Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Ocenění Osobnost filantropie pro MUDr. Hanu Bučkovou, Ph.D.

Informace, léčbu, terapii, porozumění. To vše lidé s nemocí motýlích křídel potřebují. Nic z toho neměli, dokud se před dvaceti lety nerozhodla věci změnit MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Díky její píli a nesmírné obětavosti dostávají dnes pacienti s nemocí motýlích křídel v České republice péči na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě.

Za svou mnohaletou vynikající práci, nesmírné nasazení a lidský přístup byla paní primářka Bučková oceněna Fórem dárců jako Osobnost filantropie 2020. Spolu s ní byl oceněn i Zdeněk Svěrák za dlouhodobou inspirativní pomoc vozíčkářům a významný přínos ke komunikaci tématu lidí s handicapem.    

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., desítky let vedla Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. Dlouhodobě se specializuje na vrozené, dědičné kožní choroby.

V roce 1996 založila a vede Sekci dětské dermatologie ČDS ČLS JEP, o pět let později EB Centrum při FN Brno, mezioborový tým specialistů pro děti a dospělé pacienty s EB (Epidermolysis bullosa), iniciovala založení pacientské organizace DEBRA ČR, v roce 2011 byla zakládajícím členem EB-Clinet, mezinárodního sdružení klinických expertů na EB. Zlepšila medicínskou péči o pacienty se vzácnými kožními chorobami. Pod jejím vedením bylo DKO PEK v roce 2016 přijato do šesti podskupin Evropské sítě pro vzácná kožní onemocnění (ERN-Skin).

Více o boji s nemocí motýlích křídel s přispěním DEBRA ČR a FN Brno naleznete zde: https://cnn.iprima.cz/kuze-je-tenka-jako-motyli-kridla-a-odreniny-predstavuji-obrovskou-bolest-5964

Pomyslná laťka úrovně péče o pacienty s EB je u nás velmi vysoko. Za posun na tuto příčku náleží paní MUDr. Haně Bučkové, Ph. D., náš obdiv a velký dík. Stejně tak jako blahopřání k významnému ocenění její dlouholeté odborné činnosti i hluboce lidské pomoci.

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail: 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji