Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nové knihy

Nové knihy 6-11-2017

 

 

BAJČIOVÁ, Viera. Vzácné nádory dětí a dospívajících. Praha: Mladá fronta, 2017, 367 s. ISBN 978-80-204-4299-4.

 

BECKER, Jan. Využijte sílu autohypnózy a autosugesce. Praha: Grada Publishing, 2017, 192 s. ISBN 978-80-271-0382-9.

 

BLANK, Martin. Doba jedová 7: elektrosmog. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2017, 351 s. ISBN 978-80-7553-341-8.

 

CITA, Stanislav. English for nursing and paramedical professions – part 2. Praha: Karolinum, 2012, 193 s. ISBN 978-80-246-2096-1.

 

ČAPKOVÁ, Štěpánka. Atopický ekzém. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2017, 140 s. ISBN 978-80-7492-300-5.

 

Český lékopis 2017  1. – 4. díl. Praha: Grada Publishing, 2017, 4869 s. ISBN 978-80-271-0500-7

Duke, James A. Průvodce světem léčivých potravin. Olomouc: anag, 2017, 495 s. ISBN 978-80-7554-091-1.

 

FRÜHAUFOVÁ, Kristýna a Jaroslav HULVERT. Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi. Praha: Grada Publishing, 2017, 96 s. ISBN 978-80-271-0368-3.

 

GURKOVÁ, Elena. Nemocný a chronické onemocnění: edukace, motivace a opora pacienta. Praha: Grada Publishing, 2017, 191 s. ISBN 978-80-271-0461-1.

 

HYTYCH Vladislav a Alice TAŠKOVÁ. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2017, 264 s. ISBN 978-80-7345-526-2.

 

JANDOVÁ, Dobroslava a Pavla FORMANOVÁ. Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz – 2. Díl: Náhlé mozkové příhody. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 246 s. ISBN 978-80-7496-310-0.

 

JANÍKOVÁ, Jitka. Patologie pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada Publishing, 2017, 256 s. ISBN 978-80-271-0375-1.

 

KETTNER, Jiří a kol. Akutní kardiologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 634 s. ISBN 978-80-204-4422-6.

 

KOBROVÁ, Jitka. Lymfotaping: terapeutické využití tejpování v lymfologii. Praha: Grada Publishing, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0182-5.

 

LIMEBACk, Hardy. Preventivní stomatologie. Praha: Grada Publishing, 2017, 427 s. ISBN 978-80-271-0094-1.

 

MATOUŠKOVÁ, Ivanka a Eva SEDLATÁ JURÁSKOVÁ. Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace. Praha: Grada Publishing, 2017, 126 s. ISBN 978-80-271-0077-4.

 

MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství 2. díl: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2017, 296 s. ISBN 978-80-271-0132-0.

 

OPATRNÁ, Marie. Etické problémy v onkologii. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017, 118 s. ISBN 978-80-204-4522-3.

 

PROCHÁZKA, Václav a Petr NOVOBILSKÝ. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Maxdorf, 2017, 639 s. ISBN 978-80-7345-472-2.

 

PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., dopl. a uprav. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 155 s. ISBN 978-80-7552-507-9.

 

PTÁČEK, Radek a kol. Biofeedback v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2017, 167 s. ISBN 978-80-247-5694-3.

 

ROZTOČIL, Karel a kol. Nemoci končetinových cév. Praha: Mladá fronta, 2017, 350 s. ISBN 978-80-204-4371-7.

 

SLEZÁKOVÁ, Lenka a kol. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017, 272 s. ISBN 978-80-271-0214-3.

 

SLOUKA, David. Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení. Praha: Grada Publishing, 2017, 144 s. ISBN 978-80-271-0469-7.

 

ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krize a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2017, 285 s. ISBN 978-80-247-5327-0.

 

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Moderní Farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, 535 s. ISBN 978-80-7345-529-3.

 

ŠVESTKOVÁ, Olga a kol. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. Praha: Grada Publishing, 2017, 319 s. ISBN 978-80-271-0084-2.

 

URBÁNEK, Petr. Hepatitida C. Praha: Mladá fronta, 2017, 359 s. ISBN 978-80-204-4410-3.

 

VACEK, Jan a kol. Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz – 1. díl. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, 168 s. ISBN 978-80-7496-309-4.

 

VAŠÁKOVÁ, Martina a kol. Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika. Praha:  Maxdorf, 2017, 364 s. ISBN 978-80-7345-533-0.

 

VELEMÍNSKÝ, Miloš a Miloš VELEMÍNSKÝ, jr. Dítě od početí do puberty: 1500 otázek a odpovědí. 4. vyd.  Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2017, 443 s. ISBN 978-80-7553-148-3.

 

VÍTKO, Štefan a Věra ADÁMKOVÁ. Kardiorenální syndrom. Praha: Maxdorf, 2017, 130 s. ISBN 978-80-7345-527-9.

 

VOTRUBA, Jiří a kol. Plicní endoskopie: současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii. Praha: Mladá fronta,  2017, 254 s. ISBN 978-80-204-4552-0.

 

ZÁBORCOVÁ, Milada. Jak projít životními krizemi k životním výhrám. Praha: Grada, 2017, 175 s. ISBN 978-80-271-0450-5.

 

 

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji