Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výsledky

2013 Ambulance útvaru reprodukční gynekologie

 

Příjmová, konziliární a pohotovostní ambulance

2011

2012

2013

Počet vyšetření v pracovní době

19 984

21 189

23707

Počet vyšetření v pohotovosti

 4 533

4 418

4143

Počet přijatých pacientek

 4 249

4 234

576

Indikační ambulance přednosty kliniky

   822

958

738

 

 

Ambulance dětské a dorost. gynekologie (do 18 let)

2011

2012

2013

Počet ambulantních vyšetření

2 208

2 300

2 311

Počet konziliárních vyšetření v DN

23

10

17

Počet hospitalizovaných dívek

49

61

106

 

 

Urogynekologická ambulance

2011

2012

2013

Počet pacientek

2 183

3 825

3 862

Počet urodynamických vyšetření

    387

   422

447

Počet cystoskopií

    121

     51

96

 

 

Ultrazvuková (UZ) ambulance

2011

2012

2013

Počet vyšetření vaginálních

14 524

20 264

21 430

I. screening

274

424

231

II. screening

431

641

357

Počet geneticky zaměřených vyšetření

476

629

322

Počet dopplerovských vyšetření

551

1 743

2562

Celkový počet UZ vyšetření

16 256

23 701

24 902 0:    

 

Operační výkony 2013

 

Výkon:

2011

2012

2013

Hysterektomie abdominální a radikální

175

196

183

Hysterektomie vaginální

37

44

42

LAVH

207

286

243

Laparotomické operační výkony

94

93

77

Laparoskopie diagnostická

171

421

162

Laparoskopie operační

515

584

490

Hysteroskopie diagnostická

206

457

189

Hysteroskopie operační

108

108

125

Konizace čípku děložního

124

146

138

Jiné vaginální operace

65

127

47

Urogynekologické operace

67

116

71

Vulvektomie jednoduchá

4

1

2

Vulvektomie radikální

4

3

3

Celkem (gynekologických operací)

1 777

2 582

1772

Senologie:

 

 

 

Mastektomie radikální s disekcí axily

11

16

14

Mastektomie jednoduchá

16

19

25

Resekce parciální s disekcí axily

11

10

11

Disekce axily

5

15

17

Extirpace tumoru

63

74

54

Parciální resekce se SNB

31

49

50

Celkem (senologických operací)

160

183

171

Malé operační výkony:

 

 

 

UZ punkce (cysty, OR)

449

460

76

ET, KET, IUI

896

867

883

Umělé přerušení těhotenství

212

158

198

Separovaná abraze

1 252

1 300

1074

Revize dutiny děložní

890

800

794

Fetoredukce

5

34

33

Celkem

3 704

3 619

3058

 

 

Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji