Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Placené služby - Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky

CENÍK č. 31/ 2020 – 09.5

CK - Psychologická vývojová diagnostika

Pro FN Brno byla zpracována cenová kalkulace pro Certifikovaný kurz Psychologická vývojová diagnostika na základě schválené akreditace MZ ČR. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, úklid a materiál. V ceně je zahrnuto ubytování, není zahrnuta strava. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH. 
 

Název Cena
Cena kurzu pro jednoho účastníka 6.900,00 Kč

 

CENÍK č. 12/ 2020 – 09.5

CK - Bazální stimulace

Pro FN Brno byla zpracována cenová kalkulace pro Certifikovaný kurz Bazální stimulace. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, úklid a materiál, včetně správní režie. V ceně není zahrnuto ubytování a stravování. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Základní modul 4.300,00 Kč
Nástavbový modul 4.300,00 Kč
Stáž na výukovém pracovišti 330,00 Kč
Prohlubující modul 1.400,00 Kč

 

CENÍK č. 62 / 2019 – 09.5

Kalkulace - posktnutí informací pro studijní účely

Byla provedena kalkulace na poskytnutí informací pro studijní účely. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob. Cena byla stanovena dle individuální kalkulace. Zahrnuje plat lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka, vysokoškolského pracovníka a pracovníka THP včetně odvodů a správní režie.

 

                CENA ZA 1 HODINU
       
  CENA BEZ DPH DPH 21% CENA CELKEM
       
Lékař 429,75 Kč 90,25 Kč 520,00 Kč
NLZP 260,33 Kč 54,67 Kč 315,00 Kč
276,86 Kč 58,14 Kč 335,00 Kč
THP 219,01 Kč 45,99 Kč 265,00 Kč
       
                   
                CENA ZA 1/2 HODINY
       
  CENA BEZ DPH DPH 21% CENA CELKEM
       
Lékař 214,88 Kč 45,12 Kč 260,00 Kč
NLZP 132,23 Kč 27,77 Kč 160,00 Kč
140,50 Kč 29,50 Kč 170,00 Kč
THP 111,57 Kč 23,43 Kč 135,00 Kč
                CENA ZA 1/4 HODINY  
         
  CENA BEZ DPH DPH 21% CENA CELKEM
         
Lékař 107,44 Kč 22,56 Kč 130,00 Kč  
NLZP 66,12 Kč 13,88 Kč 80,00 Kč  
70,25 Kč 14,75 Kč 85,00 Kč  
THP 57,85 Kč 12,15 Kč 70,00 Kč  
         
                    NÁKLADY NA 1 CD  
         
  CENA BEZ DPH DPH 21% CENA CELKEM
CD 9,92 Kč 2,08 Kč 12,00 Kč  

 

CENÍK č. 61 / 2019 – 09.5

Kalkulace nákladů pro školení

Pro Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance byla provedena kalkulace nákladů spojených se školením pracovníků, za účelem získání funkční licence ve smyslu Stavovského předpisu č. 12 ČLK. Do kalkulace byla zahrnuta mzda, včetně odvodů a správní režie pracovníků, podílejících se na školení a pracovníka OVPZ zajišťujícího uzavření smluv. Cena byla stanovena na 1 hodinu školení + administrativní výkon. Materiál spotřebovaný při výuce bude účtován zvlášť dle skutečné spotřeby.

 

Název Cena
Školení (1 hod) 740,00 Kč
Administrativní výkon 550,00 Kč

 

CENÍK č. 60 / 2019 – 09.5

Kalkulace pro zajišťování exkurze

Pro Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance byla provedena kalkulace nákladů spojených s prováděním exkurze. Do kalkulace byla zahrnuta průměrná mzda NLZP včetně odvodů a správní režie. Kalkulace byla stanovena na 1 účastníka. Cena osvobozena od DPH.

 

Název Cena
1 účastník 32,00 Kč

 

CENÍK č. 59 / 2019 – 09.5

Kurzy pro lékaře

Pro FN Brno byla zpracována cenová kalkulace pro Kurzy pro lékaře v předatestační přípravě na základě schválené akreditace MZ ČR. V případě konání kurzu v UZS Netroufalky FN Brno, bude k ceně kurzu připočtena cena za pronájem dle platného ceníku č. 53/2019. Do vlastní ceny za kurz jsou zahrnuty náklady za použitý materiál a mzda VŠ lektora. Cena je stanovena na 1 účastníka. Cena je osvobozena od DPH.
 

Název Cena
Kurz pro lékaře 700,00 Kč
Kurz lékařské první pomoci 2.650,00 Kč

 

CENÍK č. 57 / 2019 – 09.5

Kurz epileptologie, poruchy spánku a bdění, zobrazovací metody

Pro FN Brno byla zpracována cenová kalkulace pro kurz epileptologie, poruchy spánku a bdění, zobrazovací metody. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, materiál a občerstvení. V ceně není zahrnuto ubytování. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Cena kurzu pro jednoho účastníka 5.000,00 Kč

 

CENÍK č. 54 / 2019 – 09.5

Kurz vedení adaptačního procesu

Pro OVPZ byla zpracována cenová kalkulace Kurz vedení adaptačního procesu pro 10 účastníků. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, mzdy lektorů, úklid a použitý materiál. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu.

 

Popis Cena
Cena kurzu pro 1 účastníka 2.500,00 Kč

 

CENÍK č. 53 / 2019 – 09.5

Pronájem vzdělávacího centra
 

Pro středisko Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance byla provedena nová kalkulace pronájmu jednotlivých místností za účelem dalšího vzdělávání. Byly stanoveny čtyři varianty pronájmu,jejichž výpočty tvoří přílohu tohoto ceníku.
Ceny byly stanoveny na pronájem za 1 den včetně DPH. Změna cen byla provedena z důvodu změny sazby DPH

 

Název Cena DPH 21%  Cena vč. DPH
1) Pronájem celé spodní části + polovina horní části 1.144,63 Kč 240,37 Kč 1.385,00 Kč
2) Pronájem celé horní části 1.185,95 Kč 249,05 Kč 1.435,00 Kč
3) Pronájem celé horní části + celé spodní části 1.574,38 Kč 330,62 Kč 1.905,00 Kč
4) Pronájem poloviny  horní části (spol.místnost) 780,99 Kč 164,01 Kč 945,00 Kč

 

CENÍK č. 34 / 2019 – 09.5

Zajišťování praxí a stáží

Aktualizace ceníku byla provedena z důvodu změny hodinových sazeb na denní. Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, jiní odborní VŠ pracovníci Cena
za 1 den v rozsahu 1 až 6 měsíců 350,00 Kč
za 1 den souvislé stáže delší než 6 měsíců                                                              (od 1. dne sedmého měsíce) 250,00 Kč
   
Nelékaři Cena
za 1 den 330,00 Kč
   
THP Cena
za 1 den 280,00 Kč
   
Studenti - za praxi v rámci přípravy na povolání  (mimo uzavřených smluv o spolupráci): Cena
za 1 týden 330,00 Kč
za více než měsíc / 1 týden 100,00 Kč

 

 

CENÍK č. 29 / 2019 – 09.5

Edukační seminář Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedený PICC katetrem

Pro FN Brno byla zpracována cenová kalkulace pro edukační seminář Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, úklid, materiál a občerstvení. V ceně není zahrnuto ubytování. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Cena kurzu pro jednoho účastníka 700,00 Kč

 

CENÍK č. 19 / 2019 – 09.5

Kurz nervosvalových a (neuro)metabolických onemocnení

Pro FN Brno byla zpracována cenová kalkulace pro kurz nervosvalových a (neuro)metabolických onemocnení. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, materiál a občerstvení. V ceně není zahrnuto ubytování. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH.
 

Název Cena
Cena kurzu pro jednoho účastníka 5.000,00 Kč

 

CENÍK č. 06 / 2019 – 09.5

Kurz diagnostika a terapie u poranění horní končetiny

Pro FN Brno byla zpracována cenová kalkulace pro kurz diagnostika a terapie u poranění horní končetiny. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, materiál a občerstvení. V ceně není zahrnuto ubytování. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Cena kurzu pro jednoho účastníka 3.500,00 Kč

 

CENÍK č. 09 / 2012 – 09.5

Kalkulace akreditovaného kvalifikačního kurzu - Sanitář

Pro OVPZ byla zpracována cenová kalkulace akreditovaného kvalifikačního kurzu - Sanitář pro 24 účastníků.
Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, mzdy lektorů VŠ a SŠ, média, úklid a cena za použitý materiál. Sanitářský kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu.

 

Název Cena
Cena kurzu pro jednoho účastníka 3.500,00 Kč
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji