Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nové knihy

Nové knihy 2020

ADERITO, Nina. Jak na IVF. [Praha]: Redbell, 2019, 175 s. ISBN 978-80-270-5269-1.

BÜCHLER, Tomáš a kol. Obecná onkologie. Praha: Maxdorf, 2019, 373 s. ISBN 978-80-7345-617-7.

ČÁP, Petr, Ondřej RYBNÍČEK a kol. Alergologie do kapsy. Praha: Mladá fronta, 2019, 223 s. ISBN 978-80-204-5255-9.

ČECHOVÁ, Kateřina a kol. V bludišti jménem Alzheimer: na co v ordinaci nezbývá čas. Praha: Management Press, 2019, 430 s. ISBN 978-80-264-2707-0.

DRNKOVÁ, Barbora. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2019, 134 s. ISBN 978-80-271-0693-6.

FELIX, Ondřej. Neodkladné stavy do kapsy. Praha: Galén, 2019, 280 s. ISBN 978-80-7492-413-2.

HAMPLOVÁ, Lidmila a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena: pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 2., aktual. vyd. Praha: Triton, 2019, 268 s. ISBN 978-80-7553-729-4.

HÁNA, Václav. Endokrinologie pro praxi. 2. aktual. vyd. Praha: Maxdorf, 2019, 255 s. ISBN 978-80-7345-625-2.

HENNESSEY, Gary. Mindfulness pro každý den: malými kroky k velkým změnám. Praha: Portál, 2019, 111 s. ISBN 978-80-262-1460-1.

AMERY, Justin. Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí: pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě. V Praze: Cesta domů, 2017, 516 s. ISBN 978-80-88126-34-8.

KALIŠOVÁ, Lucie a kol. Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova: Karolinum, 2019, 117 s. ISBN 978-80-246-4337-3.

LIBOVÁ, Ľubica, Hilda BALKOVÁ a Monika JANKECHOVÁ. Ošetřovatelský proces v chirurgii. Praha: Grada, 2019, 162 s. ISBN 978-80-271-2466-4.

MACHÁČOVÁ, Kateřina, Iva HOLMEROVÁ a kol. Aktivní gerontologie aneb jak stárnout dobře. Praha: Mladá fronta, 2019, 247 s. ISBN 978-80-204-5489-8.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a kol. Myoskeletální medicína pro praxi. Praha: Mladá fronta, 2019, 230 s. ISBN 978-80-204-5325-9.

MĚŠŤÁK, Jan. Estetické operace nosu v klinické praxi. Praha: Grada, 207 s. ISBN 978-80-271-2593-7.

MIXA, Vladimír a kol. Dětská anestezie. Praha: Mladá fronta, 2019, 525 s. ISBN 978-80-204-5053-1.

NAVRÁTIL, Leoš. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Praha: Grada, 2019, 199 s. ISBN 978-80-271-0478-9.

NETUKA, David a kol. Adenomy hypofýzy: diagnostika a komplexní léčba. Praha: Maxdorf, 2019, 249 s. ISBN 978-80-7345-620-7.

NOVOTNÝ, Jan a kol. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, 639 s. ISBN 978-80-204-5103-3.

OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie lidského těla: pro humanitní obory. Praha: Grada, 2019, 448 s. ISBN 978-80-271-0531-1.

PASSARGE, Eberhard. Barevný atlas genetiky. Překlad 5. Vyd. Praha: Grada, 2019, 454 s. ISBN 978-80-247-3099-8.

PAYNE, Jan. Informovaný konsenzus - poučená dohoda. Praha: Grada, 2019, 128 s. ISBN 978-271-2424-4.

SLÍPKA, Jaroslav a Zbyněk TONAR. Základy embryologie. 2. uprav. vyd. Praha: Karolinum, 2019, 138 s. ISBN 978-80-246-4179-9.

SOCHOR, Marek, Irena ZÁVADOVÁ, Ondřej SLÁMA. Paliativní péče v onkologii. Praha: Mladá fronta, 2019, 446 s. ISBN 978-80-204-4223-9.

SOLOVIČ, Ivan a kol. Tuberkulóza ve faktech i obrazech. Praha. Maxdorf, 2019, 406 s. ISBN 978-80-7345-613-9.

SOUČEK, Miroslav, Petr SVAČINA a kol. Vnitřní lékařství v kostce. Praha: Grada, 2019, 463 s. ISBN 978-80-271-2289-9.

STUDNIČKA, Jan a kol. Onemocnění sítnice a cévnatky v praxi. Praha: Mladá fronta, 2018, 421 s. ISBN 978-80-204-4945-0.

SVAČINA, Štěpán. Jsou metabolická onemocnění příčinou všech nemocí? Orgánový pohled na metabolická rizika. Praha: Mladá fronta, 2019, 126 s. ISBN 978-80-204-5292-4.

SZONOWSKÁ, Barbora a kol. Paliativa v nefrologii. Praha: Maxdorf, 2019, 330 s. ISBN 978-80-7345-603-0.

ŠLAPÁK, Ivo, Milan URÍK a kol. Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta, 2019, 366 s. ISBN 978-80-204-5426-3.

TEDLA, Miroslav, Michal ČERNÝ a kol. Poruchy polykání. 2. aktual. vyd. Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2018, 312 s. ISBN 978-80-7311-188-5.

TÓTHOVÁ, Valérie, Ivana CHLOUBOVÁ a Radka PROKEŠOVÁ. Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii. Praha: Grada, 2019, 157 s. ISBN 978-80-271-2197-7.

TŘÍSKALA, Zdeněk, Dobroslava JANDOVÁ a kol. Medicína přírodních léčivých zdrojů: minerální vody. Praha: Grada, 2019, 208 s. ISBN 978-80-271-2297-4.

VÁCHA, Marek. Eutanázie: definice, historie, legislativa, etika. Praha: Grada, 2019, 112 s. ISBN 978-80-271-2575-3.

ZIEG, Jakub, Sylva SKÁLOVÁ a kol. Dětská nefrologie do kapsy. Praha: Mladá fronta, 2019, 399 s. ISBN 978-80-204-5330-3.

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji