Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Urologická klinika

2014

Článek v časopise

CATHOMAS, R., BAJORY, Z., BOUZID, M., EL GHONEIMY, A., GILLESSEN, S., GONCALVES, F., KACSO, G., KRAMER, G., MILECKI, P., PACÍK, D., TANTAWY, W., LESNIEWSKI-KMAK, K. Management of Bone Metastases in Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer. Urologia Internationalis. 2014, 92(4), 377-386. ISSN 0042-1138.

KNEDLIK, T., NAVRATIL, V., VIK, V., PACÍK, D., SACHA, P., KONVALINKA, J. Detection and quantitation of glutamate carboxypeptidase II in human blood. Prostate. 2014, 74(7), 768-780. ISSN 0270-4137.

NUSSIR, M. Možnosti chirurgické léčby erektilní dysfunkce-dosavadní vývoj a současné možnosti. Urologické listy. 2014, 12(1), 24-28. ISSN 1214-2085.

PACÍK, D., VARGA, G. EAU – Léčba LUTS u mužů by měla být především kombinační. Urologické listy. 2014, 12(3), 6-8. ISSN 1214-2085.

PETRÍK, M., ČERMÁK, A. Erektilní dysfunkce-patofyziologické mechanizmy vzniku. Urologické listy. 2014, 12(1), 6-10. ISSN 1214-2085.

POLÁKOVÁ, L., PACÍK, D., ČERMÁK, A. Karcinom prostaty - od hormonální závislosti po kastračně rezistentní nádor. Urologické listy. 2014, 12(2), 29-39. ISSN 1214-2085.

VARGA, G., PACÍK, D., WASSERBAUER, R., PAVLÍK, T., JANOUŠOVÁ, E., PRAKSOVÁ, P. Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy?. Urologické listy. 2014, 12(3), 21-31. ISSN 1214-2085.

VÍT, V., ČERMÁK, A., PACÍK, D. Radikální operace a radioterapie – jaký smysl a výsledky mají tyto modality u pacientů s karcinomem prostaty vyšších stadií. Urologické listy. 2014, 12(3), 32-39. ISSN 1214-2085.

VYHNÁNKOVÁ, V., PACÍK, D., ČERMÁK, A. Vývoj medikamentozní terapie ED - minulost, současnost, budoucnost. Urologické listy. 2014, 12(1), 19-23. ISSN 1214-2085.

WASSERBAUER, R. Aktivní přístup k časné detekci karcinomu prostaty - co je smysluplné a co již škodlivé. Urologické listy. 2014, 12(2), 19-28. ISSN 1214-2085.

ŽÁKOVÁ, J., LOUSOVÁ, E., VENTRUBA, P., CRHA, I., POCHOPOVÁ, H., VINKLÁRKOVÁ, J., TESAŘOVÁ, E., NUSSIR, M. Sperm Cryopreservation before Testicular Cancer Treatment and Its Subsequent Utilization for the Treatment of Infertility. Scientific World Journal. 2014, 2014(January), ID 575978. ISSN 1537-744X.

2013

Článek v časopise

FEDORKO, M. Možnosti léčby a profylaxe recidivujících infekcí dolních močových cest. Urologické listy, 2013, roč. 2, č. 11, s. 33-37.

FEDORKO, M. Patofyziologie vzniku BPH-vývoj hypotéz a teorií, současnost a perspektivy. Urologické listy, 2013, roč. 2, č. 11, s. 6-11.

FEDORKO, M., LINHARTOVÁ, M., PACÍK, D., EVA, N. Pyeloduodenal fistula due to proximal ureterolithiasis and its successful conservative management. Urolithiasis, 2013, roč. 41, č. 6, s. 541-544.

GERYK, E., KOZEL, J., PACÍK, D. Multiplicitní nádory testis. Urologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 284-288.

GERYK, E., KOZEL, J., PACÍK, D., ŠTAMPACH, R., HORVÁTH, T. Multiplicitní nádory testis. Urologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 34-38.

GHAZAL, M.  Farmakoterapie LUTS/BPH v každodenní klinické praxi. Jak vybrat optimální alternativu? Urologické listy, 2013, roč. 11, č. 2, s. 12-24.

GHAZAL, M. Zpráva z konference Eurofora 2013: Itálie, Milano, 13.-14.září 2013. Urologické listy, 2013, roč. 11, č. 4, s. 49-57.

NUSSIR, M., PACÍK, D.  Varikokéla a smysl jejího řešení. Urologické listy, 2013, roč. 1, č. 11, s. 18-22.

PACÍK, D.  Jaký prospěch přináší denosumab (XGEVA) pacientům s kostními metastázami solidních nádorů?. Urologické listy, 2013, roč. 3, č. 11, s. 22-24.

POLÁKOVÁ, L.  Zpráva z kongresu ECCO v Amsterdamu. Urologické listy, 2013, roč. 11, č. 4, s. 59-63.

VÍT, V., NUSSIR, M., VARGA, G., FEDORKO, M., WASSERBAUER, R.  Zpráva z 28. výroční konference Evropské urologické asociace. Urologické listy, 2013, roč. 2, č. 11, s. 44-53.

VYHNÁNKOVÁ, V., PACÍK, D. Tadalafil v léčbě LUTS/BPH a ED. Urologické listy, 2013, roč. 1, č. 11, s. 11-14.

WASSERBAUER, R., VARGA, G., PACÍK, D. Současná realita a budoucí možné výhledy méně invazivních technologií v léčbě BPH. Urologické listy, 2013, roč. 2, č. 11, s. 25-32.

Příspěvek do odborné knihy

PACÍK, D.  Laboratorní diagnostika karcinomu prostaty. In: ZIMA, T. Laboratorní diagnostika. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 556-559. ISBN 978-80-7492-062-2.                                                                                                                                                                                                                                            

Video

VARGA, G., PACÍK, D., VÍT, V. Open Partial nephrectomy for a Small Renal Mass. In: Urologybook.com [online video].2013, [vid. 22-1-2014]. Dostupné z: http://www.urologybook.com/open-partial-nephrectomy-for-a-small-renal-mass-subcostal-incision/

 

2012

Článek v časopise

Čermák, A., Pacík, D.  Minimálě invazivní, ablační techniky při léčbě malých renálních tumorů. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 3, s. 16-23.

Čermák, A., Pacík, D.  Radiofrekvenční ablace nádorů ledvin. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 1, s. 31-35.

Čermák, A., Pacík, D., Vít, V.  Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 3, s. 34-43.

Čermák, A., Pacík, D., Vít, V.  Současný pohled na léčbu malých nádorů ledvin. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 3, s. 6-15.

Geryk, E., Pacík, D., Čermák, A., Konečný, M.  Nádory prostaty a varlat u české a světové populace. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 1, s. 19-25.

Geryk, E., Pacík, D., Kozel, J., Čermák, A.  Nádory penisu spojené s výskytem dalších novotvarů. Urologické Listy, 2012, roč. 10, č. 4, s. 6-11.

Geryk, E., Svoboda, B., Kubecová, M., Kubíček, P., Líbalová, P., Pacík, D.  Epidemiologie nádorů děložního hrdla, děložního těla a vaječníků u světové populace. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 2, s. 74-78.

Karmašová, K.  Etiologie a diagnostika nádorů horních močových cest. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 2, s. 24-25.

Karmašová, K.  Nykturie u geriatrické populace a její důsledky, jaké jsou možnosti jejího ovlivnění, co je možné, co reálné a co smysluplné?  Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 1, s. 63-66.

Karmašová, K., Čermák, A.  Zobrazovací metody, jejich přínos pro zjištění rozsahu onemocnění karcinomem močového měchýře. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 2, s. 43-45.

Křen, L., Valkovský, I., Doležal, J., Čapák, I., Pacík, D., Poprach, A., Lakomý, R., Redová, M., Fabian, P., Křenová, Z., Slabý, O.  HLA-G and HLA-E specific mRNAS connote opposite prognostic significance in renall cell carcinoma. Diagnostic Pathology, 2012, roč. 7, č. 1, s. 58-65.

Leichmann, J., Kořístková, T., Zeman, J., Pacík, D.  Microsurgical analysis of a urinary stone as evidence of experimentally observed processes of their formation. Urological Research, 2012, roč. 40, č. 6, s. 791-792.

Pacík, D.  Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 2, s. 11-14.

Pacík, D.  Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu? Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 1, s. 6-12.

Pacík, D.  Konvenční a roboticky asistovaný přístup k radikální prostatektomii - realita medicíny založené na důkazech. Je oprávněné platit vyšší cenu?  Klinická urológia, 2012, roč. 8, č. 1, s. 14-20.

Varga, G.  Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny: transuretrální resekce, nové postupy. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 2, s. 46-49.

Varga, G., Pacík, D.  Roztroušená skleróza a dysfunkce dolních močových cest. Možnosti diagnostiky, potřeba  léčby, sledování. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 1, s. 56-62.

Varga, G., Pacík, D., Mechl, M.  Kompletní duplikace měchýře a uretry jako organická příčina dysfunkce dolních močových cest. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 3, s. 51-55.

Xue, W., Pacík, D., Boellard, W., Breda, A., Botoca, M., Rassweiler, J., Van Cleynenbreugel , B., de la Rosette, J.  Management of Single Large Nonstaghorn Renal Stones in the CROES PCNL Global Study.Journal of Urology, 2012, roč. 187, č. 4, s. 1293-1297.

 

2011

Abstrakt v časopise

Čermák, A., Ghazal, M., Paulíčková, I., Pacík, D. Zhodnocení funkčních výsledků použití dorzálního bukálního štěpu při řešení striktury uretry - prospektivní studie. Česká urologie, 2011, roč. , č. 15, s. 55-55.

Malý, R., Gál, R., ŠEvčík, P., Pacík, D. Užití trombelastografie při monitorování změn koagulačního profilu během akutní normovolemické hemodiluce u pacientů podstupujících operaci radikální prostatektomie. Anesteziologie-intenzivní medicína, 2011, roč. , č. 6, s. 366-366.

Pacík, D. Hormonální léčba ca prostaty, úbytek kostní hmoty vlivem ADT a jeho možné následky, vlastní zkušenosti. Česká urologie, 2011, roč. 15, č. Suppl., s. 96-96.

Pacík, D. Management of large renal stones in the CROES percutaneous nephrolithotomy - global study. Journal of Endourology, 2011, roč. 25, č. 1, s. A141-A141.

Pacík, D. Úloha RANK Ligandu v patofyziologii kostních metastáz a význam jeho blokády. Česká urologie, 2011, roč. 15, č. Suppl., s. 101-101.

Pacík, D., Páč, L., Čermák, A., Handlos, P., Vít, V. Výzkum senzitivní inervace parenchymu prostaty se zaměřením na možnost ovlivnění bolestivého vjemu při biopsii prostaty. Česká urologie, 2011, roč. 15 , č. Suppl., s. 41-41.

 

Abstrakt ve sborníku

Kubešová, B., Štrajtová, L., Komárková, J., Pavlovský, Z., Valenta, J., Pacík, D. Chromaffin cells isolation and thein important role in treatment of pain.. abstrakt - 19th International Congress of the European Association of Tissue Banks, 2011.

Pacík, D. Kombinovaná léčba BPH - nové trendy. Abstrakta 10. Zimního urologického sympozia, Špindlerův Mlýn, 9.-15.1.2011, 2011.

Pacík, D. Prevence KP, proč má smysl časná detekce tohoto onemocnění, kdy je racionální zahájit a kdy ukončit. Abstrakta 10. Zimního urologického sympozia, Špindlerův Mlýn, 9.-15.1.2011, 2011.

Pacík, D. Radikální prostatektomie - může systematické zdokonalování její techniky zlepšit výsledky onkologické a funkční. Abstrakta 10. Zimního urologického sympozia, Špindlerův Mlýn, 9.-15.1.2011, 2011.

 

Článek v časopise

Čermák, A., Pacík, D. Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice - zlatý standard. Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 1, s. 11-19.

Geryk, E., Kozel, J., Štampach, R., Pacík, D., Dítě, P., Kubíček, P., Konečný, M. Vícečetné nádory nervového systému a další primární novotvary. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 3, s. 175-180.

Geryk, E., Pacík, D., Horváth, T., Konečný, M. Budou dosaženy očekávané počty nádorů ledvin a močového měchýře? Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 2, s. 38-44.

Karmašová, K., Vít, V., Pacík, D. Intravezikální instalační terapie povrchového karcinomu močového měchýře. Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 3, s. 22-26.

Pacík, D., Vít, V., Katolická, J., Jarkovský, J. Úbytek kostní hmoty u nadrogen deprivační terapie: naléhavý problém pacientů s karcinomem prostaty - naše zkušenosti. Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 1, s. 60-64.

Varga, G. Možnosti a místo chirurgické léčby superficiálního karcinomu močového měchýře. Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 3, s. 16-21.

Vít, V. Možnosti primární prevence karcinomu prostaty - běžná klinická praxe, nereálná fikce nebo blízká budoucnost? Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 2, s. 7-11.

Vít, V., Čermák, A., Varga, G., Balajková, T. Zpráva z konference AUA Annual Meeting 2011, Washington, D.C., USA. Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 2, s. 68-74.

Vít, V., Pacík, D. Možnosti neinvazivní diagnostiky a monitorace karcinomů močového měchýře. Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 3, s. 7-14.

 

Příspěvek do odborné knihy

Buchler, T., Čermák, A. Nádorové markery. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 63-69.

 

Příspěvek do sborníku

Čermák, A. Biopsie prostaty - současná strategie, kde, kolik, jak odebírat vzorky? . In Postgarduákní kurz Karcinom prostaty od A do Z. Brno : Fakultní nemocnice Brno, 2011. s. 7-7.

Pacík, D. Karcinom ledvin, prostaty. In Sborník Praktický lékař a onkologická onemocnění. Brno : 2011. s. 38-38.

Pacík, D. Nové horizonty možností léčby kostního postižení spojeného s karcinomem prostaty. In Postgraduální kurz Karcinom prostaty od A do Z. Brno : 2011. s. 21-21.

Pacík, D. Radikální prostatektomie - může zdokonalování techniky zlepšovat výsledky, hraje operační přístup roli? Technické aspekty operace II. In Postgraduální kurzu Karcinom prostaty od A do Z. Brno : Fakultní nemocnice Brno, 2011. s. 9-9.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
532 233 869


Primář:
as. MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.
532 232 307


Vrchni sestra:
Emílie Hudcová
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

Evidence (objednání): 532 233 868

Ambulantní doba:

7:00 - 15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji