Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nové knihy

Nové knihy 4 - 5 - 2018

Bělík, Václav a kol. Slovník sociální patologie. Praha: Grada Publishing, 2017, 120 s. ISBN 978-80-271-0599-1.

Büchler, Tomáš a kol. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017, 277 s. ISBN 978-80-7345-539-2.

Bydžovský, Jan. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. 2., rozšíř. vyd. Praha: Triton, 2017, 191 s. ISBN 978-80-7553-451-4.

Cydulka, Rita K. et al. Tintinalli´s emergency medicine manual. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017, 1070 s. ISBN 978-1-259-92164-3.

Drábková, Jarmila a kol. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

Goldenberg, David a Bradley J. Goldstein. Handbook of otolaryngology: head and neck surgery. 2nd ed. New York: Thieme, 2018, 753 s. ISBN 978-1-62623-407-9.

Hauke, Marcela a kol. Když do života vstoupí demence aneb praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017, 308 s. ISBN 978-80-906320-7-3.

Hloch, Ondřej. Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech. Praha: Grada Publishing, 2018, 384 s. ISBN 978-80-271-0905-0.

Jirkovská, Marie. Histologická technika: pro studenty lékařství a zdravotnické techniky. 2., dopl. vyd. Praha: Galén, 2017, 79 s. ISBN 978-80-7492-325-8.

Karetová, Debora, Miroslav Chochola a kol. Vaskulární medicína. Praha, Maxdorf, 2017, 381 s. ISBN 978-80-7345-536-1.

Konečná, Hana a kol. Rodičem kdykoliv a jakkoliv? Průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí. Praha: Mladá fronta, 2017, 255 s. ISBN 978-80-204-4652-7.

Kršek, Michal. Systémová kortikoterapie. Praha: Maxdorf, 2017, 69 s. ISBN 978-80-7345-345-9.

Mildt, Christina. Akupresura v praxi. Překlad 2. vyd. Praha: Grada, 2017, 300 s. ISBN 978-80-271-0105-4.

Mixa, Vladimír a kol. Dětská přednemocniční a urgentní péče. 1. Vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 637 s. ISBN 978-80-204-4643-5.

Mohr, Pavel a kol. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf, 2017, 567 s. ISBN 978-80-7345-546-0.

Mondal, Santosh Kumar. Manual of histological techniques. New Delhi: The Health Science Publisher, 2017, 178 s. ISBN 978-93-86261-19-9.

Němec, Pavel, Veronika Löfflerová a Bohdan Kousal. Optická koherenční tomografie: klinický atlas sítnicových patologií. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 405 s. ISBN 978-80-204-4414-1.

Neumann, David, Ludmila Brázdová a Klára Picková. Flexibilní léčba diabetes mellitus 1. typu: postupy pro MDI a CSII. Praha: Mladá fronta, 2017, 79 s. ISBN 978-80-204-4372-4.

Nulíček, Michal a kol. GDPR/Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 525 s. ISBN 978-80-7552-765-3.

Oliverus, Martin, Pavel Kohout a kol. Selhání střeva a transplantace tenkého střeva. Praha: Mladá fronta, 2017, 382 s. ISBN 978-80-204-4088-4.

Petržela, Michal Daniel. První pomoc pro každého. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2016, 102 s. ISBN 978-80-247-5556-4.

Piťha, Jan a kol. Akutní stavy na interním oddělení. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2017, 292 s. ISBN 978-80-7387-682-1.

Poláčková Šolcová, Iva. Emoce: regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada Publishing, 2018, 237 s. ISBN 978-80-247-5128-3.

Ptáček, Radek a kol. Informovaný souhlas: etické, právní a klinické aspekty. Praha: Galén, 2017, 327 s. ISBN 978-80-7492-334-0.

Rokyta, Richard a kol. Léčba bolesti v primární péči. Praha: Grada Publishing, 2017, 167 s. ISBN 978-80-271-0312-6.

Rooney, Anne. Příběh medicíny: od prvních felčarů po zázraky moderního lékařství. Praha: Dobrovský, 2017, 223 s. ISBN 978-80-7390-580-4.

Skálová, Lenka a kol. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Praha: Karolinum, 2017, 171 s. ISBN 978-80-246-3733-4.

Šubrt, Bořivoj a Milan Tuček. Pracovnělékařské služby: povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. 3. zásadně dopl. vyd. Olomouc: Anag, 2017, 423 s. ISBN 978-80-7554-106-2.

Toy, Eugene C. et al. Case files emergency medicine. 4th ed.  New York: McGraw-Hill Education, 2017, 648 s. ISBN 978-1-259-64082-7.

Vítovec, Jiří a kol. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017, 237 s. ISBN 978-80-247-4713-2.

Washingtonová, Harriet A. Doba jedová 8: infekční šílenství. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2017, 284 s. ISBN 978-80-7553-343-2.

Weiss, Petr. Poruchy sexuální preference. Praha: Galén, 2017, 440 s. ISBN 978-80-7492-310-4.

Zadák, Zdeněk, Eduard Havel a kol. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017, 424 s. ISBN 978-80-271-0282-2.

Zvěřová, Martina. Alzheimerova demence. Praha: Grada, 2017, 143 s. ISBN 978-80-271-0561-8.

 

 

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji