Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 19. - 23. 10. 2009

 

Potichu a veřejně. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

 

To jsou názvTK 23_10_M_120.jpgy výstav, které byly v pátek 23. října 2009 zahájeny ve foyer 3. NP lůžkového traktu bohunického pracoviště FN Brno. Za účasti obou autorů bylo přítomným představeno nejen téma obou výstav - problematika domácího násilí, ale i projekt nového azylového domu o. s. Magdalenium.

 

 

 

Cirkus Paciento 2009

 

Ve čtvrtek 22. října 2009 se v dětCirkus Paciento 2009 II_M_120.jpgské nemocnici již po druhé představil Cirkus Paciento. Herci občanského sdružení Zdravotní klaun do svého představení aktivně zapojili i pacienty oddělení č. 23 Kliniky dětské onkologie FN Brno, na které i tentokrát hostovali.

 

 

 

Prodloužení funkčního období

 

Z rozhodnutí vedení FN Brno bylo MUDr. Olze Haklové, OLB, doc. MUDr. Václavu Chaloupkovi, DTC a MUDr. Oldřichu Synkovi, PK prodlouženo funkční období do roku 2011.

 

 

Steril.cz 2009

 

Ve dnech 20. - 21. října 2009 se uskutečnila v Brně v Kongresovém centru BVV jako tradiční satelitní odborná akce mezinárodního veletrhu Medical Fair 2009 V. výroční konference České společnosti pro sterilizaci - STERIL.CZ.

steril 2009_M_120.jpgKonference se účastnilo 220 zaregistrovaných účastníků. Prezentováno bylo 26 sdělení, z toho sedm zahraničními autory. Zdravotnická i laická veřejnost měla možnost se seznámit a konfrontovat se zkušenostmi a poznatky z ČR, Německa, Slovenska, Rakouska, Itálie a Finska. Sdělení byla často pojata v celoevropském kontextu. To bylo také hlavním záměrem pořadatelů. Z FN Brno bylo předneseno pět sdělení (náměstkyní oš. péče, TB a tři z CS).

Prezentována byla exaktní problematika dekontaminace, dezinfekce, sterilizace, logistiky, normalizace postupů, vzdělávání, certifikace zdravotnických provozů a činností, opatření pro legislativní bezpečí pacientů, ale i poskytovatelů zdravotnických služeb. Program konference a prezentace 30 industriálních partnerů České společnosti pro sterilizaci (CSS) v předsálí Kongresového centra BVV byly odrazem aktuálního stavu a úrovně činností, techniky a produktů v oblasti dezinfekce a sterilizace. Tak byla nastavena nosná témata brněnské konference CSS. Tak konference navazovala na souběžný veletrh a jiné satelitní odborné akce.

Většina přednesených sdělení bude publikována v periodiku Nové vademecum sterilizace /ISSN 1802-0542/, které je přístupné na webu CSS - steril.cz.

S přáním pěkných dní se organizátoři těší na příští - VI. výroční konferenci České společnosti pro sterilizaci v roce 2010.

 

 

Pneumoonkologie Kliniky nemocí plicních a TBC na Evropské konferenci klinické onkologie (ECCO) v Berlíně

 

Ve dnech 20. - 24. září 2009 se konala v Berlíně Evropská konference klinické onkologie (ECCO). Tohoto kongresu se aktivně účastnili lékařky a lékaři pneumoonkoloigického oddělení Kliniky nemocí plicních a TBC FN Brno se sdělením, které bylo věnováno výsledkům léčby erolotinibem v letech 2005-2008. Erlotinib (Tarceva) je lék biologické léčby nemalobuněčného karcinomu plic a jedná se o preparát, jehož podání je vázáno na vybraná centra Sdělení vzbudilo pozornost.

 

 

XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DBNY PNEUMOLOGIE V OSTRAVĚ

 

Ve dnech 9. - 10. října 2009 se konaly v Ostravě XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE. Na organizaci této akce se podílela i Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno. Sestry, lékařky a lékaři této klinikydále přispěli i aktivní účastí. Přednesli deset sdělení na téma nozokomiální penumonie, onkologická témata, sdělení věnovaná problematice tuberkulózy, tuberkulinové reakce a také sdělení věnované problematice bolesti u onkologických nemocných.

 

 

VIII. Slovenský Geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 35. Grešnerove geriatrické dni

 

Ve dnech 23. – 25. září 2009 se docent Weber, profesorka Kubešová a MUDr. Meluzínová z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno zúčastnili VIII. Slovenského geriatrického kongresu s mezinárodní účastí s tématickým zaměřením „Multidisciplinarita v geriatrii“ v Tálech. Jmenovaní se aktivně podíleli na práci v programové komisi kongresu a byli také přednášejícími a předsedajícími na této akci. Z České republiky odeznělo celkem osm vyzvaných přednášek, které tvořily dva bloky, jimiž se prezentovala Česká gerontologická a geriatrická společnost. Poselství konference bylo na položení akcentu na aktuální potřebu přistupovat k polymorbidním seniorům holisticky – a to nejen interdisciplinárně v rámci medicíny, ale i meziresortně (oblast zdravotní a sociální). Spolupráce a kontakty České a Slovenské geriatrické a gerontologické společnosti se tím nadále pozitivně prohloubily a ve srovnání s jinými zeměmi zůstávají nadále nadstandardní.

 

 

Sympozium projektu Preventio – edukační aktivita Urologické kliniky FN Brno

 

V pondělí dne 19. října 2009 proběhl v kongresovém sále hotelu Holiday v Brně již 4. ročník edukačního sympoziIMG_6229_m_M_120.jpga projektu Preventio s tématem „Pokrok medicíny a nové preparáty. Kombinovaná léčba, zlepšení kvality života“, pod záštitou International Prostate Health Council a EuropaUomoCZ

Sympozia se zúčastnilo více než 100 praktických lékařů a urologů z moravského regionu. Jako přednášející vystoupili prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc. (1. LF UK Praha), as. MUDr. L. Zámečník, PhD, FEBU (1. LF UK Praha), doc. MUDr. R. Zachoval, PhD (FTN Praha), doc. MUDr. V. Študent, PhD (FN UP, Olomouc), as. MUDr. I. Anděl (NTB Zlín), as. MUDr. V. Vít (UK FNB) a prof. MUDr. D. Pacík, CSc, který sympozium moderoval.

Přednášky vyvolaly poměrně aktivní diskuzi a byly přínosem pro edukaci obou odborností a jejich další sbližování.

ABSTRAKT přednášek naleznete ZDE >>>>.

 

 

26. sjezd české a slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie

 

MUDr. Bronislava Novotná, PhD. z alergologie Interní hepatogastroenterologické kliniky FN Brno se zúčastnila 26. sjezdu české a slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie v Žilině. Vystoupila zde s přednáškou s názvem Žena a astma.

 

 

Informace OVPZ

 

Ve dnech 20. října až 21. října 2009 proběhly ve Vzdělávacím středisku Netroufalky 1 zkoušky sanitářského kurzu konaném v termínu 16. září - 13. října 2009. Z přihlášených účastníků získalo:

 

  • Osvědčení Všeobecného sanitáře 23
  • Osvědčení Sanitáře pro operační sál 22
  • Osvědčení Sanitáře pro zařízení lékárenské péče 22

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji