Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 14. - 18. 9. 2009

 

42. cytogenetická konference

 

Ve dnech 10. a 11. září 2009 proběhla v prostorách brněnské Kanceláře veřejného ochránce práv 42. cytogenetická konference za účasti 168 cytogenetiků z České a Slovenské republiky. Konference, na níž bylo prezentováno bylo celkem 41 přednášek, organizovala Cytogenetická sekce České biologické společnosti a Společností lékařské genetiky ČLS JEP. Vlastní průběh konference zajistili pracovníci Oddělení lékařské genetiky FN Brno. Odborná úroveň setkání byla velmi vysoká, byly prezentovány nejnovější poznatky z oblasti klasické i molekulární cytogenetiky s aplikací v onkologii, prenatální diagnostice a klinické genetice. Zajímavě zpestřily konferenci tři přednášky z veterinární cytogenetiky.

 

 

XVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP

 

Ve dnech 13. - 16. září 2009 se v pražském Kongresovém centru konal XVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnila také ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, která nastínila nelehkou cestu českého zdravotnictví v době finanční krize. Následně slavnostní přednášku s názvem „Zamyšlení nad internou“ pronesl prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc, FESC z Brna, který internu přirovnal k velmi košatému stromu se základním kmenem a mnoha větvemi - obory. Odborný program pokryl téměř celé spektrum interních chorob, věnoval se aktuálním problémům medicíny jako jsou civilizační choroby, biologická léčba, genetika interních nemocí, prevenci, geriatrii…..

Také byla probírána problematika vzdělávání mladých lékařů. Do odborného programu přispěla i Slovenská internistická společnost. FN Brno zde měla bohatou aktivní účast, a to jak přehlednými přednáškami, tak prezentacemi výsledků vlastních prací. Aktivně se tedy účastnily kliniky: Interní kardiologická klinika, Interní hepato-gastroenterologická klinika, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Oddělení klinické hematologie a Klinika nemocní plicních a tuberkulózy.

 

 

Urologický týden 2009 v České republice

 

Dne 15. září 2009 proběhla v pražském divadle Karlín tisková konference k tématu, který vyhlásila European Association of Urology v rámci „Urology Week 2009“. Konferenci Urology Week 2009 Press Conference_M_120.jpgpořádala EuropaUomo CZ (více viz www.europauomo.cz a www.europa-uomo.org) pod záštitou International Prostate Health Council a České urologické společnosti. Cílem bylo upozornit širokou veřejnost na problematiku urologie, jejíž význam bude se stárnutím populace dramaticky narůstat, letos byla hlavními tématy onemocnění prostaty a erektilní dysfunkce. Tiskovou konferenci, které se zúčastnili zástupci všech hlavních medií v ČR, moderoval předseda EuropaUomo CZ profesor Dalibor Pacík společně s profesorem Tomášem Hanušem, přednostou Urologické kliniky VFN a členem výboru ČUS. Prezentace doprovázená českou mutací materiálů EAU (viz přílohy) vyvolaly následnou dlouhou diskuzi svědčící o zájmu medií o tento problém.

 

 

Obrazové materiály pro širokou veřejnost

 

Erektilni_dysfunkce_letak >>>>

Erektilni_dysfunkce_plakat_varianta_1 >>>>

Erektilni_dysfunkce_plakat_varianta_2 >>>>

Erektilni_dysfunkce_skladacka >>>>

Onemocneni_prostaty_letak >>>>

Onemocneni_prostaty_skladacka >>>>

Onemocneni_prostaty_varianta_1 >>>>

Onemocneni_prostaty_varianta_2 >>>>

 

 

Pozvánka na 17. sjezd českých a slovenských patologů

 

Ve dnech 23. - 24. září 2009 se na zámku v Mikulově uskuteční 17. sjezd českých a slovenských patologů, který pořádá Ústav patologie FN Brno. Sjezd se koná pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. a ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA. Na sjezdu jako pozvaní řečníci vystoupí přední světoví odbornící v oblasti uropatologie, patologie GIT a plicní patologie - prof. J. Epstein, prof. E. Montgomery a prof. H.D. Tazelaar. Bližší informace najdete na www.sjezd-patologu.cz.

 

 

Novinky z brněnského Národního >>>>

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji