Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nové knihy

Nové knihy 25-4-2019

BANSAL, Mohan. Diseases of ear, nose and throat with head and neck surgery. 2nd ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2018, 744 S. ISBN 978-93-86261-51-9.

FAIT, Tomáš. Antikoncepce. 3. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, 149 s. ISBN 978-80-7345-587-3.

FEYEREISL, Jaroslav, Ladislav KROFTa a Petr KŘEPELKA. Postpartální hemoragie. Praha: Mladá fronta, 2018, 359 s. ISBN 978-80-204-3864-5.

FIBAEK, Caroline a Stine FÜRST. Hormony v harmonii: ženám v každém věku. Praha: Grada Publishing, 2018, 180 s. ISBN 978-80-271-0607-3.

HONZÁK, Radkin a František HONZÁK. Čas psychopatů. Praha: Galén, 2018, 335 s. ISBN 978-80-7492-384-5.

JANÁČKOVÁ, Laura. CHOPN: jak rozdýchat plicní onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2018, 90 s. ISBN 978-80-204-4858-3.

JOLANDER, Andrea. …jenom já jsem letadlo: váš průvodce každodenním šílenstvím. Praha: Portál, 2017, 182 s. ISBN 978-80-262-1310-9.

KAŠÁK, Viktor. Asthma bronchiale: průvodce ošetřujícího lékaře. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, 311 s. ISBN 978-80-7345-585-9.

KETTNER, Jiří, Josef KAUTZNER a kol. Akutní kardiologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 634 s. ISBN 978-80-204-4422-6.

KRAJSOVÁ, Ivana a kol. Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací. Praha: Current Media, 2018, 226 s. ISBN 978-80-88129-32-5.

LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA a Pavel ŠLAMPA. Gliomy: současná diagnostika a léčba. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, 267 s. ISBN 978-80-7345-561-3.

LEBl, Jan a kol. Abeceda diabetu. 5. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, 286 s. ISBN 978-80-7345-582-8.

LOWRY, Patrick a Kristina L. PENNISTON. Nutrition therapy for urolithiasis. Cham: Springer, 2018, 258 s. ISBN 978-3-319-16413-7.

MACE, Nancy L. a Peter V. RABINS. Alzheimer: rodinný průvodce péčí o nemocné a Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2018, 427 s. ISBN 978-80-7553-583-2.

MAREŠOVÁ, Pavlína a Luděk FIALA. Moderní postupy v gynekologii a porodnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, 542 s. ISBN 978-80-204-4852-1.

NEUMANNOVÁ, Kateřina, Vítězslav KOLEK a kol. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, 142 s. ISBN 978-80-204-4942-9.

PETEJA, Matúš a kol. Základy jaterní chirurgie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, 196 s. ISBN 978-80-7464-814-4.

PILNÝ, Jaroslav a kol. Úrazy ve sportu a jak jim předcházet. 2. rozšíř. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018, 176 s. ISBN 978-80-271-0757-5.

POHUNEK, Petr, Petr KOŤÁTKO a Jana TURKOVÁ. Dětská pneumologie. Praha: Mladá fronta, 2018, 684 s. ISBN 978-80-204-4912-2.

POLÁK, Martin. Třídění pacientů na oddělení emergency aneb návrh, jak by to mohlo vypadat. Praha: Mladá fronta, 2018, 75 s. ISBN 978-80-204-4650-3.

SMITH, Joseph A. et al. Hinman´s atlas of urologic surgery. 4th ed. Philadelphia: Elsevier, 2018, 965 s. ISBN 978-0-12-801648-0.

SVAČINA, Štěpán. Léčba obézního diabetika. Praha: Mladá fronta, 2018, 237 s. ISBN 978-80-204-4901-6.

ŠEBEK, Jaroslav. Buněčné kultury v medicíně. Praha: Galén, 2018, 148 s. ISBN 978-80-7492-380-7.

ŠKVOR, Jaroslav, Renata PŘIBÍKOVÁ a Kateřina KOBROVÁ. Laboratorní diagnostika v praxi pediatra. Praha: Mladá fronta, 2018, 135 s. ISBN 978-80-204-4957-3.

ŠPLÍCHAL, Lubor. Manuál oční plastické a estetické chirurgie: základní techniky. Praha: Mladá fronta, 2018, 173 s. ISBN 978-80-204-4719-7.

ŠTROFOVÁ, Helena. Praktická oftalmologie. Praha: Mladá fronta, 477 s. ISBN 978-80-204-4888-0.

ŠUSTEK, Petr, Tomáš HOLČAPEK a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 850 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

TENENBAUM, Sylvie. Deprese, odkaz předků: transgenerační přenos. Praha: Portál, 2018, 214 s. ISBN 978-80-262-1301-7.

TESAŘ, Vladimír a kol. Biologická léčba. Praha: Mladá fronta, 2018, 359 s. ISBN 978-80-204-4960-3.

TOMÍŠKA, Miroslav. Výživa onkologických pacientů. Praha: Mladá fronta, 2018, 743 s. ISBN 978-80-204-4064-8.

VANĚČKOVÁ, Manuela a Zdeněk SEIDL. Roztroušená skleróza a onemocnění bílé hmoty v MR zobrazení. Praha: Mladá fronta, 2018, 286 s. ISBN 978-80-204-4687-9.

VILANOVA, Joan, C. et al. Atlas of multiparametric prostate MRI. Cham: Springer, 2018, 156 s. ISBN 978-3-319-61785-5.

WELCH, Gilbert, H. Doba jedová 10: méně medicíny – více zdraví. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2018, 269 s. ISBN 978-80-7553-564-1.

ZÁHOREC, Roman, Pavel MICHÁLEK a kol. Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii. Praha: Mladá fronta, 2018, 463 s. ISBN 978-80-204-4688-6.

ZAKIYANOV, Oskar, Vladimír TESAŘ a kol. Průvodce klinickou nefrologií a dialýzou pro internisty. Praha: Mladá fronta, 2018, 148 s. ISBN 978-80-204-4860-6.

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji