Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 9. - 13. 11. 2009

 

 

Místopředsedou Asociace nemocnic ČR se stal MUDr. Roman Kraus, MBA.

 

 

Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 se uskutečnilo setkání zástupců Asociace nemocnic ČR. Na programu jednání byla i volba nové Rady AN ČR. Novým místopředsedou se stal ředitel FN Brno, MUDr. Roman Kraus, MBA.

 

Oko nanotechnologií pomáhá

 

V úterý 10. listopadu 2009 se za velkého zájmu novinářů uskutečnila tisková konference s názvem TK 10_11_M_120.jpgOko nanotechnologií pomáhá při vyšetření neplodnosti muže. Kromě zástupců GPK FN Brno se akce zúčastnil i Mgr. Jan Přibyl, PhD. z National Centre for Biomolecular Research Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

 

 

 

 

Dermatologické odpoledne

 

V úterý 10. listopadu 2009 uspořádala Dermatovenerologická klinika FN Brno, PMDV ve spolupráci s OS ČLK Brno-město regionální seminář "Dermatologické odpoledne". V rámci programu přednesli lékaři kliniky 6 odborných sdělení, které vyslechlo 84 zdravotnických pracovníků jihomoravského regionu.

 

 

XI. konference prenatální diagnostiky

 

Dne 6. listopadu 2009 se konala v Kinosále FN Brno XI. konference prenatální diagnostiky, kterou pořádala Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a organizačně zajišťovalo Oddělení lékařské genetiky FN Brno ve spolupráci s Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny FN Olomouc. Akce byla velmi přínosná po odborné stránce, předneseno bylo 21 přednášek autorů z ČR i SR. Diskuse k problematice prvotrimestrálního prenatálního screeningu i tzv. integrovanému testu v graviditě byla více než bouřlivá s plnohodnotnými výstupy pro další provádění těchto vyšetření. Konference se zúčastnilo celkem 232 zájemců z obou zemí, bohužel mezi nimi nebyli zastoupeni (s jednou výjimkou) naši nejbližší spolupracovníci - gynekologové z FN Brno. Příští konference tohoto zaměření, v pořadí již XII. se bude konat opět v listopadu, ale v příštím roce podle našich pravidel, v Olomouci.

 

 

Dny sportovní medicíny

 

Ve dnech 6. - 7. listopadu 2009 v kongresových prostorách hotelu Voroněž I. proběhla II. celostátní konference „Dny sportovní medicíny“. Konference byla pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky, MBA. Organizátorem byla Česká společnost pro tělovýchovné lékařství a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace FN USA. V rámci programu byla přednesena sdělení od předních odborníků zabývajících se problematikou sportovní medicíny. Aktivní zastoupení měla i FN Brno prostřednictvím Mgr. R. Vysokého, Bc. L. Baťalíka (oba Rehabilitační oddělení) a MUDr. I. Tomáškové (Interní kardiologická klinika), která jednak předsedala a jednak přednesla dvě sdělení, která sklidila kladný ohlas. Společenského večeru se zúčastnila olympijská vítězka Šárka Kašpárková a cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová.

 

 

IX. konference zdravotně sociálních pracovníků

 

Dne 12. listopadu 2009 se na půdě FN Brno uskutečnila již v pořadí IX. konference zdravotně sociálních pracovníků, kterou připravilo naše Sociálně zdravotní oddělení. Více jak 100 účastníků vyslechlo novinek z oblasti důchodového a nemocenského pojištění a novelizaci zákona a zaměstnanosti.

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji