Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Oddělení klinické hematologie

2014

Článek v časopise

ADAM, Z., HÁJEK, R., KREJČÍ, M., MAISNAR, V., ŘÍHOVÁ, L., ŠEVČÍKOVÁ, S., BELADA, D., KAŠČÁK, M., TRNĚNÝ, D. Diagnostika a léčba Waldenströmovy makroglobulinemie. Transfuze a hematologie dnes. 2014, 20(Suppl.), 5-22. ISSN 1213-5763.

ČERVINEK, L., DOUBEK, M., PENKA, M., SCHWARZ, J. JAK2 inhibitory v léčbě primární myelofibrózy. Dodatek k doporučením pro diagnostiku a léčbu Ph negativních myeloproliferativních onemocnění České pracovní skupiny pro Ph negativní myeloproliferativní onemocnění České hematologické společnosti ČLS JEP (CZEMP). Vnitřní lékařství. 2014, 60(2), 158-163. ISSN 0042-773X.

DOUBEK, M., BRYCHTOVÁ, Y., KISSOVÁ, J., TOMÍŠKA, M., ADAM, Z. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. 2014, 60(Suppl. 2), 21-27. ISSN 0042-773X.

KISSOVÁ, J. Normocytární a makrocytární anemie v seniorském věku. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 183-187. ISSN 1805-4684.

KISSOVÁ, J., BULIKOVÁ, A., OVESNA, P., BOURKOVÁ, L., PENKA, M. Increased mean platelet volume and immature platelet fraction as potential predictors of thrombotic complications in BCR/ABL-negative myeloproliferative neoplasms. International Journal of Hematology. 2014, 100(5), 429-436. ISSN 0925-5710.

KISSOVÁ, J., OVESNA, P., PENKA, M., BULIKOVÁ, A., KISS, I. Second Malignancies in Philadelphia-negative Myeloproliferative Neoplasms Single-center Experience. Anticancer Research. 2014, 34(5), 2489-2496. ISSN 0250-7005.

KUBICZKOVÁ, L., KRYUKOV, F., SLABY, O., DEMENTYEVA, E., JARKOVSKY, J., NEKVINDOVA, J., RADOVA, L., GRESLIKOVA, H., KUGLÍK, P., VETEŠNÍKOVÁ, E., POUR, L., ADAM, Z., ŠEVČÍKOVÁ, S., HÁJEK, R. Circulating serum microRNAs as novel diagnostic and prognostic biomarkers for multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Haematologica. 2014, 99(3), 511-518. ISSN 0390-6078.

KUBICZKOVÁ, L., POUR, L., SEDLAŘÍKOVÁ, L., HÁJEK, R., ŠEVČÍKOVÁ, S. Proteasome inhibitors - molecular basis and current perspectives in multiple myeloma. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2014, 18(6), 947-961. ISSN 1582-4934.

KUFOVÁ, Z., ŠEVČÍKOVÁ, S., HÁJEK, R. Detekce hereditárních amyloidóz. Klinická biochemie a metabolismus. 2014, 22(2), 65-69. ISSN 1210-7921.

MUTHU RAJA, K., PLÁŠIL, M., ŘÍHOVÁ, L., PELCOVÁ, J., ADAM, Z., HÁJEK, R. Flow cytometry based enumeration and functional characterization of CD8 T regulatory cells in patients with multiple myeloma before and after lenalidomide plus dexamethasone treat. Cytometry Part B-Clinical Cytometry. 2014, 86(4), 220-228. ISSN 1552-4949.

PASZEKOVA, H., KRYUKOV, F., KUBICZKOVÁ, L., HÁJEK, R., ŠEVČÍKOVÁ, S. High-Risk Multiple Myeloma: Different Definitions, Different Outcomes?. Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia. 2014, 14(1), 24-30. ISSN 2152-2650.

PENKA, M. "A review of immune tolerance induction with Haemate® P in haemophilia" autorů A. C. Escuriola Ettingshausen, W. Kreuz - komentář. Faktory pro život. 2014, 2(2), 9-11. ISSN 2336-1557.

PENKA, M., SCHWARZ, J., OVESNÁ, P., ČERVINEK, L., DULÍČEK, P., POSPÍŠILOVÁ, D., KISSOVÁ, J., PAVLÍK, T. Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění s trombocytemií ve světle účinku léčby přípravkem Thromboreductin® v datech registru ke konci roku 2013. Vnitřní lékařství. 2014, 60(Suppl. 2), 58-68. ISSN 0042-773X.

POLÁK, P., VRBA, M., BORTLÍČEK, Z., JURÁNKOVÁ, J., FREIBERGEROVÁ, M., HUSA, P., KAMELANDER, J., DASTYCH, M. Infekce způsobené netyfovými sérovary salmonel na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013 - retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(4), 289-296. ISSN 1210-7913.

POUR, L., ŠEVČÍKOVÁ, S., GRESLIKOVA, H., KUPSKA, R., MAJKOVA, P., ZAHRADOVA, L., SANDECKÁ, V., ADAM, Z., KREJČÍ, M., KUGLÍK, P., HÁJEK, R. Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse. Haematologica. 2014, 99(2), 360-364. ISSN 0390-6078.

RAJA, K., PLASIL, M., ŘÍHOVÁ, L., PELCOVÁ, J., ADAM, Z., HÁJEK, R. Flow Cytometry-Based Enumeration and Functional Characterization of CD8 T Regulatory Cells in Patients with Multiple Myeloma Before and After Lenalidomide Plus Dexamethasone Treatment. Cytometry Part B-Clinical Cytometry. 2014, 86(4), 220-228. ISSN 1552-4949.

SALAJ, P., KUBES, R., CETKOVSKY, P., CAPOVA, I., PENKA, M., OVESNA, P., MESTERTON, J., LINDGREN, P. Economic evaluation of rFVIIa high initial dose compared to rFVIIa standard initial dose in patients with haemophilia with inhibitors using the Czech HemoRec registry. Thrombosis Research. 2014, 133(2), 162-167. ISSN 0049-3848.

SEDLAŘÍKOVÁ, L., SADÍLKOVÁ, K., KUBICZKOVÁ, L., HÁJEK, R., ŠEVČÍKOVÁ, S. Cytokinové profily mnohočetného myelomu a Waldenströmovy makroglobulinemie. Klinická onkologie. 2014, 27(1), 18-23. ISSN 0862-495X.

SMETANA, J., DEMENTYEVA, E., KRYUKOV, F., NEMEC, P., GRESLIKOVA, H., KUPSKA, R., MIKULASOVA, A., IHNATOVA, I., HÁJEK, R., KUGLIK, P. Incidence of cytogenetic aberrations in two B lineage subpopulations in multiple myeloma patients analyzed by combination of whole-genome profiling and FISH. Neoplasma. 2014, 61(1), 48-55. ISSN 0028-2685.

STANKOVÁ, M., BEŠŠE, L., SEDLAŘÍKOVÁ, L., VRÁBEL, D., HÁJEK, R., ŠEVČÍKOVÁ, S. Cereblon – nový terapeutický cieľ v liečbe mnohopočetného myelómu. Klinická onkologie. 2014, 27(5), 326-330. ISSN 0862-495X.

SVACHOVA, H., KRYUKOV, F., KRYUKOV, E., SEVCIKOVA, S., NEMEC, P., GRESLIKOVA, H., ŘÍHOVÁ, L., KUBICZKOVA, L., HAJEK, R. Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma. British Journal of Haematology. 2014, 164(5), 701-709. ISSN 0007-1048.

Odborná kniha

PENKA, M., PENKA, I., GUMULEC, J. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 328 s. ISBN 978-80-247-0689-4.

Kapitola v odborné knize

BULIKOVÁ, A. Antifosfolipidový syndrom a katastrofický antifosfolipidový syndrom. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 632-636. ISBN 978-80-7492-066-0.

BULIKOVÁ, A. Léčba a profylaxe krvácení transfuzními přípravky a krevními deriváty. In: Krvácení. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 107-114. ISBN 978-80-247-0689-4.

KISSOVÁ, J. Hemolytické anémie. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 617-622. ISBN 978-80-7492-066-0.

NOVOTNÝ, J., PENKA, M. Patofyziologie krevního srážení. In: Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 19-50. ISBN 978-80-247-0689-4.

SMEJKAL, P. Von Willebrandova choroba. In: Krvácení. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 127-135. ISBN 978-80-247-0689-4.

SMEJKAL, P., MATÝŠKOVÁ, M., PENKA, M. Hemofilie. In: Krvácení. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 117-126. ISBN 978-80-247-0689-4.

SMEJKAL, P., PENKA, M. Nemoc von Willebrandova (NVW). In: Hematologie a transfuzní lékařství. 1 vyd. Praha: Triton, 2014, s. 420-424. ISBN 978-80-7387-722-4.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., PEJCHALOVÁ, A., CHLUPOVÁ, G., ŘÍHOVÁ, L., POUR, L., KREJČÍ, M., KRÁL, Z., ČERVINEK, L., MAYER, J.  Nemoc chladových aglutininů nereagující na léčbu glukokortikoidy a na léčbu rituximabem. Jaký postup zvolit pro III. linii léčby? Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 9, s. 828-840.

BULIKOVÁ, A., KISSOVÁ, J., SMEJKAL, P., CHLUPOVÁ, G., ZAVŘELOVÁ, J., PENKA, M.  Antifosfolipidový syndrom. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 8, s. 891-897.

DIMOPOULOS, M., DELFORGE, M., HÁJEK, R., KROPFF, M., PETRUCCI, M., LEWIS, P., NIXON, A., ZHANG, J., MEI, J., PALUMBO, A.  Lenalidomide, melphalan, and prednisone, followed by lenalidomide maintenance, improves health-related quality of life in newly diagnosed multiple myeloma patients aged 65 years or older: Results of a randomized phase III trial. Haematologica, 2013, roč. 98, č. 5, s. 784-788.

GISSLINGER, H., GOTIC, M., HOLOWIECKI, J., PENKA, M., THIELE, J., KVASNICKA, H., KRALOVICS, R., PETRIDES, P.  Anagrelide compared with hydroxyurea in WHO-classified essential thrombocythemia: the ANAHYDRET Study, a randomized controlled trial. Blood, 2013, roč. 121, č. 10, s. 1720-1728.

GRZASKO, N., HUS, M., PLUTA, A., JURCZYSZYN, A., WALTER-CRONECK, A., MORAWSKA, M., CHOCHOLSKA, S., HÁJEK, R.,  DMOSZYNSKA, A.  Additional genetic abnormalities significantly worsen poor prognosis associated with 1q21 amplification in multiple myeloma patients. Hematological Oncology, 2013, roč. 31, č. 1, s. 41-48.

HALÁMKOVÁ, J., KISS, I., PAVLOVSKÝ, Z., TOMÁŠEK, J., JARKOVSKÝ, J., ČECH, Z., BEDNAROVA, D., TUČEK, Š., HANÁKOVÁ, L., MOULIS, M., ZAVŘELOVÁ, J., MAN, M., BENDA, P., ROBEK, O., KALA, Z., PENKA, M.  Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159.

KISSOVÁ, J., PENKA, M., OVESNÁ, P., BULÍKOVÁ, A., GERYCHOVÁ, R.  Problematika těhotných žen s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neoplaziemi. Transfúze a hematologie dnes, 2013, roč. 19, č. 4, s. 197-208.

KRYUKOV, F., NĚMEC, P., DEMENTYEVA, E., KUBICZKOVA, L., IHNATOVÁ, I., BUDINSKÁ, E., JARKOVSKÝ, J., ŠEVČÍKOVÁ, S., KUGLIK, P., HÁJEK, R.  Molecular heterogeneity and centrosome-associated genes in multiple myeloma. Leukemia and lymphoma, 2013, roč. 54, č. 9, s. 1982-1988.

KUBICZKOVÁ, L., DÚCKA, M., SEDLAŘÍKOVÁ, L., KRYUKOV, F., HÁJEK, R., ŠEVČÍKOVÁ, S.  Cykliny D v regulaci a dysregulaci buněčného cyklu u mnohočetného myelomu. Klinická  onkologie, 2013, roč. 26, č. 5, s. 313-318.

MATĚJÍKOVÁ, J., KUBICZKOVÁ, L., SEDLAŘÍKOVÁ, L., POTÁČOVÁ, A., HÁJEK, R., ŠEVČÍKOVÁ, S.  Degradace proteinů ubikvitin-proteazomovou dráhou. Klinická  onkologie, 2013, roč. 26, č. 4, s. 251-256.

MATÝŠKOVÁ, M., ŠLECHTOVÁ, M.  Rizikové faktory trombózy. Geriatrie a gerontologie, 2013, roč. 2, č. 4, s. 201-205.

MATÝŠKOVÁ, M., ŠLECHTOVÁ, M., ZAVŘELOVÁ, J., PENKA, M.  Antitrombin. Transfuze a hematologie dnes, 2013, roč. 19, č. 4, s. 242-247.

PENKA, M., SCHWARZ, J., OVESNÁ, P., ČERVINEK, L., DULÍČEK, P., POSPÍŠILOVÁ, D., KISSOVÁ, J., PAVLÍK, T.  Účinnost léčby anagrelidem u nemocných s Ph-negativními myeloproliferativními chorobami: Ovlivnění výskytu trombózy ve výstupech Registru pacientů s diagnozou esencialni trombocytemie a trombocytemie provazejici jine myeloproliferativni onemocneni lecenych Thromboreductinem® ke konci roku 2012. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 6, s. 516-531.

SALAJ, P., SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., PENKA, M.  Standardy péče o nemocné s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes, 2013, roč. 19, č. 2, s. 96-98.

ŠČUDLA, V., ADAM, Z., HÁJEK, R., KREJČÍ, M., PIKA, T., MAISNAR, V., FLODR, P., KUFOVÁ, Z., LÁTALOVÁ, P., POTÁČOVÁ, A., RYŠAVÁ, R., ŠPIČKA, I., TICHÝ, M., VŠIANSKÁ, P.  Souhrn doporučení 2013 "Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy". Transfuze a hematologie dnes, 2013, roč. 19, č. Prosinec 2013/Suppl., s. 7-54.

SMEJKAL, P.  Těhotenství u žen s von Willebrandovou chorobou. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 7, s. 800-807.

SMEJKAL, P.  Von Willebrandova choroba – možnosti diagnostiky a léčby. Interná medicína, 2013, roč. 13, č. 4, s. 200-206.

SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., CHRACHOVINOVÁ, I., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., ŠLECHTOVÁ, J., TIMR, P., VONKE, I., WALTEROVÁ, L., PENKA, M.  Diagnostika a léčba hemofilie. Transfuze a hematologie dnes, 2013, roč. 19, č. 2, s. 100-114.

SMETANA, J., BERÁNKOVÁ, K., ZAORALOVÁ, R., NĚMEC, P., GREŠLIKOVÁ, H., KUPSKÁ, R., MIKULÁŠOVÁ, A., FRÖHLICH, J., ŠEVČÍKOVÁ, S., ZAHRADOVÁ, L., KREJČÍ, M., SANDECKÁ, V., ALMÁŠI, M., KAISAROVÁ, P., MELICHAROVÁ, H., ADAM, Z., PENKA, M., JARKOVSKÝ, J., JURCZYSZYN, A., HÁJEK, R., KUGLÍK, P.  Gain(1)(q21) is an Unfavorable Genetic Prognostic Factor for Patients With Relapsed Multiple Myeloma Treated With Thalidomide but Not for Those Treated With Bortezomib. Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, 2013, roč. 13, č. 2, s. 123-130.

Příspěvek do odborné knihy

BULIKOVÁ, A., ZAVŘELOVÁ, J., PENKA, M.  Antifosfolipidové protilátky a antifosfolipidový syndrom. In: MALÝ, J. Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 152-171. ISBN 978-80-204-2878-3.

MATÝŠKOVÁ, M., ŠLECHTOVÁ, M.  Vyšetření trombofilie. In: MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., HOLÍK, J., MAREK, V. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 40-45. ISBN 978-80-210-6312-9.

PENKA, M.  Profylaxe trombembolické nemoci při úrazech a operacích. In: MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., HOLÍK, J., MAREK, V. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 33-39. ISBN 978-80-210-6312-9.

ŘÍHOVÁ, L., MUTHU RAJA, K., LEITE, L. A., VŠIANSKÁ, P., HÁJEK, R.  Immunophenotyping in Multiple Myeloma and Others Monoclonal Gammopathies. In: HÁJEK, R. ed. Multiple Myeloma - A Quick reflection on the Fast Progress [online]. Rijeka: Intech, 2013. s. 93-110 [vid. 10 April 2013]. ISBN 978-953-51-1083-5. Dostupné z: http://www.intechopen.com/books/multiple-myeloma-a-quick-reflection-on-the-fast-progress/immunophenotyping-in-multiple-myeloma-and-others-monoclonal-gammopathies

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Chlupová, G., Neumann, A., Jakubcová, B., Simonides, Z., Adamová, Z., König, J., Krupa, P., Szturz, P., Pour, L., Krejčí, M., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica - syndrom Osler-Weber Rendu. Popis případu a zkušenosti s léčbou. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 6, s. 477-489.

Al-Sahmani, M., Trnavská, I., Antošová, M., Antošová, L., Kissová, J., Kaisarová, B., Adam, Z., Buliková, A., Penka, M., Hájek, R.  Prognostický význam morfologického hodnocení u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. 2, s. 103-109.

Buliková, A.  Střední objem trombocytu (MPV-mena platelet volume)-léta známy i když doposud ne zcela doceněný parametr krevního obrazu. CEVA (online), 2012, roč.

Buliková, A., Smejkal, P., Kissová, J., Chlupová, G., Šlechtová, M.  Profylaxe a léčba antifosfolipidového syndromu - současné možnosti, úskalí a perspektivy do budoucna. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 7a8, s. CD110-CD122.

Buliková, A., Zavřelová, J., Matýšková, M.  Současné možnosti monitorování antitrombotické léčby - nová antitrombotika. Kardiologická revue, 2012, roč. 14, č. 2, s. 97-102.

Burešová, I., Čumová, J., Kovářová, L., Štossová, J., Dementyeva, E., Kryukov, F., Ševčíková, S., Šváchová, H., Hájek, R.  Bone marrow plasma cell separation - validation of separation algorithm. Clinical Chemistry and Laboratory medicine, 2012, roč. 50, č. 6, s. 1139-1140.

Grzasko, N., Hus, M., Pluta, A., Jurczyszyn, A., Walter-Croneck, A., Morawska, M., Chocholska, S., Hájek, R.,  Dmoszynska, A.  Additional genetic abnormalities significantly worsen poor prognosis associated with 1q21 amplification in multiple myeloma patients. Hematological Oncology, 2012, roč. 30, č. 10.1002/hon.2018, s. 1-8.

Hájek, R., Almáši, M., Říhová, L., Smejkalová, J., Pour, L., Zahradová, L., Adam, Z.  Pokrok v oblasti mnohočetného myelomu a vývoj souvisejícího laboratorního zázemí. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 7-8, s. CD135-CD140.

Halámková, J., Kiss, I., Tomášek, J., Pavlovský, Z., Tuček, Š., Penka, M.  Význam urokinázy a jejích inhibitorů v invazi a metastazování zhoubných nádorů. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 129-134.

Krejčí, M., Kamelander, J., Pospíšil, Z., Mayer, J.  Kinetics of bilirubin and liver enzymes is useful for predicting of liver graft-versus-host disease. Neoplasma, 2012, roč. 59, č. 3, s. 264-268.

Kvasnička, J., Balík, M., Binder, T., Blatný, J., Bláha, J., Cvachovec, K., Černý, V., Dulíček, P., Feyereisl, J., Hájek, Z., Janků, P., Malý, J., Měchurová, A., Pařízek, A., Penka, M., Procházka, M., Roztočil, A., Řeháček, V., Seidlová, D., Ševčík, P., Valenta, J., Ventruba, P.  Peripartální život ohrožující krvácení – mezioborové konsenzuální stanovisko. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 9, s. 661-664.

Mikulášová, A., Kuglík, P., Smetana, J., Grešlíková, H., Říhová, L., Klincová, M., Hájek, R.  Úloha chromozomových aberací v patogenezi monoklonální gamapatie nejasného významu. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč. 20, č. 1, s. 91-96.

Muthu Raja, K., Kovářová, L., Hájek, R.  Induction by lenalidomide and dexamethasone combination increases regulatory cells of patients with previously untreated multiple myeloma. Leukemia & Lymphoma, 2012, roč. 53, č. 7, s. 1406-1408.

Muthu Raja, K., Kubiczková, L., Říhová, L., Piskáček, M., Všianská, P., Héžová, R., Pour, L., Hájek, R.  Functionally suppressive CD8 T regulatory cells are increased in patients with multiple myeloma: a cause for immune impairment. PLOS ONE, 2012, roč. 7, č. 11, s. 1-10.

Muthu Raja, K., Říhová, L., Zahradová, L., Penka, M., Hájek, R., Klincová, M.  Increased T regulatory cells are associated with adverse clinical features and predict progression in multiple myeloma. PLoS ONE, 2012, roč. 7, č. 10, s.  e47077- e47077.

Novotný, J., Penka, M.  Poruchy hemostázy u sepse. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 6, s. 439-447.

Penka, M.  Antiagregační a antikoagulační léčba - základní principy. Kardiologická revue, 2012, roč. 14, č. 2, s. 63-67.

Penka, M.  Máme dnes k dispozici lepší antitrombotika? Editorial. Kardiologická revue, 2012, roč. 14, č. 2, s. 62-62.

Penka, M., Schwarz, J., Campr, V., Pospíšilová, D., Křen, L., Nováková, L., Bodzásová, C., Brychtová, Y., Černá, O., Dulíček, P., Jonášová, A., Kissová, J., Kořístek, Z., Schützová, M., Vonke, I., Walterová, L.  Shrnutí doporučení České pracovní skupiny pro Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (CZENP) České hematologické společnosti ČLS JEP pro diagnózu a terapii BCR/AB-negativních myeloproliferací. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 163-168.

Polák, P., Svoboda, R., Kubáčková, P., Brychtová, Y., Panovská, A., Nohýnková, E., Husa, P., Freigergerová, M., Pařízková, R., Šnelerová, M., Pýchová, M., Kamelander, J.  Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 10, s. 761-764.

Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Mikulková, Z., Michálek, J.  Immunoregulatory T cells in multiple sclerosis and the effect of interferon beta and  glatiramer acetate treatment on T cell subpopulations. Journal of the Neurological Sciences, 2012, roč. 319, č. 1-2, s. 18-23.

Říhová, L., Sandecká, V., Klincová, M., Varmužová, T., Suská, R., Zarbochová, P., Mikulášová, A., Smetana, J., Grešlíková, H., Kupská, R., Němec, P., Bartoňová, J., Kuglík, P., Penka, M., Hájek, R.  Analýza moderních prognostických faktorů na buněčné a molekulární úrovni určujících riziko transformace monoklonální gamapatie nejasného významu do mnohočetného myelomu. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč. 20, č. 2, s. 72-78.

Salaj, P., Penka, M., Smejkal, P., Geierova, V., Ovesná, P., Brabec, P., Cetkovský, P., Kubeš, R., Mesterton, J., Lindberg, P.  Economic analysis of recombinant activated factor VII versus plasma-derived activated prothrombin complex concentrate in mild to moderate bleeds: Haemophilia registry data from the Czech Republic. Thrombosis Research, 2012, roč. 129, č. 5, s. e233-e237.

Smejkal, P.  Hemofilie. Interní medicína pro praxi, 2012, roč. 14, č. 11, s. 432-436.

Smejkal, P., Buliková, A., Chlupová, G., Zavřelová, J.  Získaná hemofilie A. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 7-8, s. 571-578.

Zahradová, L., Mollová, K., Očadlíková, D., Kovářová, L., Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Křivanová, A., Sandecká, V., Hájek, R.  Efficacy and safety of Id-protein-loaded dendritic cell vaccine in patients with multiple myeloma - Phase II study results. Neoplasma, 2012, roč. 59, č. 4, s. 440-449. 

Odborná kniha

Penka, M., Tesařová, E.  Hematologie a transfuzní lékařství Il..1. vyd. Praha : Grada, 2012. 192 s. 978-80-247-3460-6.

 

2011

Abstrakt v časopise

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P. Severe post-partum haemorrhage treated with recombinant activated factor VII in eighty czech patients-analysis of data from the Uniseven registry. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 5, s. 11-12.

Gadisseur, A., Smejkal, P., Vangenechten, I., Zapletal, O., Bouddount, F., Zavřelová, J., Blatný, J., Penka, M., Michiels, J. Laboratory, multimeric and molecular characterisation of von Willebrand disease in the south moravian population (Czech republic): the Brno-VWD Study. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, roč. 9, č. 2, s. 450-451.

Gadisseur, A., Smejkal, P., Vangenechten, I., Zapletal, O., Bouddount, F., Zavřelová, J., Blatný, J., Penka, M., Michiels, J. Analysis of Von Willebrand propeptide ratio in the south moravian population (Czech republic). Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, roč. 9, č. 2, s. 912-913.

Hrachovinová, I., Provazníková, D., Mareček, F., Janoušková, A., Radovská, A., Smejkal, P., Salaj, P. The novel exonic splice site as a cause of mild type hemophilia A. JTH, 2011, roč. 9, č. 2, s. 926-926.

Kovářová, L., Hájek, R. Advanced 8-colour flow cytometry in analysis of monoclonal gammopathies. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. s2, s. 93-94.

Kovářová, L., Hájek, R. Analýza fenotypu plazmocytů a korelace s cytogenetickými a morfologickými nálezy u mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. s2, s. 88-89.

Kovářová, L., Hájek, R. Plasma cell phenotype correlation with cytogenetic and morphological findings in multiple myeloma. Cytometry part B, 2011, roč. 80, č. B, s. 418-418.

Kovářová, L., Hájek, R. Plasma cells clonality assessment using 8-color flow cytometry. Cytometry part B, 2011, roč. 80, č. B, s. 418-418.

Kovářová, L., Varmužová, T., Al Sahmani, M., Štossová, J., Zarbochová, P., Burešová, I., Suská, R., Muthu Raja, K., Grešlíková, H., Němec, P., Smetana, J., Kupská, R., Kuglík, P., Penka, M., Hájek, R. Plasma cell phenotype correlation with cytogenetic and morphological findings in multiple myeloma. Haematologica, 2011, roč. 96, č. s1, s. 55-55.

Kovářová, L., Varmužová, T., Suská, R., Zarbochová, P., Penka, M., Hájek, R. Analýza klonality u monoklonálních gamapatií s využitím 8-barevné průtokové cytometrie. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. s2, s. 37-38.

Kovařová, L., Varmužová, T., Zarbochová, P., Muthu Raja, K., Suská, R., Štossová, J., Penka, M., Hájek, R. Plasma cells clonality assessment using 8-color flow cytometry. Haematologica, 2011, roč. 96, č. s2, s. 120-120.

Puda, A., Milosevic, J., Berg, T., Klampfl, T., Harutyunyan, A., Gisslinger, H., Gisslinger, B., Burjanivova, T., Rumi, E., Pietra, D., Malcovati, L., Elena, C., Cazzola, M., Vannucchi, A., Doubek, M., Penka, M., Ráčil, Z., Dvořáková, D., Wieser, R., Kralovics, R. Distinct genetic lesions drive leukemogenesis in secondary acute myeloid leukemia. Blood, 2011, roč. 118, č. 21, s. 3559-3559.

Smejkal, P., Buliková, A., Matýšková, M., Chlupová, G., Kissová, J., Šlechtová, M., Penka, M. The dramatically complicated sixth decade in life of the patient with severe hemophilia A (fractures, inhibitor, lower extremity amputation, successful ITI, thrombosis). Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, roč. 9, č. 2, s. 929-929.

Smejkal, P., Zapletal, O., Vangenechten, I., Zavřelová, J., Blatný, J., Michels, J., Penka, M. Standardized bleeding scoring system and platelet function analyzer in diagnosis of patients with von Willebrand disease: a survey from a single centre (the Brno-VWD Study). Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, roč. 9, č. 2, s. 666-667.

Abstrakt ve sborníku

Al Sahmani, M., Trnavská, I., Antošová, M., Kissová, J., Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Buliková, A., Penka, M., Hájek, R. Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u mnohočetného myelomu. In Sborník abstrakt Hematologie a transfuze dnes. Olomouc : 2011. s. 1-1.

Buliková, A., Ovesná, P., Zavřelová, J., Kissová, J., Šmérková, H., Antošová, M., Penka, M. Microparticles in patiets with antiphosholipid antibodies-single centre experience. In Antiphospholipid antibodies in medicine. Pilsen : 2011. s. 28-28.

Buliková, A., Penka, M. Indikace klinické plazmy a z ní odvozených krevních derivátů. In 7. Křivánkovy dny. Pardubice : 2011.

Matýšková, M. Ovlivnění krevního srážení biotoxiny. In XXIII. celostátní konference laborantů a sester. Harrachov : 2011. s. 29-30.

Matýšková, M., Šlechtová, M. Warfarin a potravinové doplňky. In XXIII. celostátní pracovní konference laborantů a sester. Harrachov : 2011. s. 31-32.

Matýšková, M., Snopková, S., Šlechtová, M., Trnavská, I. Malárie v hematologické laboratoři. In XXIII. celostátní konference laborantů a sester. Harrachov : 2011. s. 22-24.

Říhová, L., Hájek, R. Clonality assessment in monoclonal gammopathies using 8-color flow cytometry. In Analytical cytometry VI., 8.-11.10.2011, Praha. 1 : 1, 2011. s. 39-40.

Říhová, L., Hájek, R. Monitoring of minimal residual disease in MM patients - development of methodology and standardization in the Czech Republic. In 6th myeloma workshop, 12.-13.10.2011, Brno. Brno : LF MU, 2011. s. 8-9.

Smejkal, P., Chlupová, G., Kamelander, J., Kissová, J., Matýšková, M., Šlechtová, M., Blatný, J., Kohlerová, S., Zapletal, O., Penka, M. Substituční terapie u pacientů s von Willebrandovou chorobou během invazivních výkonů - zkušenosti z jednoho centra. In XVIII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze . Hradec Králové : 2011.

Trnavská, I., Snopková, S., Šlechtová, M., Hoblová, J., Fišárková, H. Malárie v hematologické laboratoři. In Olomoucké hematologické dny. Olomouc : 2011. s. 46-46.

Článek v časopise

Almáši, M., Ševčíková, S., Slabý, O., Májková, P., Maisnar, V., Penka, M., Pika, T., Pour, L., Radocha, J., Ščudla, V., Šváchová, H., Hájek, R. Association Study of Selected Genetic Polymorphisms and Occurrence of Venous Thromboembolism in Patients With Multiple Myeloma Who Were Treated With Thalidomide. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. 5, s. 414-420.

Almáši, M., Ševčíková, S., Šváchová, H., Sáblíková, B., Májková, P., Hájek, R. Polymorphisms Contribution to the Determination of Significant Risk of Specific Toxicities in Multiple Myeloma. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 39-42.

Al-Sahmani, M., Trnavská, I., Ševčíková, S., Antosova, M., Antosova, L., Kissová, J., Adam, Z., Pour, L., Němec, P., Grešlíková, H., Krejčí, M., Zahradová, L., Bulíková, A., Penka, M., Hájek, R. Prognostic significance of morphological assessment of plasma cells in multiple myeloma. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 6, s. 554-560.

Binder, T., Cvachovec, K., Černý, J., Dulíček, P., Feyreisl, J., Kvasnička, J., Měchurová, A., Penka, M., Roztočil, A., Salaj, P., Seidlová, D., Ševčík, L., Valenta, O. Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení - doporučený postup. Česká gynekologie, 2011, roč. 76, č. 1, s. 28-30.

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ventruba, P., Ševčík, P. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated Factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International journal of obstetric anesthesia, 2011, roč. 20, č. 4, s. 367-368.

Buliková, A., Kissová, J. Anemie v praxi. Interní medicína pro praxi, 2011, roč. 13, č. 1, s. 31-34.

Burešová, I., Kyjovská, D., Kovářová, L., Moravcová, J., Suská, R., Peroutka, T., Čumová, J., Hájek, R. Algoritmus separace plazmatických buněk ze vzorků kostní dřeně. Klinická onkologie, 2011, roč. 21, č. 1, s. 35-40.

Dítě, P., Novotný, I., Penka, M. Léky způsobující slizniční léze gastrintestinálního traktu a možnosti slizniční protekce. Causa subita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 43-45.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Jarkovský, J., Čech, Z., Tuček, S., Hanáková, L., Moulis, M., Zavřelová, J., Man, M., Benda, P., Robek, O., Kala, Z., Penka, M. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Čech, Z., Zavřelová, J., Penka, M., Jarkovský, J. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1, PAI 2, Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patiens. Hepato-Gastroenterology, 2011, roč. 58 , č. 112, s. 1918-1925.

Halámková, J., Kiss, I., Tomášek, J., Pavlovský, Z., Čech, Z., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Penka, M. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 6, s. 418-423.

Kessler, P., Pour, L., Gregora, E., Zemanová, M., Penka, M., Brejcha, M., Adam, Z., Bacovský, J., Fenclová, M., Franková, H., Hausdof, P., Walterová, L., Heinzová, V., Holíková, M., Krejčí, M., Kubáčková, K., Langrová, E., Maisnar, V., Meluzínová, I., Straub, J., Sčudla, V., Gumulec, J., Ullrychová, J., Hájek, R. Low molecular weight heparins for thromboprophylaxis during induction chemotherapy in patients with multiple myeloma. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 4, s. 281-286.

Klincová, M., Mikulášová, A., Kovářová, L., Sandecká, V., Radocha, J., Maisnar, V., Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Křivanová, A., Szturz, P., Hájek, R. Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM). Onkologie, 2011, roč. 5, č. 3, s. 146-151.

Kovářová, L., Hájek, R. Prognostický význam imunofenotypizace u nemocných s monoklonální gamapatií nejasného významu a mnohočetným myelomem. Klinická biochemie a metabolismus, 2011, roč. 19, č. 2, s. 96-100.

Kovářová, L., Varmužová, T., Zarbochová, P., Suská, R., Muthu Raja, K., Štossová, J., Penka, M., Hájek, R. Flow Cytometry in Monoclonal Gammopathies. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 24-26.

Kryukov, F., Dementyeva, E., Smetana, J., Ševčíková, S., Kuglík, P., Hájek, R. Association of aneuploidy category with centrosome amplification in multiple myeloma. Leukemia & Lymphoma, 2011, roč. 52, č. 10, s. 2020-2022.

Mocikova, H., Pytlik, R., Markova, J., Steinerova, K., Kral, Z., Belada, D., Trnkova, M., Trneny, M., Koza, V., Mayer, J., Zak, P., Kozak, T. Pre-transplant positron emission tomography in patients with relapsed Hodgkin lymphoma. Leukemia & Lymphoma, 2011, roč. 52, č. 9, s. 1668-1674.

Muthu Raja, K., Kovářová, L., Štossová, J., Hájek, R. Flow Cytometric Phenotyping and Analysis of T Regulatory Cells in Multiple Myeloma Patients. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 30-33.

Penka, M. Dabigatran vs. enoxaparin v tromboprofylaxi po primární artoplastice kyčelního kloubu - studie RE-NOVATE II - Komentář ke studii. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. 1, s. 124-124.

Penka, M. Dlouhodobé zkušenosti s léčbou anagrelide u pacientů s esenciální trombocytemií - data z mezinárodního registru. Komentář ke studii. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. 3, s. 379-379.

Penka, M. Je trombocytóza klinickým problémem? Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. , s. 7-10.

Penka, M. Zhodnocení profilu dabigatran etexilátu z pohledu dosavadních studií zaměřených na prevenci žilní trombózy v ortopedických indikacích. Ortopedie, 2011, roč. 5, č. 3, s. 134-137.

Penka, M., Binder, T., Unzeitig, V. Antitrombotické zajištění těhotných úpodle rizika tromboembolické nemoci-doporučený postup. Česká gynekologie, 2011, roč. 76, č. 1, s. 24-26.

Penka, M., Kissová, J., Bulíková, A., Zavřelová, J., Ovesná, P., Pavlík, T. Thrombohemoragický syndrom u nemocných s myeloproliferativním onemocněním s trombocytémií. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 3, s. 306-311.

Penka, M., Salaj, P., Blatný, J., Smejkal, P., Komrska, V., Dulíček, P. Hemofilie. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 4, s. 356-359.

Penka, M., Salaj, P., Blatný, J., Smejkal, P., Komrska, V., Dulíček, P. Co je Český národní hemofilický program. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 4, s. 356-359.

Potáčová, A., Štossová, J., Burešová, I., Kovářová, L., Almáši, M., Penka, M., Hájek, R. Sample Processing and Methodological Pitfalls in Multiple Myeloma Research. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 18-23.

Schwarz, J., Penka, M., Campr, V., Pospíšilová, D., Křen, L., Nováková, L., Bodzásová, C., Brychtová, Y., Černá, O., Dulíček, P., Jonášová, A., Kissová, J., Kořístek, Z., Schützová, M., Vonke, I., Walterová, L. Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění-principy a východiska doporučení CZEMP. Vnitřní Lékařství, 2011, roč. 57, č. 2, s. 189-213.

Ševčíková, S., Němec, P., Pour, L., Hájek, R. Genomics in Multiple Myeloma Research. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 34-38.

Smetana, J., Fröhlich, J., Vranová, V., Mikulášová, A., Kuglík, P., Hájek, R. Oligonucleotide-based Array CGH as a Diagnostic Tool in Multiple Myeloma Patients. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 43-48.

Snopková, S., Jarkovský, J., Matýšková, M., Povolná, K., Polák, P., Cvanová, M., Husa, P. Změny krevních lipidů při dlouhodobé antiretrovirové léčbě. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 5, s. 463-471.

Šváchová, H., Kovářová, L., Štossová, J., Potáčová, A., Pour, L., Hájek, R. Impact of Nestin Analysis in Multiple Myeloma. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 53-57.

Odborná kniha

Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : GradaPublishing, 2011. 424 s. 978-80-247-3459-0.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Kovářová, L. Polychromatická průtoková cytometrie v klinické praxi. Jarní seminář OKH, Brno, 27.04.2011.

Kovářová, L., Hájek, R. Flowcytometrie u MG - zasedání pracovní skupiny. IX. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, Mikulov, 16.04.2011.

Matýšková, M. Antikoagulační léčba. Seminář IKK FN Brno, Brno, 04.03.2011.

Matýšková, M. Molekulárně biologické vyšetřování trombofilních stavů-proti. XVIII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 19.05.2011.

Matýšková, M., Snopková, S., Šlechtová, M., Trnavská a kol., I. Co bylo v mikroskopu? Jarní hematologické sympsosium regionu jižní Morava a vysočina, Třebíč, 02.04.2011.

Novotný, J. Diferenciální diagnostika specifického a nespecifického inhibitoru. Interní konference OKH, Brno, 26.10.2011.

Novotný, J. Význam PC u závažné sepse. Interní konference OKH, Brno, 26.10.2011.

Novotný, J., Penka, M. Nové antitrombické léky. XVIII. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 19.05.2011.

Penka, M. 15 let s rekombinantním faktorem VIIa v ČR. 4. hemofilický den s mezinárodní účastí, Praha, 01.12.2011.

Penka, M. Anemie od A do Z. Titan - výukový program pro sestry, Brno, 04.10.2011.

Penka, M. Anti-Xa. Aktuální pohled a terapeutické cíle antitrombotické léčby. XVII. Pařízkovy dny-konference s mezinárodní účstí, Ostrava-Poruba, 17.03.2011.

Penka, M. Bridging. Ústavní seminář Na Homolce, Praha, 14.01.2011.

Penka, M. Český národní hemofilický program. 4. hemofilický den s mezinárodní účastí, Praha, 01.12.2011.

Penka, M. Český národní hemofilický program-co nového? 3. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP-sympozium firmy Baxter Czech, Praha, 18.11.2010.

Penka, M. Hemoragické projevy v onkologii. XVII. Pařízkovy dny - konference s mezinárodní účastí, Ostrava-Poruba, 17.03.2011.

Penka, M. Hyperkoagulační stavy se zaměřením na ischemické příhody v neurologii. Klinický seminář Neurologické kliniky FN Brno , Brno, 17.02.2011.

Penka, M. Hyperkoagulační syndrom, zásady antitrombotické léčby. Specializační kurz intenzivní medicíny-určeno pro lékaře před atestací z intenzivní medicíny, Brno, 20.04.2011.

Penka, M. Jak diagnostikovat esenciální trombocytémii? XXIII. Celostátní pracovní konference laborantů a sester, Harrachov, 03.05.2011.

Penka, M. Kam až jsme se v současnosti dostali s antitrombotickou léčbou?

Pracovní odpoledne Spolku farmaceutů v Brně při ČFS ČLS JEP, Brno, 21.04.2011.

Penka, M. Klíčová role trombinu a dabigatran etexilát - profil léku. Celostátní zasedání Kardiologických klinik nemocnice u sv.Anny, Brno, 26.03.2011.

Penka, M. Koagulopatie při masivním krvácení. 13. pracovní dny v transfuzním lékařství, 5. Střešovický transfuzní den, Praha, 06.10.2011.

Penka, M. Krvácení a trombóza jako spojité nádoby (výsledky Registru nemocných s myeloproliferacemi léčených Thromboreductinem). VI. Brněnské hematologické dny, Brno, 01.11.2011.

Penka, M. Nová antitrombotika. Jarní hematologický den regionu jižní Moravy a Vysočiny, Jaroměřice nad Rokytnou, 01.04.2011.

Penka, M. Novinky antitrombotické profylaxe a léčby a jejich problémy. Klinický seminář KARIM, Brno, 20.04.2011.

Penka, M. Pokroky v antitrombotické léčbě u seniorů. XIII. Brněnský geriatrický den pro geriatry, internisty, praktické lékaře a NLZP s mezinárodní účastí, Brno, 23.02.2011.

Penka, M. Současné možnosti antikoagulační léčby v ambulantní praxi. Pracovní den J+K Lab, Hodonín, 26.05.2011.

Penka, M. Současné pojetí a principy antikoagulační léčby. 10.pracovní konference lékařů a sester III. Interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické na téma: Aktuality ve vnitřním lékařství, Olomouc, 14.10.2011.

Penka, M. Trombocytóza a trombóza. V. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni, Bratislava, 20.10.2011.

Penka, M. Výsledky kontrolních biopsiií u nemocných s Ph neg.myeloprolyferací-zkušenosti jednoho centra. Odborné sympozium AOP Orphan Pharmaceuticals, Praha, 17.06.2011.

Penka, M. Xarelto - farmakologický profil a klinické studie. XVIII. Česko- Slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 19.05.2011.

Říhová, L., Hájek, R. Analýza moderních prediktivních faktorů na buněčné a molekulární úrovni určujících riziko akcelerace MGUS do mnohočetného myelomu. X. Pracovní konference na téma monoklonální gamapatie, Hradec Králové, 18.10.2011.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ventruba, P. Peripartální krvácení. XVII. Pařízkovy dny, Ostrava, 17.03.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Blatný, J., Penka, M., Matýšková, M. Poruchy koagulace a základní principy hemoterapie v onkologii. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 179-202.

Bourková, L. Vyšetření metodou klonálních kultivací. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 90-90.

Bourková, L., Jelínková, M., Trnavská, I., Slánská, M. Cytochemická vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 85-90.

Bourková, L., Jelínková, M., Trnavská, I., Slánská, M. Morfologická vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 61-81.

Bourková, L., Jelínková, M., Trnavská, I., Slánská, M. Základní vyšetření pro hemolytické anémie. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada , 2011. s. 81-85.

Buliková, A. Akutní leukémie. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I.. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 289-314.

Buliková, A. Akutní posthemorhagická anémie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada , 2011. s. 750-750.

Buliková, A. Hemoterapie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 794-796.

Buliková, A. Lymfoproliferativní onemocnění. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada , 2011. s. 340-357.

Buliková, A. Megaloblastové anémie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 750-752.

Buliková, A. Vyšetření kostní dřeně. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 739-740.

Buliková, A. Vyšetření krevního obrazu a orgánů krvetvorby. In Souček, M. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 738-739.

Buliková, A., Kissová, J. Hemolýza, hemolytické anémie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada 1, 2011. s. 752-763.

Maláska, J., Kratochvíl, M., Novotný, J., Penka, M., Ševčík, P. Sepse a septický šok. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1036-1043.

Maláska, J., Kratochvíl, M., Novotný, J., Penka, M., Ševčík, P. Sepse a septický šok. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1036-1043.

Matýšková, M. Fibrinolytický systém. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 51-59.

Matýšková, M. Fyziologie krevního srážení - systém plazmatických faktorů. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 36-45.

Matýšková, M. Hemokoagulační laboratorní vyšetření. In Penka, M., Tesařová , E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 91-115.

Matýšková, M. Poruchy primární hemostázy. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 222-239.

Matýšková, M. Systém přirozených inhibitorů. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada , 2011. s. 45-50.

Matýšková, M. Trombofílie. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 251-255.

Matýšková, M. Získané poruchy krevního srážení. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 256-266.

Matýšková, M., Buliková, A. Získané poruchy krevního srážení. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 256-275.

Novotný, J. Cévy, cévní systém. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 31-32.

Novotný, J. Fibrinolytický systém. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 51-55.

Novotný, J. Fyziologie krvetvorby. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 15-29.

Novotný, J. Hemoglobinopatie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 763-770.

Novotný, J. Nedostatek železa a jiné hypochromní anémie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 740-750.

Novotný, J. Poruchy hemostázy u sepse. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada , 2011. s. 796-797.

Penka, M. Hematologie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 738-805.

Penka, M. Hematologie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 738-805.

Pospíšilová, Š., Čech, Z., Kuglík, P., Kovářová, L. Cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 118-148.

Smejkal, P. Von Willebrandova choroba. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 789-790.

Smejkal, P. Von Willebrandova choroba. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 789-790.

Smejkal, P. Vrozené krvácivé stavy. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 241-250.

Trnavská, I. Cytochemická vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 85-90.

Trnavská, I. Laboratorní diagnostika v hematologii. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 61-81.

Příspěvek do sborníku

Chlupová, G., Smejkal, P., Penka, M. Srovnání frekvence krvácení a spotřeby koncentrátu FVIII u pacientů s těžkou hemofilií A na profylaxi a pacientů na léčbě on demand. In 4. Hemofilický den. Praha : 2011.

Smejkal, P., Penka, M. Imunotoleranční léčba u dospělých hemofiliků - Ano. In 4. Hemofilický den. Praha : 2011.

Smejkal, P., Zapletal, O., Gadisseur, A., Zavřelová, J., Blatný, J., Michiels, J., Penka, M. Standardized bleeding scoring system and Platelet Function Analyzer in diagnosis of patients with von Willebrand dissease: a survey from the South moravian population. In XVIII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. Hradec Králové : 2011.

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon CH, patro: 4. patro

Bohunice, pavilon X, patro: 5. patro

Porodnice Obilní trh, pavilon C2, patro: 2. patro

Telefon:

Ambulance 532 233 061
Sekretariát 532 233 063

Kontakty:

Telefonické konzultace a objednávání pacientů: pondělí – pátek 13:00–14:00 hod., tel. Telefon: 532 233 061

Ambulantní doba:

po-pá 7:00-15:30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji