Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nové knihy

Nové knihy 31-1-2019

Adámková, Věra a kol. Pacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancí. Praha: Maxdorf, [2018]. 169 stran. ISBN 978-80-7345-565-1.

Doležal, Antonín. Anatomický slovník: původ a význam anatomické terminologie. Praha: Maxdorf, [2018]. 231 stran. ISBN 978-80-7345-571-2.

Dostálová, Olga. Nemoc jako křižovatka: rady onkologickým pacientům. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 351 stran. ISBN 978-80-7553-454-5.

Dow, Mike, David, Dow a Megan Sutton. 100 otázek a odpovědí, jak se uzdravit po mozkové mrtvici: rady pro všechny, kteří bojují za své vlastní uzdravení nebo uzdravení někoho blízkého. Brno: BizBooks, 2018. 256 stran. ISBN 978-80-265-0778-9.

Dressler, Stephan. Kapesní anglicko-český medicínský slovník: s výkladem klíčových slov. Překlad Hana Pospíšilová. 1. české vydání. Praha: Grada, 2018. 393 stran. ISBN 978-80-247-5591-5.

ELIŠKA, Oldřich. Lymfologie. Praha: Galén, 2018. 715 stran. ISBN 978-80-7492- 387-6.

Fendrychová, Jaroslava a kol. Péče o kriticky nemocné dítě. Vydání druhé, přepracované a rozšířené. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 420 stran. ISBN 978-80-7013-592-1.

Goffman, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Vydání druhé, upravené. Praha: Portál, 2018. 294 stran. ISBN 978-80-262-1342-0.

Heissigerová, Jarmila a kol. Oftalmologie: pro pregraduální i postgraduální přípravu. Praha: Maxdorf, [2018]. 380 stran. ISBN 978-80-7345-580-4.

Jakubec, Petr a Vitězslav Kolek. Pneumonie pro klinickou praxi. Praha: Maxdorf, [2018]. 165 stran. ISBN 978-80-7345-552-1.

Kabelka, Ladislav. Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 341 stran. ISBN 978-80-204-5049-4.

Kisvetrová, Helena. Péče v závěru života. Praha: Maxdorf, [2018]. 149 stran. ISBN 978-80-7345-496-8.

Kolektiv autorů. Německá konverzace u lůžka nemocného. Překlad Jana Mohrová. Praha: Grada Publishing, 2018. 150 stran. ISBN 978-80-271-0211-2.

Křížová, Eva. Zdraví - kultura - společnost. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 139 stran. ISBN 978-80-246-3937-6.

Kučerová, Helena. Bolest v psychiatrii. Praha: Galén, [2018]. 179 stran. ISBN 978-80-7492-378-4.

Lajusticia Bergasa, Ana María. Boj s artrózou: úspěšná léčebná metoda dle nejnovějších poznatků biochemie. Olomouc: Fontána, [2018]. 91 stran. ISBN 978-80-7336-913-2.

Lukáš, Karel a Jiří Hoch. Nemoci střev. Praha: Grada Publishing, 2018. 712 stran. ISBN 978-80-271-0353-9.

Malík, Jan a kol. Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a úvod do kardionefrologie. Praha: Maxdorf, [2018]. 272 stran. Jessenius. ISBN 978-80-7345-566-8.

Neuwirth, Jiří a Jan Šprindrich. Kompendium muskuloskeletálního zobrazování. Praha: NEUW, [2016]. 485 stran. ISBN 978-80-903322-9-4.

Ošťádal, Petr a Martin Mates. Akutní infarkt myokardu. Praha: Maxdorf, [2018]. 82 stran. ISBN 978-80-7345-554-5.

Papežová, Hana et al. Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání: interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Praha: Mladá fronta, 2018. 607 stran. ISBN 978-80-204-4904-7.

Procházka, Martin a Radovan Pilka. Porodnictví: pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. 2. přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 253 stran. ISBN 978-80-244-5322-4.

Ptáček, Radek a Hana Ptáčková. ADHD - variabilita v dětství a dospělosti. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 127 stran. ISBN 978-80-246-2930-8.

Rogge, Jan-Uwe. Puberta: opora, volnost, mantinely. Brno: Edika, 2018. 245 stran. ISBN 978-80-266-1280-3.

Rohen, Johannes W. a Elke Lütjen-Drecoll. Anatomie v přehledech a schématech = Anatomie: die Lerntafeln. Překlad Ondřej Naňka. Praha: Grada Publishing, 2018. 95 stran. ISBN 978-80-271-0669-1.

Saudek, František. Transplantační léčba diabetu: příručka pro pacienty s diabetem a jejich blízké. 2. vydání. Praha: Maxdorf, [2018]. 167 stran. ISBN 978-80-7345-570-5.

Sharma, Sangita a kol. Klinická výživa a dietologie: v kostce. Překlad Hana Pospíšilová. Praha: Grada Publishing, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-271-0228-0.

Steiner, John. Psychická útočiště: patologické organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů. Praha: Triton, 2018. 191 stran. ISBN 978-80-7553-458-3.

TEPLAN, Vladimír a kol. Obezita a ledviny. Praha: Mladá fronta, 2018. 271 stran. ISBN 978-80-204-4745-6.

Thomas, James a Tanya Monaghan. Klinické vyšetření: moderní propedeutika: rady, tipy, návody pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. 755 stran. ISBN 978-80-271-0108-5.

Vachek, Jan a kol. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, [2018]. 393 stran. ISBN 978-80-7345-550-7.

Vališ, Martin a kol. Roztroušená skleróza pro praxi. Praha: Maxdorf, [2018]. 188 stran. ISBN 978-80-7345-573-6.

Závada, Jakub a kol. Revmatologie v klinických scénářích. Praha: Mladá fronta, 2018. 268 stran. ISBN 978-80-204-4405-9.

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji