Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Nové knihy

Nové knihy 21-10-2019

ADÁMKOVÁ, Václava a kol. Antibiotika v primární péči. Praha: Mladá fronta, 2019, 159 s. ISBN 978-80-204-5247-4.

BARTŮNĚK, Petr a Radek PTÁČEK. Můžeme to, co umíme? Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou. Praha: Mladá fronta, 2018, 215 s. ISBN 978-80-204-5311-2.

BRAUNER, Radek. Možnosti rehabilitace u dětí a dospělých. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019, 128 s. ISBN 978-80-7013-600-3.

ČÁP, Petr a kol. Bronchiální hyperaktivita a její souvislosti. Praha: Mladá fronta, 2017, 190 s. ISBN 978-80-204-4495-0.

ČOUPKOVÁ, Hana a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2019, 272 s. ISBN 978-80-247-2900-8.

FELTL, David, Jakub CVEK, Lukáš KNYBEL a kol. Stereotaktická radioterapie. Praha: Mladá fronta, 2019, 230 s. ISBN 978-80-204-4959-7.

FRANKL, Viktor E. Teorie a terapie neuróz: úvod do logoterapie a existenciální analýzy. Praha: Portál, 279 s. ISBN 978-80-262-1478-6.

GOULSTON, Mark. Domluvit se dá s každým: techniky úspěšné komunikace. Praha: Portál, 2018, 222 s. ISBN 978-80-262-1399-4.

HEITZ, James W. Pooperační stavy: příznaky, diagnostika, postupy. Praha: Grada, 2019, 379 s. ISBN 978-80-271-0873-2.

HOŘEJŠÍ, Jan, Hana KOSOVÁ a kol. Dětská gynekologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 295 s. ISBN 978-80-204-5078-4.

JONSEN, Albert R., Mark SIEGLER a William J. WINSLADE. Klinická etika: praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2019, 225 s. ISBN 978-80-7553-653-2.

Kolektiv autorů. 90 let české kardiologie. Praha: Mladá fronta, 2019, 517s. ISBN 978-80-204-5248-1.

KOLIBA, Peter a kol. Sexuální výchova pro studenty porodní asistence a ošetřovatelství. Praha: Grada, 2019, 184 s. ISBN 978-80-271-2039-0.

KOPEČKOVÁ, Kateřina a kol. Nádory štítné žlázy. Praha: Mladá fronta, 2019, 143 s. ISBN 978-80-204-5155-2.

KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2019, 192 s. ISBN 978-80-271-0694-3.

KŘÍŽ, Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019, 532 s. ISBN 978-80-7492-424-8.

KŘÍŽOVÁ, Jarmila a kol. Enterální a parenterální výživa. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, 151 s. ISBN 978-80-204-5009-8.

LEBL, Jan a kol. Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy u dětí: 50 let molekuly DDAVP: Motolské pediatrické semináře 3. Praha: Galén, 2019, 105 s. ISBN 978-80-7492-405-7.

MARTINEZ, Mario. Psychofyzický kód: jak změnit přesvědčení omezující naše zdraví, dlouhověkost a úspěch. Olomouc, Anag, 2019, 343 s. ISBN 978-80-7554-188-8.

NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, 2018, 255 s. ISBN 978-80-262-1357-4.

PETŘEK, Josef. Základy fyziologie člověka. Praha: Grada, 2019, 166 s. ISBN 978-80-271-2208-0.

PLEVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství II. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: grada, 2019, 197 s. ISBN 978-80-271-0889-3.

PRAŠKO, Ján a kol. Skupinová kognitivně-behaviorální terapie. Praha: Grada, 2019, 379 s. ISBN 978-80-271-0496-3.

RADKOVOVÁ, Iveta a Jaroslav HOŘEJŠÍ. Aspergerův syndrom: život pod společenským tlakem. Praha: Galén, 2018, 165 s. ISBN 978-80-7492-386-9.

ROßMANN, Markus a Bernd NEUMANN. Každý krok se počítá: správná chůze – nejjednodušší cesta ke zdraví. Brno, CPress, 2019, 176 s. ISBN 978-80-264-2436-9.

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2019, 240 s. ISBN 978-80-271-2096-3.

SEIFERT, Bohumil a kol. Všeobecné praktické lékařství. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 833 s. ISBN 978-80-7492-422-4.

SKÁLA-ROSENBAUM, Jiří. Zlomeniny proximálního femuru. Praha: Galén, 2019, 353 s. ISBN 978-80-7492-423-1.

SLOUKA, David a kol. Otorinolaryngologie. Praha: Galén, 2018, 286 s. ISBN 978-80-7492-391-3.

ŠTROFOVÁ, Helena. Praktický průvodce očními chorobami. Praha: Mladá fronta, 2019, 191 s. ISBN 978-80-204-5278-8.

TOCHTERMANN, Anja. Dětské nemoci a jak je léčit. Olomouc: Fontána, 2017, 191 s. ISBN 978-80-7336-953-8.

TOMEK, Aleš. Neurointenzivní péče. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, 607 s. ISBN 978-80-204-5119-4.

TRÁVNÍK, Pavel. Klinická embryologie. Praha: Mladá fronta, 2018, 501 s. ISBN 978-80-204-4940-5.

VYDRA, Jan, Jan NOVÁK, Marie LAUERMANNOVÁ a kol. Hematologie v kostce. 2., přeprac a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, 399 s. ISBN 978-80-204-5140-8.

WAGNER, Uwe. Polohování v péči o nemocné. Překlad 2. vyd. Praha: Grada, 2019, 136 s. ISBN 978-80-271-2053-6.

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji