Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nové knihy

Nové knihy 19-7-2018

ČELEDOVÁ, Libuše, Jan HOLČÍK a kol. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 203 s. ISBN 978-80-246-3809-6.

ČELEDOVÁ, Libuše, Rostislav ČEVELA a kol. Člověk ve zdraví a v nemoci: podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, 511 s. ISBN 978-80-246-3828-7.

DANEŠ, Luděk. Bolest a sexuální dysfunkce mužů. Praha: Grada Publishing, 2018, 145 s. ISBN 978-80-271-0677-6.

DRÁBKOVÁ, Jarmila a Soňa Hájková: Následná intenzivní péče. Praha: Mladá fronta, 2018, 605 s. ISBN 978-80-204-4470-7.

DYRHONOVÁ, Olga a kol. Léčebná rehabilitace v pediatrii. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 96 s. ISBN 978-80-7496-313-1.

GŘIVA, Martin. Paliativní péče v kardiologii. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2018, 271 s. ISBN 978-80-7553-481-1.

HALENKA, Milan a Zdeněk FRYŠÁK. Atlas ultrasonografie štítné žlázy. 2. rozšíř. vyd. Praha Maxdorf, 2017, 360 s. ISBN 978-80-7345-535-4.

HNÍZDIL, Jan. Příběhy obyčejného uzdravení. Praha: NLN, 2017, 271 s. ISBN 978-80-7422-601-4.

HOLÁ, Alena. Medical English 2: medicine and healthcare. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, 182 s. ISBN 978-80-246-3723-5.

HONZÁK, Radkin. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad, 2017, 335 s. ISBN 978-80-7429-912-4.

CHLÍBEK, Roman a kol. Očkování dospělých. Praha: Mladá fronta, 2018, 455 s. ISBN 978-80-204-4624-4.

JIRKOVSKÁ, Alexandra a kol. Skupinová edukace diabetiků: jak na to… Semily: Nakladatelství Geum, 2017, 158 s. ISBN 978-80-87969-33-5.

KARÁSEK, David. Diabetická dyslipidemie. Praha: Maxdorf, 2018, 179 s. ISBN 978-80-7345-556-9.

KNOPPOVÁ, Tereza a kol. Léčebná rehabilitace v interním lékařství.  Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 158 s. ISBN 978-80-7496-311-7.

KOZÁK, Jiří. Opioidy. Praha: Mladá fronta, 2018, 462 s. ISBN 978-80-204-4550-6.

KUBÍČEK, Miloslav a kol. Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 140 s. ISBN 978-80-7496-312-4.

MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad, 2017, 353 s. ISBN 978-80-7429-797-7.

OLŠOVSKÝ, Jindřich. Diabetes mellitus 2. typu. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, 118 s. ISBN 978-80-7345-558-3.

PETR, Miroslav. Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, 158 s. ISBN 978-80-246-3745-7.

POMPAOVÁ, Robin Nixon. Zdravé děti bez alergií. Brno: CPress, 2018, 222 s. ISBN 978-80-264-1794-1.

RÖCKEN, Martin a kol. Kapesní atlas dermatologie. Praha: Grada Publishing, 2018, 394 s. ISBN 978-80-271-0106-1.

ROZSÍVAL, Pavel a kol. Oční lékařství. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2017, 229 s. ISBN 978-80-7492-316-6.

RUŠAVÝ, Zdeněk a kol. Jak počítat sacharidy? Praha: Maxdorf, 2018, 107 s. ISBN 978-80-7345-557-6.

ŘEZÁČOVÁ, Jitka. Reprodukční medicína: současné možnosti v asistované reprodukci. Praha: Mladá fronta, 2018, 710 s. ISBN 978-80-204-4657-2.

ŘEŽÁBEK, Karel. Asistovaná reprodukce. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, 154 s. ISBN 978-80-7345-553-8.

SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítězslav KOLEK a kol. Základy moderní pneumoonkologie. 2. vyd. Praha: Maxdorf , 2017, 561 s. ISBN 978-80-7345-551-4.

STACPOOLEOVÁ, Min, Amanda THOMPSELLOVÁ a Jo HOCKLEYOVÁ. Manuál pro zavedení péče Namasté: udržování kvality života osob s pokročilou demencí. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2017, 103 s. ISBN 978-80-86541-51-8.

STANĚK, Libor a kol. Molekulární onkologie v kazuistikách. Praha: Current Media, 2017, 191 s. ISBN 978-80-88129-27-1.

VÁCLAVÍK, Jan. Obtížně léčitelná hypertenze. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 134 s. ISBN 978-80-204-4421-9.

VOJÁČEK, Jan a Jiří KETNER. Klinická kardiologie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, 1193 s. ISBN 978-80-7345-549-1.

VYMAZAL, Tomáš a kol. Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým. Praha: Mladá fronta, 2017, 199 s. ISBN 978-80-204-4710-4.

WILKINSON, Jan B. a kol. Oxford handbook of clinical medicine. 10. vyd. Oxford: Oxford University Press, 894 s. ISBN 978-0-968990-3.

WOLFE, Scott W. Green´s operative hand surgery : vol. 1 a 2. 7th ed. Philadelphia, Elsevier, 2017, 2059 s. ISBN 978-1-4557-7427-2.

ZEMAN, David. Praktický průvodce laboratorním vyšetřením likvoru. Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, 135 s. ISBN 978-80-244-5262-3.

ZIMBARDO, Philip a Nikita D. COULOMBOVÁ. Odpojený muž: jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Praha: Grada Publishing, 2017, 280 s. ISBN 978-80-247-5797-1.

ZLÁMAL, Jaroslav. Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR. Olomouc: Computer Media, 2016, 119 s. ISBN 978-80-7402-247-0.

Nové knihy 19-7-2018

ČELEDOVÁ, Libuše, Jan HOLČÍK a kol. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 203 s. ISBN 978-80-246-3809-6.

ČELEDOVÁ, Libuše, Rostislav ČEVELA a kol. Člověk ve zdraví a v nemoci: podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, 511 s. ISBN 978-80-246-3828-7.

DANEŠ, Luděk. Bolest a sexuální dysfunkce mužů. Praha: Grada Publishing, 2018, 145 s. ISBN 978-80-271-0677-6.

DRÁBKOVÁ, Jarmila a Soňa Hájková: Následná intenzivní péče. Praha: Mladá fronta, 2018, 605 s. ISBN 978-80-204-4470-7.

DYRHONOVÁ, Olga a kol. Léčebná rehabilitace v pediatrii. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 96 s. ISBN 978-80-7496-313-1.

GŘIVA, Martin. Paliativní péče v kardiologii. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2018, 271 s. ISBN 978-80-7553-481-1.

HALENKA, Milan a Zdeněk FRYŠÁK. Atlas ultrasonografie štítné žlázy. 2. rozšíř. vyd. Praha Maxdorf, 2017, 360 s. ISBN 978-80-7345-535-4.

HNÍZDIL, Jan. Příběhy obyčejného uzdravení. Praha: NLN, 2017, 271 s. ISBN 978-80-7422-601-4.

HOLÁ, Alena. Medical English 2: medicine and healthcare. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, 182 s. ISBN 978-80-246-3723-5.

HONZÁK, Radkin. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad, 2017, 335 s. ISBN 978-80-7429-912-4.

CHLÍBEK, Roman a kol. Očkování dospělých. Praha: Mladá fronta, 2018, 455 s. ISBN 978-80-204-4624-4.

JIRKOVSKÁ, Alexandra a kol. Skupinová edukace diabetiků: jak na to… Semily: Nakladatelství Geum, 2017, 158 s. ISBN 978-80-87969-33-5.

KARÁSEK, David. Diabetická dyslipidemie. Praha: Maxdorf, 2018, 179 s. ISBN 978-80-7345-556-9.

KNOPPOVÁ, Tereza a kol. Léčebná rehabilitace v interním lékařství.  Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 158 s. ISBN 978-80-7496-311-7.

KOZÁK, Jiří. Opioidy. Praha: Mladá fronta, 2018, 462 s. ISBN 978-80-204-4550-6.

KUBÍČEK, Miloslav a kol. Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 140 s. ISBN 978-80-7496-312-4.

MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad, 2017, 353 s. ISBN 978-80-7429-797-7.

OLŠOVSKÝ, Jindřich. Diabetes mellitus 2. typu. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, 118 s. ISBN 978-80-7345-558-3.

PETR, Miroslav. Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, 158 s. ISBN 978-80-246-3745-7.

POMPAOVÁ, Robin Nixon. Zdravé děti bez alergií. Brno: CPress, 2018, 222 s. ISBN 978-80-264-1794-1.

RÖCKEN, Martin a kol. Kapesní atlas dermatologie. Praha: Grada Publishing, 2018, 394 s. ISBN 978-80-271-0106-1.

ROZSÍVAL, Pavel a kol. Oční lékařství. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2017, 229 s. ISBN 978-80-7492-316-6.

RUŠAVÝ, Zdeněk a kol. Jak počítat sacharidy? Praha: Maxdorf, 2018, 107 s. ISBN 978-80-7345-557-6.

ŘEZÁČOVÁ, Jitka. Reprodukční medicína: současné možnosti v asistované reprodukci. Praha: Mladá fronta, 2018, 710 s. ISBN 978-80-204-4657-2.

ŘEŽÁBEK, Karel. Asistovaná reprodukce. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, 154 s. ISBN 978-80-7345-553-8.

SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítězslav KOLEK a kol. Základy moderní pneumoonkologie. 2. vyd. Praha: Maxdorf , 2017, 561 s. ISBN 978-80-7345-551-4.

STACPOOLEOVÁ, Min, Amanda THOMPSELLOVÁ a Jo HOCKLEYOVÁ. Manuál pro zavedení péče Namasté: udržování kvality života osob s pokročilou demencí. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2017, 103 s. ISBN 978-80-86541-51-8.

STANĚK, Libor a kol. Molekulární onkologie v kazuistikách. Praha: Current Media, 2017, 191 s. ISBN 978-80-88129-27-1.

VÁCLAVÍK, Jan. Obtížně léčitelná hypertenze. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 134 s. ISBN 978-80-204-4421-9.

VOJÁČEK, Jan a Jiří KETNER. Klinická kardiologie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, 1193 s. ISBN 978-80-7345-549-1.

VYMAZAL, Tomáš a kol. Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým. Praha: Mladá fronta, 2017, 199 s. ISBN 978-80-204-4710-4.

WILKINSON, Jan B. a kol. Oxford handbook of clinical medicine. 10. vyd. Oxford: Oxford University Press, 894 s. ISBN 978-0-968990-3.

WOLFE, Scott W. Green´s operative hand surgery : vol. 1 a 2. 7th ed. Philadelphia, Elsevier, 2017, 2059 s. ISBN 978-1-4557-7427-2.

ZEMAN, David. Praktický průvodce laboratorním vyšetřením likvoru. Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, 135 s. ISBN 978-80-244-5262-3.

ZIMBARDO, Philip a Nikita D. COULOMBOVÁ. Odpojený muž: jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Praha: Grada Publishing, 2017, 280 s. ISBN 978-80-247-5797-1.

ZLÁMAL, Jaroslav. Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR. Olomouc: Computer Media, 2016, 119 s. ISBN 978-80-7402-247-0.

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji