Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 2. února 2019 platí ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno (areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11) zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty!

Nové knihy

Nové knihy 30-10-18

BAUMRUKOVÁ, Irena. Angličtina pro nutriční terapeuty. Holešov: Tigris, 2016, 542 s. ISBN 978-80-7490-107-2.

BENEŠ, Jan. Kardiologie (nejen) pro pacienty. Praha: Mladá fronta, 2018, 207 s. ISBN 978-80-204-4653-4.

CITA, Stanislav. English for nursing and paramedical professions. Praha: Karolinum, 2012, 193 s. ISBN 978-80-246-2096-1.

DOLANSKÝ, Hynek. Zdravotnická dokumentace v praxi praktického lékaře. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2018, 144 s. ISBN 978-80-7496-375-9.

DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte. Nipioanatomie 2. Díl. Praha: České vysoké učení technické, 2017, 645 s. ISBN 978-80-01-06047-6.

FIALA, Petr. Akupunktura ve 21. století. 2., přeprac a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, 687 s. ISBN 978-80-204-4641-1.

FROMM, Erich. Umění naslouchat. Praha: Portál, 2018, 198 s. ISBN 978-80-262-1341-3.

HÁJEK, Michal a kol. Hyperbarická medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, 449 s. ISBN 978-80-204-4235-2.

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018, 310 s. ISBN 978-80-247-4675-3.

HORÁKOVÁ, Dana a kol. Autoimunity nervového systému v kazuistikách. Praha: Mladá fronta, 2017, 150 s. ISBN 978-80-204-4572-8.

HUDÁK, Radovan a kol. Memorix anatomie. 4. vyd. Praha: Triton, 607 s. ISBN 978-80-7553-420-0.

HŮLEK, Petr a kol. Hepatologie. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018, 738 s. ISBN 978-271-0394-2.

LEBL, Jan a kol. Orgánové transplantace u dětí. Motolské pediatrické semináře I. Praha: Galén, 2018, 75 s. ISBN 978-80-7492-356-2.

MESCHER, Anthony, L. Junqueirovy základy histologie. Praha: Galén, 2018, 558 s. ISBN 978-80-7492-324-1.

NEČAS, Pavel, Eva SHÁNĚLOVÁ a Klára ČEBIŠOVÁ. Latinská lékařská terminologie. Praha: Univerzita Karlova: Nakladatelství Karolinum, 2016, 348 s. ISBN 978-80-246-3414-2.

NÝDRLE, Miroslav. Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie. Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2017, 245 s. ISBN 978-80-7013-586-0.

PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Akrální koaktivační terapie. [Čelákovice]: ACT centrum, 2017, 143 s. ISBN 978-80-906440-5-2.

PAŠTA, Jiří. Základy očního lékařství. Praha: Univerzita Karlova: Nakladatelství Karolinum, 2017, 330 s. ISBN 978-80-246-2460-0.

PICHLEROVÁ, Dita. Jak zhubnout a už nikdy nepřibrat. Praha: Grada Publishing, 2017, 119 s. ISBN 978-80-247-5718-6.

PILKA, Radovan a Martin PROCHÁZKA. Gynekologie. 2. opr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 192 s. ISBN 978-80-244-5158-9.

POVÝŠIL, Ctibor a kol. Patomorfologie chorob kostí a kloubů. Praha: Galén, 2017, 557 s. ISBN 978-80-7492-308-1.

PROCHASKA, James, O., John C. NORCROSS a Carlo C. DICLEMENTE. Změna k lepšímu: šestistupňový program pro překonání zlozvyků. Praha: Portál, 2018, 279 s. ISBN 978-80-262-1343-7.

PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., dopl. a uprav. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 155 s. ISBN 978-80-7552-507-9.

SAMKOVÁ, Klára a kol. Sekundární glaukomy: vybrané kapitoly. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, 196 s. ISBN 978-80-204-4829-3.

STACKEOVÁ, Daniela. Cvičení na bolavá záda. 2., rozšíř. a dopl. vyd.  Praha: Grada Publishing, 2018, 200 s. ISBN 978-80-271-0411-6.

SWERDLOW, Steven, H. a kol. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Revid. 4. vyd. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2017, 585 s. ISBN 978-92-832-4494-3.

ŠTEFÁNKOVÁ, Jozefína, Silvie LACIGOVÁ a kol. Motivace pacienta v diabetologické ambulanci. Praha: Mladá fronta, 2017, 132 s. ISBN 978-80-204-4590-2.

ŠTĚPÁNEK, Libor a kol. Academic English. 2. actualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018, 222 s. ISBN 978-80-271-0842-8.

TÁBORSKÝ, Miloš a kol. Interní propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 447 s. ISBN 978-80-204-4645-9.

TÁBORSKÝ, Miloš a kol. Kardiologie I a II. 2.,přeprac a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, 1447 s. ISBN 978-80-204-4990-9.

TANEJA, Samir, S. a Ojas SHAH. Taneja’s complications of urologic surgery: diagnosis, prevention, and management. 5. vyd. Edinburgh: Elsevier, 2018, 698 s. ISBN 978-0323-39242-6.

VALENTA, Milan a kol. Mentalní postižení. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018, 387 s. ISBN 978-80-271-0378-2.

VOLLMER, Joachim Bernd. Zdravá střeva: zdravý život: chraňte si centrum svého zdraví. Praha: Grada Publishing, 2016, 192 s. ISBN 978-80-271-0061-3.

VONDRA, Vladimír. Dušnost: problém mnoha oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 262 s. ISBN 978-80-204-4610-7.

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji