Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Ústav patologie

2014

Článek v časopise

DASTYCH, M., ČÍHALOVÁ, M., DASTYCH, M. Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií: diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi. Klinická biochemie a metabolismus. 2014, 22(4), 184-188. ISSN 1210-7921.

DEMLOVA, R., MELICHÁRKOVÁ, K., REHAK, Z., KŘEN, L., OŠLEJŠKOVÁ, H., ŠTĚRBA, J. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. 2014, 21(6), E790-E793. ISSN 1198-0052.

HLAVSA, J., PROCHÁZKA, V., MAZANEC, J., HAUSNEROVÁ, J., PAVLÍK, T., ANDRAŠINA, T., NOVOTNÝ, I., PENKA, I., KALA, Z. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(3), 132-138. ISSN 0035-9351.

HUDEČEK, R., FELSINGEROVÁ, Z., FELSINGER, M., JANDÁKOVÁ, E. Laparoscopic Treatment of Cesarean Scar Ectopic Pregnancy. Journal of Gynecologic Surgery. 2014, 30(5), 309-311. ISSN 1042-4067.

JANÍKOVÁ, A., MAREČKOVÁ, A., BAUMEISTEROVA, A., KREJČÍ, M., ŠUPÍKOVÁ, J., ŠÁLEK, D., HORKÝ, O., TICHÝ, B., HANKE, I., POSPÍŠILOVÁ, Š., MOULIS, M., MAYER, J. Transmission of t(11;14)-positive cells by allogeneic stem cell transplant: 10-year journey to mantle cell lymphoma. Leukemia & Lymphoma. 2014, 55(8), 1935-1938. ISSN 1042-8194.

KINDLOVÁ, D., JAKUBÍČKOVÁ, B., SKŘIČKOVÁ, J., TURČÁNI, P., HRAZDÍROVÁ, M., TOMÍŠKOVÁ, M., BINKOVÁ, I., STAŇKOVÁ, Y., MOULIS, M., NOVOTNÁ, B. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014, 74(4), 129-132. ISSN 1213-810X.

LENGEROVÁ, M., RÁČIL, Z., HRNČÍŘOVÁ, K., KOCMANOVÁ, I., VOLFOVÁ, P., ŘÍČNÁ, D., BEJDÁK, P., MOULIS, M., PAVLOVSKÝ, Z., WEINBERGEROVÁ, B., TOŠKOVÁ, M., MAYER, J. Rapid detection and identification of mucormycetes in bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients with pulmonary infiltrates by use of high-resolution melt analysis. Journal of Clinical Microbiology. 2014, 52(8), 2824-2828. ISSN 0095-1137.

MALČÍKOVÁ, J., STALIKA, E., DAVIS, Z., PLEVOVÁ, K., TRBUŠEK, M., MANSOURI, L., SCARFÓ, L., BALIAKAS, P., GARDINER, A., SUTTON, LA., SKUHROVÁ FRANCOVÁ, H., AGATHANGELIDIS, A., ANAGNOSTOPOULOS, A., TRACY, I., MAKRIS, A., ŠMARDOVÁ, J., GHIA, P., BELESSI, C., GONZALES, D., ROSENQUIST, R., OSCIER, D., POSPÍŠILOVÁ, Š., STAMATOPOULOS, K. The frequency of TP53 gene defects differs between chronic lymphocytic leukaemia subgroups harbouring distinct antigen receptors. British Journal of Haematology. 2014, 166(4), 621-625. ISSN 0007-1048.

MINÁŘ, L., IVANOVÁ, Z., JANDÁKOVÁ, E. Ovariální epiteliální malignity v adolescentním věku. Česká gynekologie. 2014, 79(2), 98-102. ISSN 1210-7832.

ROBEŠOVÁ, B., BAJEROVÁ, M., LIŠKOVÁ, K., SKŘIČKOVÁ, J., TOMÍŠKOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J., DVOŘÁKOVÁ, D. TaqMan based real time PCR assay targeting EML4-ALK fusion transcripts in NSCLC. Lung Cancer. 2014, 85(1), 25-30. ISSN 0169-5002.

ŘEHÁK, Z., FOJTÍK, Z., FRYŠÁNKOVÁ, l., ŠIMÍKOVÁ, J., KIELKOWSKÁ, I., NĚMEC, P., EBEROVÁ, E., OBROVSKÁ, M., STANÍČEK, J., EREMIÁŠOVÁ, J., VAŠINA, J., ŘEHÁKOVÁ, D., ŠNELEROVÁ, M., TICHÝ, T., KŘEN, L. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou – praktický pohled z PET centra. Česká revmatologie. 2014, 22(2), 91-98. ISSN 1210-7905.

ŘEHÁK, Z., SZTURZ, P., KŘEN, L., FOJTÍK, Z., STANÍČEK, J. Upsampling From Aorta and Aortic Branches: PET/CT Hybrid Imaging Identified 18F-FDG Hypermetabolism in Inflamed Temporal and Occipital Arteries. Clinical Nuclear Medicine. 2014, 39(1), e84-e86. ISSN 0363-9762.

SHIH, D., NORTHCOTT, P., REMKE, M., KORSHUNOV, A., RAMASWAMY, V., KOOL, M., LUU, B., YAO, Y., WANG, X., DUBUC, A., GARZIA, L., PEACOCK, J., MACK, S., WU, X., ROLIDER, A., MORRISSY, A., CAVALLI, F., JONES, D., ZITTERBART, K., FARIA, C., SCHUELLER, U., KŘEN, L., KUMABE, T., TOMINAGA, T., RA, Y., GARAMI, M., HAUSER, P., CHAN, J., ROBINSON, S., BOGNAR, L. Cytogenetic Prognostication Within Medulloblastoma Subgroups. Journal of Clinical Oncology. 2014, 32(9), 886-896. ISSN 0732-183X.

STEHLÍKOVÁ, K., SKÁLOVÁ, D., ZÍDKOVÁ, J., MRAZOVA, L., VONDRACEK, P., MAZANEC, R., VOHANKA, S., HABERLOVA, J., HERMANOVÁ, M., ZAMECNIK, J., SOUČEK, O., OSLEJSKOVA, H., DVORACKOVA, N., SOLAROVA, P., FAJKUSOVÁ, L. Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophies in the Czech Republic. BMC Neurology. 2014, 14(AUGUST), 154. ISSN 1471-2377.

ŠÁLEK, D., VESELA, P., BOUDOVA, L., JANÍKOVÁ, A., KLENER, P., VOKURKA, S., JANKOVSKA, M., PYTLIK, R., BELADA, D., PIRNOS, J., MOULIS, M., KODET, R., MICHAL, M., JANOUSOVA, E., MUZIK, J., MAYER, J., TRNENY, M. Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & Lymphoma. 2014, 55(4), 802-810. ISSN 1042-8194.

ŠMARDOVÁ, J., KOPTÍKOVÁ, J. Brazilský příběh mutace p53 R337H. Klinická onkologie. 2014, 27(4), 247-254. ISSN 0862-495X.

VESELÁ, P., TONAR, Z., ŠÁLEK, D., VOKURKA, S., TRNĚNÝ, M., KODET, R., MOULIS, M., KAŠPAROVÁ, P., VERNEROVÁ, Z., VELENSKÁ, Z., STŘÍTESKY, J., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L. Microvessel density of mantle cell lymphoma. A retrospective study of its prognostic role and the correlation with the Ki-67 and the mantle cell lymphoma international prognostic index in 177 cases. Virchows Archiv. 2014, 465(5), 587-597. ISSN 0945-6317.

ZÁVESKÝ, L., JANDÁKOVÁ, E., TURYNA, R., LANGMEIEROVÁ, L., WEINBERGER, V., MINÁŘ, L. Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity. Praktická gynekologie. 2014, 18(4), 275-280. ISSN 1211-6645.

Kapitola v odborné knize

BRANČÍKOVÁ, D., JANDÁKOVÁ, E., PROTIVÁNKOVÁ, M., DVOŘÁK, K., MINÁŘ, L., BEDNAŘÍK, O., SZTURZ, P., MECHL, Z. Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. In: Léčba pokročilého karcinomu prsu. Praha: Farmakon Press, 2014, s. 31-33.

Příspěvek v konferenčním sborníku

BRYCHTOVÁ, V., BLAHÁK, J., OBACZ, J., ZELINKA, J., FABIAN, P., HRSTKA, R., PAVLOVSKÝ, Z., BULIK, O., VOJTĚŠEK, B. Zhodnocení exprese proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 u karcinomu dutiny ústní. XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.04.2014 - 25.04.2014. In: Sborník abstrakt XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014, 139-140.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., SZTURZ, P., KŘEN, L., KREJČÍ, M., POUR, L., SVOBODA, T., HANKE, I., PENKA, I., KOUKALOVÁ, R., ŘEHÁK, Z., ČERVINKOVÁ, I., ŠTORKOVÁ, T., KRÁL, Z., MAYER, J.  PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312.

ADAM, Z., SZTURZ, P., VANÍČEK, J., MOULIS, M., POUR, L., KREJČÍ, M., HÁJEK, R., MAYER, J.  Cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) in frontline chemotherapy for adult Langerhans cell histiocytosis: A single-center study of seven cases. Acta Oncologica, 2013, roč. 52, č. 5, s. 994-1001.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., MAZÁNEK, P., HÉŽOVÁ, R., ČURDOVÁ, A., NEKVINDOVÁ, J., KŘEN, L., ŠTĚRBA, J., SLABÝ, O.  Extension of microRNA expression pattern associated with high-risk neuroblastoma. Tumor Biology, 2013, roč. 34, č. 4, s. 2315-2319.

ČERVINKOVÁ, I., SKOTÁKOVÁ, J., PAVLOVSKÝ, Z.  Intramuskulární hemangiom. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 303-306.

DOUBKOVÁ, M., DOUBEK, M., MOULIS, M., SKŘIČKOVÁ, J.  Exogenous lipoid pneumonia caused by chronic improper use of baby body oil in adult patient. Revista Portuguesa de Pneumologia, 2013, roč. 19, č. 5, s. 233-236.

HALÁMKOVÁ, J., KISS, I., PAVLOVSKÝ, Z., TOMÁŠEK, J., JARKOVSKÝ, J., ČECH, Z., BEDNAROVA, D., TUČEK, Š., HANÁKOVÁ, L., MOULIS, M., ZAVŘELOVÁ, J., MAN, M., BENDA, P., ROBEK, O., KALA, Z., PENKA, M.  Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159.

MALČÍKOVÁ, J., RÁZGA, F., JURČEK, T., DVOŘÁKOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, D., TOŠKOVÁ, M., ŠEBEJOVÁ, L., ŠMARDOVÁ, J., OLTOVÁ, A., VAŇKOVÁ, G., JURAČKOVÁ, L., TRBUŠEK, M., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J., RÁČIL, Z.  The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Lymphoma, 2013, roč. 54, č. 9, s. 2083-2087.

MOHELNIKOVA-DUCHOŇOVÁ, B., BRYNYCHOVÁ, V., HLAVÁČ, V., KOCÍK, M., OLIVERIUS, M., HLAVSA, J., HONSOVÁ, E., MAZANEC, J., KALA, Z., MELICHAR, B., SOUČEK, P.  The association between the expression of solute carrier transporters and the prognosis of pancreatic cancer. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2013, roč. 72, č. 3, s. 669-682.

MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., BRYNYCHOVÁ, V., HLAVÁČ, V., KOCÍK, M., OLIVERIUS, M., HLAVSA, J., HONSOVÁ, E., MAZANEC, J., KALA, Z., MELICHAR, B., SOUČEK, P.  The association between the expresssion of solute carrier transporters and the prognosis of pancreatic cancer. Cancer Chemother Pharmacol, 2013, roč. 72, č. 3, s. 669-82.

MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, B., BRYNYCHOVA, V., OLIVERIUS, M., HONSOVA, E., KALA, Z., MÚČKOVÁ, K., SOUCEK, P.  Differences in Transcript Levels of ABC Transporters Between Pancreatic Adenocarcinoma and Nonneoplastic Tissues. Pancreas, 2013, roč. 42, č. 4, s. 707-714.

NAVRKALOVÁ, V., ŠEBEJOVÁ, L., ZEMANOVÁ, J., KMÍNKOVÁ, J., KUBEŠOVÁ, B., MALČÍKOVÁ, J., MRÁZ, M., ŠMARDOVÁ, J., PAVLOVÁ, Š., DOUBEK, M., BRYCHTOVÁ, Y., POTĚŠIL, D., NÉMETHOVÁ, V., MAYER, J., POSPÍŠILOVÁ, Š., TRBUŠEK, M.  ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: application of functional test using doxorubicin. Haematologica, 2013, roč. 98, č. 7, s. 1124-1131.

PAVELKA, Z., MAGNOVÁ, O., KŘEN, L., SVOBODA, T., BRICHTOVÁ, E., ŠTĚRBA, J.  Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500.

ROBEŠOVÁ, B., BAJEROVÁ, M., VAŠÍČKOVÁ, A., OSTŘÍŽKOVÁ, L., HAUSNEROVÁ, J., KYCLOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J., DVOŘÁKOVÁ, D.  Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 1, s. 25-30.

SEN, P., GERYCHOVÁ, R., JANKŮ, P., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I., NAVARRO, C., SILVA, I., LANGSTON, C., WELTY, S., BELMONT, J., STANKIEWICZ, P.  A familial case of alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins supports paternal imprinting of FOXF1 in human. European Journal of Human Genetics, 2013, roč. 21, č. 4, s. 474-477.

SEN, P., YANG, Y., NAVARRO, C., SILVA, I., SZAFRANSKI, P., KOLODZIEJSKA, K., DHARMADHIKARI, H., KOZAKEWICH, H., KEARNEY, D., CAHILL, J., WHITT, M., BILIC, M., MARGRAF, L., CHARLES, A., GOLDBLATT, J., GIBSON, K., LANTZ, P., GARVIN, J., PETTY, J., KIBLAWI, Z., ZUPPAN, C., MCCONKIE-ROSELL, A., GERYCHOVÁ, R., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I.  Novel FOXF1 Mutations in Sporadic and Familial Cases of Alveolar Capillary Dysplasia with Misaligned Pulmonary Veins Imply a Role for its DNA Binding Domain. Human Mutation, 2013, roč. 34, č. 6, s. 801-811.

ŠKORŇA, M., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., ŠTOURAČ, P., MACHÁČEK, C., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., KRUPA, P.  Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109.

SNOPKOVÁ, S., POHANKA, M., POLÁK, P., HAVLÍČKOVÁ, K., JARKOVSKÝ, J., MOULIS, M., ŠTROBLOVÁ, H., HUSA, P.  Acute toxoplasmosis-etiological factor for development of Hodgkin's lymphoma?  Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2013, roč. 45, č. 12, s. 953-956.

SZTURZ, P., ADAM, Z., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., KŘEN, L., MOULIS, M., KREJČÍ, M., MAYER, J.  Salvage lenalidomide in four rare oncological diseases. Tumori, 2013, roč. 99, č. 5, s. e251-e256.

SZTURZ, P., ADAM, Z., VAŠKŮ, V., FEIT, J., KREJČÍ, M., POUR, L., HÁJEK, R., MAYER, J.  Complete remission of multiple myeloma associated scleredema after bortezomib-based treatment. Leukemia and Lymphoma, 2013, roč. 54, č. 6, s. 1324-1326.

SZTURZ, P., KYCLOVÁ, J., MOULIS, M., NAVRÁTIL, M., ADAM, Z., VANÍČEK, J., MAYER, J.  Extensive AL Amyloidosis Presenting with Recurrent Liver Hemorrhage and Hemoperitoneum: Case Report and Literature Review. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 1, s. 49-52.

TOŠKOVÁ, M., PALOUŠOVÁ, D., KOCMANOVÁ, I., PAVLOVSKÝ, Z., TIMILSINA, S., LENGEROVÁ, M., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Invasive mould disease involving the gastrointestinal tract caused by Neosartorya pseudofischeri in a haematological patient. Mycoses, 2013, roč. 56, č. 3, s. 385-388.

Příspěvek do sborníku

FADRUS, P., SLABÝ, O., LAKOMÝ, R., ŠÁNA, J., HYNKOVÁ, L., ŠLAMPA, P., KŘEN, L., VYBÍHAL, V., NEUMAN, E., SOVA, M., SMRČKA, M.  Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z.,  Elleder, M., Moulis, M., Tichý, M., Červinková, I., Řehák, Z., Koukalová, R., Fojtík, Z., Hanke, I., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L.,  Szturz, P., Hájek, R., Král, Z.,  Mayer, J.  Přínos PET-CT vyšetření pro rozhodování o léčbě lokalizované nodulární formy plicní AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 3, s. 241-252.

Adam, Z., Matýšková, M., Tomíška, M., Řehák, Z., Koukalová, R., Křikavová, L., Pour, L., Krejčí, M., Szturz, P., Zahradová, L., Mechl, M., Moulis, M., Vaníček, J., Neuman, Č., Navrátil, M., Veselý, K., Hájek, R., Mayer, J.  Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. 1, s. 47-62.

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R.,  Szturz , P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Moulis, M., Kodet, R., Nebeský, T., Brejcha, M., Adamová, Z., Hájek, R., Mayer, J.  Lenalidomid indukoval léčebnou odpověď u pacienta s agresivní multisystémovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH), rezistentní ke 2-chlorodeoxyadenosinu a časně relabující po vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 1, s. 62-71.

Blahák, J., Zelinka, J., Bulik, O., Hušek, K., Múčková, K.  Vzácné tumory v oblasti maxily (Neobvyklé kazuistiky). Česká stomatologie, 2012, roč. 112/60, č. 6, s. 162-167.

Doubek, M., Trbušek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Šmardová, J., Lochmanová, J., Panovská, A., Skuhrová Francová, H., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Navrkalová, V., Plevová, K., Kuglík, P., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819.

Halámková, J., Kiss, I., Tomášek, J., Pavlovský, Z., Tuček, Š., Penka, M.  Význam urokinázy a jejích inhibitorů v invazi a metastazování zhoubných nádorů. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 129-134.

Jagošová, J., Pitrová, L., Slováčková, J., Ravčuková, B., Šmarda, J., Šmardová, J.  Transactivation and reactivation capabilities of temperature-dependent p53 mutants in yeast and human cells. International Journal of Oncology, 2012, roč. 41, č. 3, s. 1157-1163.

Junasová, M., Tomanová, D., Vašků, V., Feit, J.  Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-114.

Kindlová, D., Jakubíčková, B., Moulis, M., Skřičková, J., Turčáni, P., Hrazdirová, A., Tomíšková, M., Binková, I., Staňková, Y., Novotná, B.  Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Studia pneumologica et Phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241.

Křen, L., Fabian, P., Slabý, O., Janíková, A., Souček, O., Štěrba, J., Křenová, Z., Michalek, J., Král, Z.  Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified in classical Hodkin lymphoma: Possible implications. Pathology, research and practice, 2012, roč. 208, č. 1, s. 45-49.

Křen, L., Valkovský, I., Doležal, J., Čapák, I., Pacík, D., Poprach, A., Lakomý, R., Redová, M., Fabian, P., Křenová, Z., Slabý, O.  HLA-G and HLA-E specific mRNAS connote opposite prognostic significance in renall cell carcinoma.Diagnostic Pathology, 2012, roč. 7, č. 1, s. 58-65.

Ludvikova, E., Lukas, Z., Vondracek, P., Jahn, P.  Histopathological features in subsequent muscle biopsies in a warmblood mare with myotonic dystrophy. Veterinary Quarterly, 2012, roč. 32, č. 3-4, s. 187-192.

Lukáš, Z., Falk, M., Feit, J., Souček, O., Falková, I., Štefančíková, L., Janoušková, E., Fajkusová, L., Zaorálková, J., Hrabálková, R.  Sequestration of MBNL1 in tissues of patients with myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular Disorders, 2012, roč. 22, č. 7, s. 604-616.

Minář, L., Hvizdová, M., Weinberger, V., Jandáková, E.  Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 132-138.

Munteanu, H., Starý, K., Feit, J., Procházka, V., Chasáková, D., Vojtěchová, P.  Feochromocytom v praxi - kazuistika. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43.

Munteanu, H., Starý, K., Šteffl, M., Babánková, I., Poprach, A.  Atypická metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 3 (Endokrinologie), s. 28-30.

Northcott, P., Shih, D., Peacock, J., Garzia, L., Morrissy, A., Zichner, T., Stütz, A., Korshunov, A., Reimad, J., Schumacher, S., Beroukhim, R., Ellison, D., Marshall, C., Lionel, A., Mack, S., Dubuc, A., Yao, Y., Ramaswamy, V., Luu, B., Rolider, A., Cavalli, F., Wang, X., Remke, M., Zitterbart, K., Křen, L.  Subgroup-specific structural variation across 1,00 meduloblastoma genomes. Nature, 2012, roč. 488, č. 7409, s. 49-56.

Okáčová, I., Mičánková, B., Lukáš, Z., Souček, O., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Lewisův-Sumnerův syndrom - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 498-502.

Pavelka, Z., Smrčka, M., Křen, L., Keřkovský, M., Skotáková, J., Šlampa, P., Zitterbart, K., Štěrba, J.  Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 6, s. 754-756.

Penka, M., Schwarz, J., Campr, V., Pospíšilová, D., Křen, L., Nováková, L., Bodzásová, C., Brychtová, Y., Černá, O., Dulíček, P., Jonášová, A., Kissová, J., Kořístek, Z., Schützová, M., Vonke, I., Walterová, L.  Shrnutí doporučení České pracovní skupiny pro Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (CZENP) České hematologické společnosti ČLS JEP pro diagnózu a terapii BCR/AB-negativních myeloproliferací. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 163-168.

Planka, L., Srnec, R., Rauser, P., Starý, D., Filová, E., Jancar, J., Juhasová, J., Kren, L., Necas, A., Gal, P.  Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of partial growth plate arrest in pigs. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, 2012, roč. 156, č. 2, s. 128-134.

Ráčilová, Z., Skotáková, J., Červinková, I., Charvátová, M., Pavlovská, D., Pavlovský, Z.  Onemocnění parenchymu ledvin u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 268-270.

Robešová, B., Bajerová, M., Vašíčková, A., Ostřížková, L., Hausnerová, J., Kyclová, J., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Dvořáková, D.  Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště.Klinická onkologie, 2012, roč. 26, č. 1, s. 25-30.

Slováčková, J., Šmarda, J., Šmardová, J.  Roscovitine-induced apoptosis of H1299 cells depends on functional status of p53. Neoplasma, 2012, roč. 59, č. 6, s. 606-612.

Starý, K., Procházka, V., Hlavsa, J., Novotný, I., Hušek, K.  Radiofrekvenční ablace inzulinomu. Somatuline Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.

Szturz, P., Adam, Z., Chovancová, J., Stehlíková, O., Klabusay, M., Feit, J., Křen, L., Fojtík, Z., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R., Mayer, J.  Cytokine analysis in a patient with relapsing Kikuchi-Fujimoto disease. Leukemia & Lymphoma , 2012, roč. 53, č. 4, s. 743-745.

Szturz, P., Adam, Z., Moulis, M., Šmardová, L., Klincová, M., Šlaisová, R., Koukalová, R., Řehák, Z., Volfová, P., Chovancová, J., Stehlíková, O., Mayer, J.  Naše zkušenosti s léčbou multicentrické plazmocelulární Castlemanovy choroby s projevy vaskulitidy – popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 9, s. 679-690.

Tošková, M., Paloušová, D., Kocmanová, I., Timilsina, S., Pavlovský, Z., Lengerová, M., Ráčil, Z.  Invazívna mykóza gastrointestinálneho traktu. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, Příl. 5, s. 57-59.

Venclíček, O., Tomíšková, M., Skřičková, J., Hausnerová, J., Moulis, M., Robešová, B., Bajerová, M., Dvořáková, D.  Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 5, s. 284-286.

Zapletalová, D., Andre, N., Deak, L., Kýr, M., Bajčiová, V., Múdry, P., Dubská, L., Demlová, R., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Skotáková, J., Hušek, K., Martinčeková, A., Mazánek, P., Kepák, T., Doubek, M., Kútníková, L., Valík, D., Štěrba, J.  Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260.

 

 

2011

Abstrakt v časopise

Doubek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Panovská, A., Kozmon, P., Dobeš, P., Vaňková, G., Šmardová, J., Kuglík, P., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Mayer, J., Trbušek, M., Pospíšilová, Š. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 303-303.

Doubek, M., Trbušek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Šmardová, J., Lochmanová, J., Panovská, A., Skuhrová Francová, H., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Dobeš, P., Plevová, K., Vaňková, G., Kuglík, P., Mayer, J., Pospíšilová, Š. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in CLL patients. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 246-247.

Hrnčířová, K., Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Moulis, M., Volfová, P., Paloušová, D., Tošková, M., Winterová, J., Weinbergerová, B., Bejdák, P., Kalincová, J., Rolencová, M., Pavlovský, Z., Mayer, J. Rapid methods for screening of mucormycetes in clinical samples using high resolution melt analysis confirmed by species-specific real-time PCR. Mycoses, 2011, roč. 54, č. s2, s. 79-80.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified on both tumor cells and background microenvironment cells in classical Hodgkin Lymphoma: clinical implications. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 774-774.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. The international on-line registry of rare, cutaneous and CNS lymphomas of childhood.. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 801-801.

Lochmanová, J., Malčíková, J., Šmardová, J., Wu, L., Truong, S., Tichý, B., Navrkalová, V., Dobeš, P., Plevová, K., Šebejová, L., Pavlová, Š., Dvořáková, B., Patten, N., Nakao, A., Mayer, J., Trbušek, M., Pospíšilová, Š. Evaluation of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia using resequencing microarray platforms. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 527-527.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Falková, I., Falk, M., Feit, J., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Exprese rna a proteinu znF9 v lymfocytech pacientů s DM2-možnosti diagnostiky DM2 z periferní krve. Neurol pro praxi, 2011, roč. , č. 12, s. 30-31.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Feit, J., Falk, M., Falková, I., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients mith myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular disorders, 2011, roč. 21, č. , s. 725.

Malčíková, J., Staňo Kozubík, K., Trbušek, M., Tom, N., Šmardová, J., Tichý, B., Kuglík, P., Brychtová, Y., Doubek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š. Identification of mior proportion p53 mutations selected later by therapy. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 228-228.

Šebejová, L., Boehmová, O., Malčíková, J., Šmardová, J., Pospíšilová, Š., Doubek, M., Mayer, J., Trbušek, M. Sensitization of high-risk chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine using inhibition of DNA-dependent protein kinase. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 174-174.

Trbušek, M., Šmardová, J., Malčíková, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Vránová, V., Mráz, M., Skuhrová Francová, H., Doubek, M., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š., Mayer, J. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in chronic lymphocytic leukemia. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 479-480.

Verner, J., Mráz, M., Folber, F., Forejtková, S., Moulis, M., Chovancová, J., Stehlíková, O., Doubek, J., Klabusay, M., Trbušek, M., Hampl, A., Pospíšilová, Š., Doubek, M., Mayer, J. NOS/SCID IL2RGAMMA (-/-) xenograft model for chronic lymphocytic leukemia. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. S529-S529.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Neuman, E., Fadrus, P., Šprláková - Puková, A., Křen, L. Problematika mnohočetných gliomů mozku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 12-12.

Zapletalová, E., Sedláčková, J., Hermanová, M., Zámečník, J., Fajkusová, L. Spectrum of point mutations in Czech DMD/BMD patients and their phenotypic outcome. European Journal of Human Genetics, 2011, roč. 19, č. s2, s. 405-405.

Abstrakt ve sborníku

Fadrus, P., Lakomý, R., Slabý, O., Šána, J., Hynková, L., Lžičařová, E., Křen, L. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s. , 2011. s. 110-111.

Horváth, T., Sobotka, M., Mitáš, L., Číhalová, M., Moulis, M., Špelda, S., Vomela, J., Horváthová, M. SAFE to overdiagnosis. In Abstracts of 8th International Symposium on PTD and PD in Clinical Practice : 2011. s.

Hrnčířová, K., Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Moulis, M., Volfová, P., Paloušová, D., Tošková, M., Winterová, J., Weinbergerová, B., Bejdák, P., Kalincová, J., Rolencová, M., Mayer, J. Novel real-time PCR methods for detection and quantification of Mucormycetes in clinical samples. In 51st Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Chicago : 2011. s. 1530-1530.

Kantorová, B., Malčíková, J., Lochmanová, J., Šmardová, J., Trbušek, M., Pavlová, Š., Šebejová, L., Doubek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š. Využití denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie pro screening změn genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Třeboň : 2011.

Křen, L., Slabý, O., Lakomý, R., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova, M., Vybíhal, V., Svoboda, T., Fadrus, P., Smrčka, M., Vaňhara, P., Michálek, J. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E u glioblastomů: prognostický význam. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 8-8.

Malčíková, J., Šmardová, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Svitáková, M., Vránová, V., Doubek, M., Brychtová, Y., Kuglík, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Trbušek, M. Clinical demonstration of mutant-p53 gain-of-function - extremely poor survival of chronic lymphocytic leukemia patients with missense mutations located in the p53 DNA-binding motifs. In 5th Mutatnt p53 workshop. Řím : 2011. s. 113-113.

Robešová, B., Bajerová, M., Skřičková, J., Tomíšková, M., Hausnerová, J., Mayer, J., Dvořáková, D. Srovnání metod mutační analýzy EGFR genu pro predikci účinnosti cílené biologické terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In 19. Západočeské pneumoonkologické dny. : 2011. s. 39-39.

Tomíšková, M., Výrostková, P., Venclíček, O., Skřičková, J., Hausnerová, J., Moulis, M., Robešová, B., Bajerová, M., Bortlíček, P. Od odběru materiálu výsledku vyšetření aktivačních mutací EGFR u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In 19. Západočeské pneumoonkologické dny 10.11.2011. 2011. s. 40-41.

Vybíhal, V., Fadrus, P., Svoboda, T., Neuman, E., Šprláková-Puková, A., Křen, L. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 6-6.

Článek v časopise

Adam, Z., Koukalová, R., Šprláková, A., Řehák, Z., Červinek, L., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Moulis, M., Prášek, J., Chaloupka, R., Hájek, R., Mayer, J. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní Lékařství, 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589.

Adam, Z., Šprláková, A., Řehák, Z., Koukalová, R., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Červinek, L., Křen, L., Moulis, M., Hermanová, M., Mechl, M., Prášek, J., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381.

Bielaková, K., Matějovská Kubešová, H., Weber, P., Černý, I., Číhalová, M., Gregorová, T. Primární hyperparathyreosa při ektopicky uloženém adenomu příštítných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcemie. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 10, s. 614-618.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Jarkovský, J., Čech, Z., Tuček, S., Hanáková, L., Moulis, M., Zavřelová, J., Man, M., Benda, P., Robek, O., Kala, Z., Penka, M. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Čech, Z., Zavřelová, J., Penka, M., Jarkovský, J. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1, PAI 2, Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patiens. Hepato-Gastroenterology, 2011, roč. 58 , č. 112, s. 1918-1925.

Halámková, J., Kiss, I., Tomášek, J., Pavlovský, Z., Čech, Z., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Penka, M. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 6, s. 418-423.

Hlavsa, J., Procházka, V., Kala, Z., Man, M., Andrašina, T., Číhalová, M., Válek, V., Crha, M., Svobodová, I., Urbanová, L. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního tumoru pankreatu. Klinická Onkologie, 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215.

Janíková, A., Tichý, B., Šupíková, J., Staňo Kozubík, K., Pospíšilová, Š., Křen, L., Vášová, I., Šálek, D., Mayer, J. Gene expression profiling in follicular lymphoma and its implication for clinical practice. Leukemia & Lymphoma, 2011, roč. 52, č. 1, s. 59-68.

Křen , L., Slabý, O., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova , M., Vybíhal , V., Svoboda , T., Fadrus, P., Lakomý, R., Vanhara , P., Křenová, Z., Štěrba , J., Smrčka , M., Michálek, J. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance ? Neuropathology, 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134.

Křenová, Z., Křen, L., Blatný, J., Falk, M., Kazakov, D., Grossmann, P., Štěrba, J. Extraosseal Ewing sarcoma as a rare cause of the blueberry muffin baby syndrome: a case report and the review of the literature. American Journal of Dermapathology, 2011, roč. 33, č. 7, s. 733-755.

Lakomý, R., Fadrus, P., Šlampa, P., Svoboda, T., Křen, L., Lžičařová, E., Belanová, R., Šiková, I., Poprach, A., Schneiderová, M., Procházková, M., Šána, J., Slabý, O., Smrčka, M., Vyzula, R., Svoboda, M. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 2, s. 112-120.

Lakomý, R., Šána, J., Hankeová, S., Fadrus, P., Křen, L., Lžičařová, E., Svoboda, M., Doleželová, H., Smrčka, M., Vyzula, R., Michálek, J., Hajdúch, M., Slabý, O. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science, 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190.

Lenz, J., Karásek, P., Jarkovský, J., Múčková, K., Dítě, P., Kala, Z., Veselská, R., Hermanová, M. Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestine and Liver Diseases, 2011, roč. 20, č. 4, s. 389-396.

Michalka, J., Janíková, A., Šálek, D., Moulis, M., Král, Z., Hanke, I., Mayer, J. Transformace folikulárního lymfomu - výjimka nebo pravidlo? Tranfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 137-143.

Musil, J., Mrlian, A., Duba, M., Křen, L., Smrčka, M. Probably the oldest patient with the diagnosis of medullar conus teratoma. Bratislavské Lekárske Listy, 2011, roč. 112, č. 6, s. 357-359.

Schwarz, J., Penka, M., Campr, V., Pospíšilová, D., Křen, L., Nováková, L., Bodzásová, C., Brychtová, Y., Černá, O., Dulíček, P., Jonášová, A., Kissová, J., Kořístek, Z., Schützová, M., Vonke, I., Walterová, L. Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění-principy a východiska doporučení CZEMP. Vnitřní Lékařství, 2011, roč. 57, č. 2, s. 189-213.

Štefančíková, L., Moulis, M., Fabian, P., Vášová, I., Zedek, F., Ravčuková, B., Mužík, J., Kuglik, P., Vránová, V., Falková, I., Hrabálková, R., Šmardová, J. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patiens with difuse large B-cell Lymphoma. International Journal of Oncology, 2011, roč. 39, č. 6, s. 1413-1420.

Szturz, P., Adam, Z., Klincová, M., Feit, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Vašků, V., Hájek, R., Mayer, J. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520.

Szturz, P., Moulis, M., Adam, Z., Šlaisová, R., Koukalová, R., Řehák, Z., Volfová, P., Hájek, R., Mayer, J. Castlemanova choroba. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 6, s. 424-434.

Trbušek, M., Šmardová, J., Malčíková, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Svitáková, M., Vránová, V., Mráz, M., Skuhrová Francová, H., Doubek, M., Brychtová, Y., Kuglík, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 19, s. 2703-2708.

Příspěvek do sborníku

Navrátil, O., Smrčka, M., Svoboda, T., Němečková, J., Křen, L. Hemangioblastomy CNS. In Sborník - XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH klinikou FN Hradec Králové 30.3.-1.4.2011, 2011. s. 35-35.

Šmardová, J. Mutace p53 - krok na cestě k nádoru. In Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendla. : 2011. s. 25-36.

Štrajtová, L., Komárková, J., Linhartová, M., Pavlovský, Z., Kubešová, B. Uspání a znovuprobuzení tkáně k životu aneb Nová možnost léčby pro pacienty trpící hyperparatyreózou. In Bioimplantologie. : 2011.

Vališ, P., Chaloupka, R., Repko, M., Šprláková-Puková, A., Kubešová, B., Pavlovský, Z. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverózního štěpu. In Bioimplantologie. : 2011.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I, patro: 1

Porodnice Obilní trh, pavilon D

Dětská nemocnice, pavilon L, patro: -1

Kontakty:

Sekretariát:
532 23 3250
532 23 2281

Ambulantní doba:

Po-Pá 7:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji