Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání

Pregraduální

V rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

výuka všeobecné a speciální chirurgie v rámci řádného studia:

 • všeobecného lékařství

 • bakalářského a magisterského studia:

 • ošetřovatelství

 • optometrie

 • výživy

 • fyzioterapie

V rámci Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně:

 • výuka zdravotní péče - studijní směr Biomedicínského inženýrství

 

Postgraduální

V rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

 • doktorandské studium

V rámci Fakultní nemocnice Brno:

 • výuka a klinická příprava odborníků:

 1. k atestaci z chirurgie I. a II. stupně

 2. ke specializovaným atestacím nástavbovým - hrudní chirurgie, cévní chirurgie

 • základní předatestační praxe v oboru chirurgie pro lékaře v předatestační přípravě

 • specializační kurzy:

 1. v hrudní chirurgii

 2. v cévní chirurgii

 3. v minimálně invazivní chirurgii

 

Pro střední zdravotnické pracovníky

Přednášky, semináře, praktická výuka na klinice v rámci předatestačních specializací

 • specializační zkoušky zdravotních sester specialistek v oboru chirurgie v předmětech:

 1. chirurgická sestra specialistka

 2. specialistka sestra instrumentářka

 • problematika ošetřovatelské péče - školící a výukové středisko

Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:


Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji