Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic

NCO NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, internisty, pneumology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

- základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Funkční diagnostika v pneumologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582,

Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry JIP TRN
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Lucie Rausová, tel.: 532 232 671, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Kristián Brat, tel.: 532 232 018
Náplň:

komplexní péče o pacienty s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D., tel.: 532 232 018, 532 232 671
Náplň:

sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace, dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Práce sestry na bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry oddělení KNPT, sestry JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Vítešníková, Bc. Renata Vránková, tel.: 532 232 555, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

příprava pacienta před vyšetřením, asistence při výkonu, edukace, správné označení a expedice vzorků, sledování pacientů po výkonu, dodržování zásad dezinfekce a sterilizace, ovládání přístrojů (elektrokauter, kryokauter, laser)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Vyšetřování plicních funkcí

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Milada Došková, tel.: 532 233 197, MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

principy metod vyšetřování plicních funkcí, spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy, indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiale

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dagmar Kindlová, tel.: 532 232 565
Náplň:

diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, onkology, internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Jana Špeldová, MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D., tel.: 532 232 557, 532 232 924
Náplň:

základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, internisty - revmatology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Martina Doubková, Ph.D., tel.: 532 232 565
Náplň:

základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy v bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP a ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395
Náplň:

základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji