Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 16. - 20. 11. 2009

 

Slavily se 75. narozeniny PMDV

 

V pátek 13. listopadu 2009 se v bohunickém kinosále uskutečnila výroční zaměstnanecká konference u příležitosti 75. jubilea bohunického areálu FN Brno. Řečníci připomněli nejen historii, ale předevšímDSC_0011_M_120.jpg představili stavební i strategický rozvoj tohoto zdravotnického zařízení. Zapomenout nesmíme ani na Interní hepatogastroenterologickou kliniku FN Brno, která posluchačům připomněla svou téměř devadesátiletou historii.

 

 

 

9th International Congress on Cerebrovascular Surgery v Nagoy

 

Ve dnech 11. - 14. listopadu 2009 se přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA zúčastnil 9th International Congress on Cerebrovascular Surgery v Nagoy (Japonsko). Kongresu se zúčastnili přední světoví odborníci na problemtiku cévní neurochirurgie. Profesor Smrčka přednesl tři ústní sdělení, týkající se problematiky chirurgie mozkových aneuryzmat a jejich komplikací. Přednáška Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients získala Ali Raja Award - cenu za nejlepší ústní sdělení v kategorii "free papers". Cena je o to cennější, že tento výzkum byl podpořen vnitronemocničním grantem IGF 7/06.

 

 

Onkologické sympozium a aktivní účast Urologické kliniky

 

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2009 se v prostorách Policejní akademie v Praze konalo již tradiční 17. onkologicko-urologické sympozium pořádané pod záštitou České společnosti komplexní onkologické péče, České onkologické společnosti a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Z Urologické kliniky FN Brno se ho zúčastnili as. MUDr. V. Vít a prof. MUDr. D. Pacík, CSc. s vyzvanou přednáškou „Kdy je indikována operační intervence u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty?“, profesor Pacík moderoval sekci věnovanou léčbě lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty.

Sympozium představuje jedinečnou příležitost výměny informací a zkušeností mezi urology a onkology.

 

 

Urologie FN Brno při edukaci praktických lékařů

 

Na 28. výroční konferenci Svazu všeobecného lékařství ČLS JEP, která se konala 11. – 13. listopadu 2009 již tradičně v hotelu Voroněž, přednesla v rámci sekce „Inkontinence/Chronická rána“ vyzvanou edukační přehlednou přednášku na téma „Spolupráce v rámci diagnostiky inkontinence mezi PL a specialistou“ MUDr. Kamila Karmašová z UK FN Brno. Přednáška zazněla před auditoriem přibližně 300 posluchačů a vyvolala nemalý zájem a pozornost.

 

 

Pneumologická problematika na I. ČESKO-SLOVENSKé KONFERENCi PALIATIVNÍ MEDICÍNY

 

Dne 12. listopadu 2009 se konala v Regionálním centru Olomouc I. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY. Této konference se aktivně účastnili i zástupci Kliniky nemoci plicních a TBC (KNPT) FN Brno. Lékaři byli autory dvou přednášek a předsedali odborné sekci věnované paliativní léčbě symptomů. Přednesená sdělení byla věnována paliativní léčbě maligních pleurálních výpotků a kyslíkové léčbě (oxygenoterapii) u pacientů v paliativní péči.

 

 

XVII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

 

Ve dnech 12. - 13. listopadu 2009 se konaly v Darové u Plzně XVII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY. Tohoto kongresu se aktivně účastnili i zástupci Kliniky nemoci plicních a TBC (KNPT) FN Brno, která je jedním z devíti pneumoonkologických center České republiky. Lékaři a lékařky KNPT byli zastoupeni v organizačními výboru, byli prvními autory přednášek a spoluautory dalších tří přednášek a předsedali dvěma odborným sekcím. Přednesená sdělení byla věnována pokračovací léčbě nemalobuněčného karcinomu plic, výstupům z registru biologické léčby nemalobuněčného karcinomu plic a také konvenční cytostatické léčbě po stanovení diagnózy nemalobuněčné plicní rakoviny.

 

 

Světový den CHOPN

 

V rámci Světového dne CHOPN v ČR se dne 18. listopadu 2009 zúčastnili pracovníci ambulance funkčního vyšetřování Kliniky nemocí a tuberkulózy FN Brno skríningu plicních funkcí ve stanu na Malinovského náměstí. Během dne bylo vyšetřeno a náležitě poučeno přes 230 občanů. Zájemci dostali od lékaře také brožury „Návod jak žít s CHOPN a "Návod jak přestat kouřit“.

 

 

Informace OVPZ

 

Dne 18 a 19. listopadu 2009 proběhly ve Vzdělávacím středisku Netroufalky 1, zkoušky sanitářského kurzu konaného v termínu 14. října - 11. listopadu 2009.

Z přihlášených účastníků získalo:

  • Osvědčení Všeobecného sanitáře 25
  • Osvědčení Sanitáře pro operační sál 25
  • Osvědčení Sanitáře pro zařízení lékárenské péče 25

 

 

Pozvánku na výstavu dětských výtvarných prací Malujeme celý rok naleznete ZDE >>>>

 

 

Novinky z brněnského Národního naleznete ZDE >>>>

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji