Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 17. - 21. 2. 2003

  • Po auditu Oční banky a posouzení všech požadovaných dokumentů Tkáňová banka FN Brno splnila požadavky Mezinárodní federace očních a tkáňových bank (International Federation of Eye and Tissue Banks - IFETB) a byl jí prodloužen certifikát akreditovaného člena IFETB s platností do února 2006.
  • Dne 18. února se na Pracovišti dětské medicíny konala tisková konference u příležitosti ustanovení Kliniky dětské onkologie ve fakultní nemocnici Brno. O současném systému péče o onkologicky nemocné děti ve FN Brno i v rámci celé České republiky hovořili přednosta Kliniky dětské onkologie doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. a proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
  • Dne 20. února proběhlo na zasedání vědecké rady LF MU profesorské řízení doc. MUDr. Dalibora Pacíka, CSc. a habilitační řízení MUDr.Vladimíra Zbořila, CSc. Oběma blahopřejeme k dosaženému úspěchu.
  • Stavba Diagnosticko-terapeutického centra pokračuje v souladu s harmonogramem prací. Zhotovitel provádí montáž rozvodů elektro, ZTI, ÚT a mediplynů, omítky, obklady, demontáž stávajících a následnou montáž nových oken.
  • Na centrálních operačních sálech PMDV došlo k havarii obkladů  stěn v sádrovně v II. N.P. V pátek 21. února budou zahájeny práce na opravě této havarie. Práce budou probíhat přes víkend a budou ukončeny v sobotu 1. března. Celkové náklady budou činit 130 000 Kč.
  • Jakost po kapkách
    Dokument (document) - informace a jejich podpůrné médium (záznam, specifikace, dokument obsahující postup, výkres, zprávu, normu). Médiem může být papír, magnetický, elektronický nebo optický disk apod. Soubor dokumentů se nazývá "dokumentace". Důkaz (evidence) - data a informace používané při rozhodování. Důkaz může být získán z výzkumu, empiricky, z ukazatelů a z hodnocení. Důkaz z auditu (audit evidence) - záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné. Důkazy mohou být kvalitativní i kvantitativní.
  • Za období od 14. ledna do 14. února 2003 navštívilo internetové stránky FN Brno celkem 2807 nových návštěvníků. Celkový počet přístupů za toto období činil 4 631, a to ve 29 státech.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji