Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Neonatologické oddělení

2014

Článek v časopise

HRUBAN, L., JANKŮ, P., VENTRUBA, P., OŠKRDALOVÁ, L., SKORKOVSKÁ, K., HODICKÁ, Z., ŤÁPALOVÁ, V., MEKIŇOVÁ, L., ŠMEREK, M. Vaginální vedení porodu koncem pánevním po ukončeném 36. týdnu gravidity - analýza perinatálních výsledků let 2008-2011. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 343-349. ISSN 1210-7832.

2013

Článek v časopise

JANČÁŘOVÁ, D.  Syndrom náhlého úmrtí kojenců. Angis revue, 2013, roč. 6, č. 2, s. 20-22.

KRČMOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, J. Porodní traumatismus. Hojení ran, 2013, roč. 7, č. 2., s. 31-33.

TOMÁNKOVÁ, L. Retinopatie předčasně narozených dětí. Nemocniční listy FN Brno, 2013, roč. XIV., č. 4, s. 14-15.

Přednášky

Skulová, H. Sirenomelie. XIV. Hanákovy dny (přednáška). Rožnov pod Radhoštěm, 07.06.2013.

Juren, T., Staníková, A. Neužitečné terapie v neonatologii. XIV. Hanákovy dny (přednáška). Rožnov pod Radhoštěm, 07.06.2013.

Matušková, D. Nezdravý novorozenec - aktuální trendy v ošetřování a léčbě. Konference České asociace sester - jihomoravský region (přednáška). Brno, 16.02.2013.

Matušková, D.  Nové trendy v terapii nedonošených novorozenců. Konference Pharma News (přednáška). Brno, 19.11.2013.

Zmeškalová, S.  Význam orofaciální stimulace pro podporu sání. XIV. Hanákovy dny (přednáška). Rožnov pod Radhoštěm, 07.06.2013.

Borek, I. Historie a vývoj neonatologie v Brně. Přátelské pracovní setkání pediatrů - spolupráce specializovaného pracoviště PLDD (přednáška). Brno, 22.02.2013.

Borek, I. Dvojčata z pohledu neonatologa. Regionální pediatrický seminar (přednáška). Bítov, 26.04.2013.

Borek, I. Analýza neonatální péče v Jihomoravském kraji za rok 2012. Jihomoravský krajský seminář – Perinatologie (přednáška). Brno,13.06.2013.

Matoušková, M., Slavíková, L.  Zkušenosti s krmením nedonošených v Bohunicích. Strategie ke zlepšení využití mateřského mléka na JIP pro nedonošené děti (přednáška). Praha, 23.04.2013.

Tománková, L.  Z historie neonatologie: osobnosti. XIV. Hanákovy dny (přednáška). Rožnov pod Radhoštěm, 07.06.2013.

Tománková, L., Hudečková, J., Kovářová, L.  Následná komplexní péče u nezralého novorozence. ČAS - setkání pro Jihomoravský kraj (přednáška). Brno, 16.02.2013.

Oškrdalová, L., Skorkovská, K. Retrospektivní zhodnocení porodů koncem pánevním ve FN Brno 2008 - 2011. XIV. Hanákovy dny (přednáška). Rožnov pod Radhoštěm, 07.06.2013.

Ferancová, M., Hudečková, J. Benefity a rizika podávání Heparinu v péči o venózní katetry v neonatologii. XIV. Hanákovy dny (přednáška). Rožnov pod Radhoštěm, 07.06.2013.

Jahnová, H. Psychologická péče o děti s rizikovými faktory vývoje. Komplexní péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou (přednáška). Brno, 23.01.2013.

Jahnová, H. Aktuální informace z Prezidia AKP ČR. 2. celostátní konference AKP ČR (přednáška). Brno, 22.02.2013.

Jahnová, H. Činnost a novinky v AKP ČR. Odborné symposium klinických psychologů - 12. Psychoterapeutický víkend v Beskydech (přednáška). Malenovice, 23.04.2013.

Jahnová, H. Zpráva a novinky z AKP ČR. 3. Jihočeská psychologická konference AKP ČR (přednáška). Třeboň, 26.04.2013.

Jahnová, H. Indikace a psychologická intervence v genetické poradně. Předatestační kurz Psychologie genetického poradenství (přednáška). Praha, IPVZ, 15.05.2013.

Jahnová, H. Psychologická péče o děti raného věku v rámci neonatologické ambulance. Kurz v klinické psychologii (přednáška). Praha, IPVZ, 21.06.2013.

Jahnová, H. Psychické, somatické a sociální potřeby dětí zdravých a nemocných, posouzení vývojových a společenských rizik ohrožujících zdravý vývoj. Specializační vzdělávání v oboru - Ošetřovatelská péče v pediatrii (přednáška). Brno, NCO NZO, 08.11.2013.

Jahnová, H.  Vývojové teorie a jejich pojetí vývojové psychopatologie; Psychologická vývojová diagnostika - vývojové škály N. Bayleyové a A. Gesella; Individuální psychoterapie v kojeneckém a batolecím věku; Rodinná psychoterapie. ACK - Psychologická vývojová diagnostika (přednáška). Praha, Thomayerova Nemocnice, 16.12.2013.

 

2012

Článek v časopise

Autrata, R., Šenková, K., Holoušová, M., Krejčířová, I., Doležel, Z., Borek, I.  Přínos intravitreální aplikace anti - VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie. Česká a slovenská oftalmologie, 2012, roč. 68, č. 1, s. 29-36.

Staníková, A., Grochová, I., Borek, I.  Úskalí prenatální diagnostiky trizomie 20a její mozaiky. Česko-slovenská pediatrie, 2012, roč. 67, č. 6, s. 390-392.

Szetei, M., Borek, I., Unzeitig, V., Mareček, V.  Výskyt infekcie u novorodencov SAG pozitívnych matek v závislosti na peripatálnej antibiotickej profylaxii a spôsobe porodu. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 6, s. 492-497.

 

2011

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Bártová, B., Řičicová, H. Propouštění fyziologických novorozenců ve FN Brno v roce 2010 - pracoviště Obilní trh. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Borek, I. Analýza neonatální péče v Jihomoravském kraji za rok 2010. Jihomoravský krajský seminář - Perinatologie, Brno, Hotel International, 09.06.2011.

Borek, I. Analýza perinatálních ukazatelů z pohledu neonatologa. Celostátní konference "Přehled novinek v péči o klienty všech věkových kategorií", Brno, Sál Břetislava Bakaly, 29.04.2011.

Borek, I. Dvojčata, TTT sy. Inovační kurz "Novinky v intenzivní péči v neonatologii", Brno, NCO NZO, 15.11.2011.

Borek, I. Historie neonatologických setkání. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 04.06.2011.

Borek, I. Neonatolog praktickému lékaři. Přátelské pracovní setkání pediatrů - spolupráce specializovaného pracoviště s PLDD, Brno, Kongresový sál Pivovarské restaurace, 11.11.2011.

Borek, I. Perinatologické zamyšlení. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Ferancová, M. Ambulantní porod očima neonatologa. 11. Krajská konference porodních asistentek Jihomoravského kraje, Brno, 30.04.2011.

Ferancová, M., Hudečková, J. Klinický význam gruntingu . XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Fízel'ová, R. Organizační struktura neonatologické části Perinatologického centra Brno, statistické ukazatele péče, kazuistiky. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Fridrichová, V., Ferancová, M. Management rozštěpových vad. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Holubářová, H., Malinková, I. Techniky kojení, problémy při kojení a jejich řešení. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Hudečková, J., Kovářová, L. Vliv asfyktického syndromu zralých novorozenců na neurologický status ve 3 letech. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Jahnová, H., Míchalová, J. Předčasný porod jako potencionálně traumatizující situace - postřehy klinického psychologa. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Janíčková, B., Bártlová, V., Rasochová, J. Nenarodilo se nám zdravé dítě. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Juren, T. Irsko očima neonatologa. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Krčmová, M. Následná péče o rizikového novorozence. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Kučera, M. Opožděný odchod smolky u nezralých novorozenců. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Oškrdalová, L., Skorkovská, K., Hruban, L. Retrospektivní zhodnocení porodů PPKP ve FN Brno 2008 - 2010. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Tománková, L. Vrozená toxoplasmóza. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Tomanová, Z., Skulová, H. Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

 

Příspěvek do sborníku

Zmeškalová, S., Fendrychová, J. Vývoj vzdělávání v ošetřovatelství v českých zemích od minulosti po současnost v kontextu s postavením ošetřovatelského personálu ve společnosti. In Sborník 1. mezinárodního kongresu "Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence". Zlin : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. s. 146-164.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Telefon:

532 238 309

E-mail:

Kontakty:

Pracoviště Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10 (zároveň horká linka kojení): 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312, Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303

Neonatologická ambulance: 532 238 217

Pracoviště Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců (zároveň horká linka kojení): 532 233 969

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:00-12:00, 12:30-14:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji