinů na její hodnoty. Cor et Vasa, 2011, roč. 53, č. 12, s. 712-716.

Vávrová, J., Maisnar, V., Tichý, M., Fridecký, B., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká, J., Racek, J., Ženková, J., Schneiderka, P., Lochman, P., Zima, T., Beňáková, H., Büchler, T., Spáčilová, J., Hájek, R., Palička, V. Interlaboratory study of free monoclonal immunoglobulin light chain quantification. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2011, roč. 49, č. 1, s. 89-92.

Odborná kniha

Juránková, J., Bednářová, J., Čižmářová, P., Hanslianová, M., Kocmanová, I., Kubáčková, P., Ševčíková, A., Vítková, I., Vrba, M., Vrbová, H., Dastych, M. Klinická mikrobiologie v laboratorní praxi bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. vyd. Nové Město nad Metují : KNOPP, 2011. 73 s. 978-80-210-5657-2.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Beňovská, M. Provozní zkušenosti. Pracovní dny Roche, Praha, 2011.

Čermáková, Z. Vyšetření likvoru u pacientů s mozkovou kryptokokózou - kasuistiky pacientů. Pracovní den ČSKB: Mozkomíšní mok, FN Brno, 03.11.2011.

Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Dastych, M. Vyšetření likvoru u pacientů s mouzkovou kryptokokózou – kasuistiky pacientů. X. celostátní sjezd ČSKB, Plzeň, 27.09.2011.

Gottwaldová, J., Čermáková, Z. Současné možnosti, modifikace a prakické aplikace agaroforézy v klinické a laboratorní praxi. Pracovní den ČSKB: Klasické a pokročilé elektroforetické separační techniky, FN Brno, 09.11.2011.

Malášková, L. ISO 15189 v OKB FN Brno. Kulatý stůl "Kvalita ve zdravotnictví" pod záštitou FN Brno a Rady kvality ČR, FN Brno, 03.11.2011.

Malášková, L. Spolupráce OKB FN Brno - Bio-Rad. Dny kontroly kvality a setkání uživatelů HPLC 2011 - Bio-Rad, Podlesí, 07.10.2011.

Tůmová, J. Vitamín D - účinky stanovení využití v praxi. XXX. regionální pracovní dny, Karlova Studánka, 09.12.2011.

Vinohradská, H., Gaillyová, R., Valášková, I. Novorozenecký screening cystické fibrózy - naše dosavadní zkušenosti a výsledky. Brněnský genetický den, Brno, 13.11.2011.

Vinohradská, H., Gaillyová, R., Valášková, I. Novorozenecký screening cystické fibrózy - naše dosavadní zkušenosti a výsledky. XXX. regionální pracovní dny, Karlova Studánka, 09.12.2011.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji