Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Chirurgická klinika

2014

Článek v časopise

ANTONOVÁ, M. Umírání a smrt očima chirurgické sestry. Sestra. 2014, 24(6), 28. ISSN 1210-0404.

BRYCHTOVÁ, V., HERMANOVÁ, M., KARÁSEK, P., LENZ, J., SELINGEROVÁ, I., VOJTESEK, B., KALA, Z., HRSTKA, R. Anterior Gradient 2 and Mucin 4 Expression Mirrors Tumor Cell Differentiation in Pancreatic Adenocarcinomas, But Aberrant Anterior Gradient 2 Expression Predicts Worse Patient Outcome in Poorly Differentiated Tumors. Pancreas. 2014, 43(1), 75-81. ISSN 0885-3177.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., BAJČIOVÁ, V., HORVÁTH, T. Další novotvary u přežívajících do 49 let s gynekologickými nádory. Onkologie. 2014, 8(2), 64-71. ISSN 1802-4475.

GROLICH, T., SKŘIČKA, T, ROBEK, O., KALA, Z., HEMMELOVÁ, B., HRIVNÁK, R. Role of Video Assisted Anal Fistula Treatment in our Management of fistula-in-ano. Acta Chirurgica Iugoslavica.. 2014, 61(2), 83-85. ISSN 0354-950X.

GÜRLICH, R., ADÁMKOVÁ, V., ULRYCH, J., BALÍK, M., FERKO, A., HAVEL, E., JABOR, A., JANÍK, V., KALA, Z., KLEMENTA, I., KOLÁŘ, M., KRŠKA, Z., KYSELA, P., LISCHKE, R., NEORAL, Č., VYHNÁNEK, F., ZAJAK, J., ZBOŘIL, P., TŘEŠKA, V. Základní principy diagnostiky a léčby sekundární peritonitidy - doporučení odborníků s podporou SIS. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(6), 334-352. ISSN 0035-9351.

HLAVSA, J., PROCHÁZKA, V., MAZANEC, J., HAUSNEROVÁ, J., PAVLÍK, T., ANDRAŠINA, T., NOVOTNÝ, I., PENKA, I., KALA, Z. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(3), 132-138. ISSN 0035-9351.

HORVÁTH, T. Těm, které by to mohlo zajímat – fotodiagnostika a fotodynamická léčba. Klinická onkologie. 2014, 27(5), 369-371. ISSN 0862-495X.

JANÍKOVÁ, A., MAREČKOVÁ, A., BAUMEISTEROVA, A., KREJČÍ, M., ŠUPÍKOVÁ, J., ŠÁLEK, D., HORKÝ, O., TICHÝ, B., HANKE, I., POSPÍŠILOVÁ, Š., MOULIS, M., MAYER, J. Transmission of t(11;14)-positive cells by allogeneic stem cell transplant: 10-year journey to mantle cell lymphoma. Leukemia & Lymphoma. 2014, 55(8), 1935-1938. ISSN 1042-8194.

JEŽOVÁ, M., ZÍTKOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, J., SURÁ, Z. Supervizní zkušenosti v ošetřovatelské praxi. Nemocniční listy. 2014, 15(4), 6-7. ISSN 1802-0224.

KALA, Z., MAREK, F., VÁLEK, V., BARTUŠEK, D. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. Vnitřní lékařství. 2014, 60(7-8), 617-623. ISSN 0042-773X.

KALA, Z., ŠKROVINA, M., PROCHÁZKA, V., GROLICH, T., KLOS, K. Transanální totální mezorektální excize pro karcinom rekta - jen módní trend?. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(12), 564-567. ISSN 0035-9351.

KALA, Z., TOMÁŠEK, J., ŠLAMPA, P., BOHATÁ, Š., VÁLEK, V. Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína. 2014, 16(3), 256-264. ISSN 1212-4184.

MICA, L., KELLER, C., VOMELA, J., TRENTZ, O., PLECKO, M., KEEL, M. The impact of body mass index and gender on the development of infectious complications in polytrauma patients. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2014, 40(5), 573-579. ISSN 1863-9933.

MICA, L., VOMELA, J., KEEL, M., TRENTZ, O. The impact of body mass index on the development of systemic inflammatory response syndrome and sepsis in patients with polytrauma. Injury - International Journal of the Care of the Injured. 2014, 45(1), 253-258. ISSN 0020-1383.

NECHUTOVÁ, H., DÍTĚ, P., HERMANOVÁ, M., NOVOTNÝ, I., MARTÍNEK, A., KLVANA, P., KIANIČKA, B., SOUČEK, M. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2014, 164(3-4), 63-72. ISSN 0043-5341.

PODLAHA, J., SCHWANHAEUSER, K. Experimental assessment of a new type of vascular prostheses with Adiponectin (Adipograft Ra 7/350 ) on sheep. Acta Veterinaria-Beograd. 2014, 64(4), 426-437. ISSN 0567-8315.

PRUDIUS, D., PRUDIUS, V., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., WEBER, P., POLCAROVÁ, V., MELUZÍNOVÁ, H., BIELAKOVÁ, K. Dehydratace ve stáří. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 188-190. ISSN 1805-4684.

SKŘIČKA, T., HEMMELOVÁ, B., MITÁŠ, L., KALA, Z. Klostridial´nyj kolit – važnaja problema v chirurgii. Koloproktologija. 2014, 50(4), 17-23. ISSN 2073-7556.

STARÝ, K., MUNTEANU, H., SURKOVÁ, S., LINHARTOVÁ, M. Tyreopatie u seniorů. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 191-193. ISSN 1805-4684.

STIBŮREK, O., TRNA, J., ŠENKYŘÍK, M., PROCHÁZKA, V., KALA, Z., HEP, A. Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách terciární nemocnice v České republice. Vnitřní lékařství. 2014, 60(5-6), 417-422. ISSN 0042-773X.

SVOBODA, M., SLYSKOVA, J., SCHNEIDEROVA, M., MAKOVICKY, P., BIELIK, L., LEVY, M., LIPSKA, L., HEMMELOVÁ, B., KALA, Z., PROTIVÁNKOVÁ, M., VYCITAL, O., LISKA, V., SCHWARZOVA, L., VODICKOVA, L., VODICKA, P. HOTAIR long non-coding RNA is a negative prognostic factor not only in primary tumors, but also in the blood of colorectal cancer patients. Carcinogenesis. 2014, 35(7), 1510-1515. ISSN 0143-3334.

VETEŠKOVÁ, L., KYSELA, P., BOHATÁ, Š., PAŘENICA, J. Ruptura jater s hemoperitoneem jako vzácná komplikace kardiopulmonální resuscitace u mladé pacientky s akutním infarktem myokardu. Vnitřní lékařství. 2014, 60(5-6), 527-530. ISSN 0042-773X.

Odborná kniha

PENKA, M., PENKA, I., GUMULEC, J. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 328 s. ISBN 978-80-247-0689-4.

Příspěvek v konferenčním sborníku

POSPÍŠILOVÁ, A., KYASOVÁ, M., JUŘENÍKOVÁ, P., SURÁ, Z., MIČUDOVÁ, E. Nursing Interventions Used in Surgical Nursing Practice. International symposium: Science and reaserach in nursing. Brno, 26.09.2014 - 26.09.2014. In: International symposium: Science and reaseach in nursing : [Sborník abstrakt]. 2014, 166-177.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., SZTURZ, P., KŘEN, L., KREJČÍ, M., POUR, L., SVOBODA, T., HANKE, I., PENKA, I., KOUKALOVÁ, R., ŘEHÁK, Z., ČERVINKOVÁ, I., ŠTORKOVÁ, T., KRÁL, Z., MAYER, J.  PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312.

BOHATÁ, Š., BARTUŠEK, D., HEMNELOVÁ, B., VÁLEK, V.  Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 12-18.

DOLEŽELOVÁ, H., POSPÍŠIL, P., ŠLAMPA, P., ČOUPKOVÁ, I., GARČIČ, J., FADRUS, P., SVOBODA, T., SELINGEROVÁ, I., HOROVÁ, I.  Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 6, s. 281-285.

FEDORKO, M., LINHARTOVÁ, M., PACÍK, D., EVA, N.  Pyeloduodenal fistula due to proximal ureterolithiasis and its successful conservative management. Urolithiasis, 2013, roč. 41, č. 6, s. 541-544.

GERYK, E., DÍTĚ, P., ŠTAMPACH, R., HORVÁTH, T., KOZEL, J.  Nemocní s karcinomem kolorekta a jejich následné a předcházející novotvary. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 4, s. 190-195.

GERYK, E., KOŠKA, P., HORVÁTH, T., ŽIVEC, V.  Nádory, zdraví a ekonomika - součást Pandořiny skříňky?. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 1, s. 40-47.

GERYK, E., KOZEL, J., PACÍK, D., ŠTAMPACH, R., HORVÁTH, T.  Multiplicitní nádory testis. Urologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 34-38.

HALÁMKOVÁ, J., KISS, I., PAVLOVSKÝ, Z., TOMÁŠEK, J., JARKOVSKÝ, J., ČECH, Z., BEDNAROVA, D., TUČEK, Š., HANÁKOVÁ, L., MOULIS, M., ZAVŘELOVÁ, J., MAN, M., BENDA, P., ROBEK, O., KALA, Z., PENKA, M.  Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159.

HILLOVÁ MANNOVÁ, J., ŠILHART, Z., ŠEVČÍK, P., PROKEŠ, A.  Perioperative haemodynamic monitoring by oesophageal Doppler improves outcome of patients with abdominal aortic aneurysm repair.Bratislavské  lekárské listy, 2013, roč. 114, č. 2, s. 78-83.

HORVÁTH, T., GERYK, E., KOZEL, J., ŠTAMPACH, R.  Dimenze onkochirurgie. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 4, s. 296-297.

HORVÁTH, T., GERYK, E., KOZEL, J., ŠTAMPACH, R., SOBOTKA, M., HORVÁTHOVÁ, M.  Rakovina plic ve vícečetných malignitách. Studia Pneumologica Phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 3, s. 109-116.

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., HRDLIČKOVÁ, B., MAREK, F., DOLINA, J., KALA, Z., ŘIHÁK, V.  Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology, 2013, roč. 74, č. 9, s. 1161-1169.

KALA, Z.  Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, s. 47-53.

MANNOVÁ , J., ŠILHART, Z., PROKES, A., ŠEVČÍK, P.  Myocardial injury in patients after an elective abdominal aortic aneurysm repair. Bratislavske lekárske listy, 2013, roč. 114, č. 5, s. 269-273.

MICA, L., KELLER, C., VOMELA, J., TRENTZ, O., PLECKO, M., KEEL, M.  Obesity and overweight as a risk factor for pneumonia in polytrauma patients: A retrospective cohort study. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 2013, roč. 75, č. 4, s. 693-698.

MICA, L., KELLER, C., VOMELA, J., KEEL, M., TRENTZ, O., PLECKO, M.  The influence of body mass index on injury pattern in polytrauma: thorax as the main source of comlications. Global Epidemic Obesity, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-5.

MICA, L., KELLER, C., VOMELA, J., TRENTZ, O., PLECKO, M., KEEL, M.  The impact of body mass index and gender on the development of infectious complications in polytrauma patients.. European Journal of Trauma and Emergency Surgery [online]. June 2013. ISSN 1863-9941. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007/s00068-013-0300-8?no-access=true

MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., BRYNYCHOVÁ, V., HLAVÁČ, V., KOCÍK, M., OLIVERIUS, M., HLAVSA, J., HONSOVÁ, E., MAZANEC, J., KALA, Z., MELICHAR, B., SOUČEK, P.  The association between the expresssion of solute carrier transporters and the prognosis of pancreatic cancer. Cancer Chemotherapy and  Pharmacolology. 2013, roč. 72, č. 3, s. 669-82.

MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., BRYNYCHOVÁ, V., OLIVERIUS, M., HONSOVÁ, E., KALA, Z., MÚČKOVÁ, K., SOUČEK, P.  Differences in transcript levels of ABC transporters between pancreatic adenocarcinoma and nonneoplastic tissues. Pancreas, 2013, roč. 42, č. 4, s. 707-714.

POSPÍŠILOVÁ, A.,  KYASOVÁ, M., JUŘENÍKOVÁ, P., SURÁ, Z., MIČUDOVÁ, E.  Ošetřovatelské intervence - srovnání využívaní na chirurgických jednotkách neintenzivní a intenzivní péče . Ošetřovatelství a porodní asistence, 2013, roč. 4, č. 4, s. 684-692.

RÁČILOVÁ, Z., JÍRA, I., SKOTÁKOVÁ, J.  Současný pohled na indikace a provedení CT močového systému u dětí. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 260-262.

ŠKORŇA, M., PŘECECHTĚLOVÁ, M., ŽÁKOVÁ, A., KALA, Z., DÍTĚ, P.  Efekt různých terapeutických postupů u osob s chronickou pankreatitidou ovlivnění kvality života. Gastroenterológia pre prax, 2013, roč. 4, č. 12, s. 200-205.

SOPUCH, T., DRAHOVZALOVÁ, R., RÝDL, J., BUREŠ, I., MILICHOVSKÝ, M., VYTŘASOVÁ, J., MOŤKOVÁ, P., ŠVORČÍK, V., PODLAHA, J., HORÁKOVÁ, M., MASTEIKOVÁ, R., VINKLÁRKOVÁ, L., SUCHÝ, P.  Celulózové materiály v ošetřování ran. Hojení ran, 2013, roč. 7, č. 2, s. 14-20.

Odborná kniha

HANKE, I., DOLEŽAL, J., VOMELA, J., VOMELOVÁ, N., GROLICH, T., HIANIKOVÁ, J., MITÁŠ, L., HRIVNÁK, R., HORVÁTH, T., IVIČIČ, J., JEDLIČKOVÁ, J., MARKOVÁ, M.  Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: NCONZO, 2013. ISBN 978-80-7013-554-9.

HORÁK, L., SKŘIČKA, T., ŠLAUF, P., ÖRHALMI, J., BARTUŠEK, D., DOLINA, J., HEMMELOVÁ, B., PENKA, I., PETRÁŠOVÁ, H., SMĚLÁ, M., KACHLÍK, D., MÁLEK, J., SANKOT, J., ŠATNÍK, J., SUCHÁNEK, Š., VÁVRA, P., VEDRA, P., VEPŘEKOVÁ, G., VOŠKA, M.  Praktická proktologie. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3595-5.

Příspěvek do odborné knihy

HANKE, I., MITÁŠ, L., JEDLIČKOVÁ, J.  Výkony na nervových strukturách (sympatiku a vagu). In: HANKE, I. a kolektiv autorů, . Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 119-125. ISBN 978-80-7013-554-9.

HANKE, I., MITÁŠ, L., MARKOVÁ, M.  Karcinom plic. In: HANKE, I. a kolektiv autorů.  Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 65-77. ISBN 978-80-7013-554-9.

HORVÁTH, T., JEDLIČKOVÁ, J.  Onemocnění prsu. In: HANKE, I. a kolektiv autorů, . Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 125-132. ISBN 978-80-7013-554-9.

HORVÁTH, T., MARKOVÁ, M.  Onemocnění jícnu. In: HANKE, I. a kolektiv autorů.  Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 101-101. ISBN 978-80-7013-554-9.

JEDLIČKOVÁ, J.  Přístrojové vybavení v hrudní chirurgii. In: HANKE, I. a kolektiv autorů,  Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 10-11. ISBN 978-80-7013-554-9.

JEDLIČKOVÁ, J., HANKE, I.  Instrumentárium v hrudní chirurgii. In: HANKE, I. a kolektiv autorů, . Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 4-9. ISBN 978-80-7013-554-9.

MITÁŠ, L., HANKE, I., JEDLIČKOVÁ, J.  Tumory mediastina. In: HANKE, I. a kolektiv autorů, . Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. 1.. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 52-65. ISBN 978-80-7013-554-9.

Příspěvek do sborníku

POSPÍŠILOVÁ, A., KYASOVÁ, M., SURÁ, Z., MIČUDOVÁ, E.  Factors influencing the use of nursing interventions in surgical clinical practice. In: VII. International Conference of General Nurses and Workers Educating Paramedical Staff.  Brno: NCO NZO, 2013, s. 131-141. ISBN978-80-7013-558-7.

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z.,  Elleder, M., Moulis, M., Tichý, M., Červinková, I., Řehák, Z., Koukalová, R., Fojtík, Z., Hanke, I., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L.,  Szturz, P., Hájek, R., Král, Z.,  Mayer, J.  Přínos PET-CT vyšetření pro rozhodování o léčbě lokalizované nodulární formy plicní AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 3, s. 241-252.

Adam, Z., Matýšková, M., Tomíška, M., Řehák, Z., Koukalová, R., Křikavová, L., Pour, L., Krejčí, M., Szturz, P., Zahradová, L., Mechl, M., Moulis, M., Vaníček, J., Neuman, Č., Navrátil, M., Veselý, K., Hájek, R., Mayer, J.  Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice.Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. 1, s. 47-62.

Adam, Z., Pour, L., Matýšková, M., Krejčí, M., Tomiška, M.,  Szturz, P.,  Řehák, Z., Koukalová, R., Křikavová, L., Nebeský, T., Navrátil, M., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J., Neuman, Č.  Vývoj koagulačních markerů chronické diseminované intravaskulární koagulace (DIK) u pacienta s mnohočetnou angiomatózou v průběhu léčby antiangiogenními léky: interferonem α, thalidomidem a lenalidomidem. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 145-153.

Dítě, P., Novotný, I., Kala, Z., Hermanová, M., Nechutová, H., Dvořáčková, J., Martínek, A., Trna, J.  Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 187-190.

Geryk, E., Horváth, T., Konečný, M.  Očekávané počty nádorů jater, žlučníku a pankreatu ve světě. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 202-209.

Geryk, E., Kozel, J., Horváth, T., Kubíček, P.  Nemocní s vícečetnými nádory hlavy a krku. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 5, s. 260-265.

Kala, Z., Kysela, P.  Chirurgická resekční léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Medicína po promoci, 2012, roč. 13, č. 5-6, s. 53-59.

Kočí, L., Chlebova, K., Hyzdalova, M., Hofmanova, J., Jíra, M., Kysela, P., Kozubík, A., Kala, Z., Krejčí, P.  Apoptosis inhibitor 5 (API-5; AAC-11; FIF) is upregulated in human carcinomas in vivo.Oncology letters, 2012, roč. 3, č. 4, s. 913-916.

Linhartová, M., Mitáš, L., Starý, K., Munteanu, H.  Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 11, s. 614-619.

Lukášová, T., Ventruba, P., Ventruba, T., Žáková, J., Sochorová, K.  Těhotenství a porod zdravého dítěte komplikované koincidencí heterotopické gravidity po IVF a placenty perkrety s následnou hysterektomií. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 152-155.

Mitáš, L., Svatoň, R., Skřička, T., Kala, Z., Penka, I., Hanslianová, M., Grolich, T., Polák, P., Hlavsa, J.  Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta Chirurgica Iugoslavica, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69.

Mitášová, A., Mitáš, L., Urbánek, I., Ryba, L., Hanke, I., Ruber, M., Michalčáková, R., Košťálová, M., Bednařík, J.  Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 574-580.

Munteanu, H., Starý, K., Feit, J., Procházka, V., Chasáková, D., Vojtěchová, P.  Feochromocytom v praxi - kazuistika. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43.

Procházka, V., Kala, Z.  Minimálně invazivní operace jícnu. Braunoviny, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 10-11.

Procházka, V., Kala, Z., Jíra, M., Starý, K., Bohatá, Š., Penka, I.  Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekční kritéria. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 4, s. 230-234.

Procházka, V., Kala, Z., Svoboda, T., Mašek, M., Andrašina, T.  Pozdně rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114.

Starý, K., Procházka, V., Hlavsa, J., Novotný, I., Hušek, K.  Radiofrekvenční ablace inzulinomu. Somatuline Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Procházka, V., Benda, P., Hanoun, G., Smrčka, M., Kala, Z., Budinská, E., Bohatá, Š.  Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310.

Odborná kniha

Kala, Z., Válek, V., Vyzula, R., Kysela, P., Tomášek,J.  Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby. 1. vyd. Praha : KAP CZ, 2012. 75 s. 978-80-905210-0-1.

Příspěvek do odborné knihy

Hanke, I.  Léčebné modality u karcinomu plic: principy chirurgické léčby. In Skřičková, J., Kolek, V. Základy moderní pneumoonkologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. s. 124-125.

Hanke, I.  Postavení chirurgie v diagnostice a léčbě nádorů mediastina. In Skřičková, J., Kolek, V. Základy moderní pneumoonkologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. s. 376-380.

 

2011

Abstrakt ve sborníku

Grolich, T., Kala, Z., Penka, I., Procházka, V., Robek, O. Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. Sborník přednášek. Brno : 2011.

Grolich, T., Kala, Z., Penka, I., Procházka, V., Robek, O., Bednařík, O., Ostřížková, L. Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. Nové Město na Moravě : 2011. s. A4.

Grolich, T., Kala, Z., Robek, O., Penka, I., Procházka, V., Bednařík, O., Ostřížková, L. Postup u pacientů před neoadjuvantní CHRT s výraznou pasážovací poruchou u karcinomu rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. Český Krumlov : 2011. s. 9.

Hemmelová, B., Kala, Z., Penka, I., Protivánková, M., Ostřížková, L., Andrašina, T. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUS a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov : 2011. s. 3.

Hemmelová, B., Válek, V., Penka, I. Porovnání vyšetření TRUS a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In Konferenční abstrakta. VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. V. interaktivní kongres hojení ran. Brno : 2011.

Hemmelová, B., Vavříková, M., Penka, I., Robek, O., Ostřížková, L. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. Nové Město na Moravě : 2011. s. A3.

Horváth, T., Sobotka, M., Mitáš, L., Číhalová, M., Moulis, M., Špelda, S., Vomela, J., Horváthová, M. SAFE to overdiagnosis. In Abstracts of 8th International Symposium on PTD and PD in Clinical Pra. : 2011.

Kala, Z., Kysela, P., Válek, V., Ostřížková, L. Synchronní metastázy kolorektálního karcinomu - volba optimálního postupu. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. Sborník přednášek. Brno : 2011.

Kala, Z., Penka, I. Chirurgické řešení kolorektálního karcinomu. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. Český Krumlov : 2011.

Linhartová, P., Marek, F., Kala, Z., Izakovičová-Hollá, L. Interleukin-1 Gene Polymorphisms Associated with Reflux Oesophagitis in the Czech Population. In 15th International Congress of Mucosal Immunology. Paris, France : 2011.

Linhartová, M., Štrajtová, L., Kubešová, B., Starý, K., Munteanu, H. Kryoprezervace příštitných tělísek s výhledem na autologní replantace. In XXXIV. Endokrinologické dny: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. Praha : 2011.

Marek, F., Kala, Z., Kysela, P., Ostřížková, L., Penka, I., Ivičič, J. Vynucené operační revize u pacientů s KRK a probíhající biologickou léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : 2011. s. A7.

Ostřížková, L., Brančíková, D., Bednařík, O., Mechl, Z., Kala, Z., Válek, V. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu - první zkušenosti. In XXXV.Brněnské onkologické dny a XXV.Konference pronelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně, 2011. s. 177-177.

Procházka, V., Hemmelová, B., Hlavsa, J., Kala, Z., Novotný, I. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň : 2011. s. 87.

Procházka, V., Kala, Z., Hlavsa, J., Penka, I., Hemmelová, B. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. In Sborník abstrakt. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň : 2011. s. 32.

Svatoň, R., Kysela, P., Kala, Z., Penka, I., Hlavsa, J., Ivičič, J., Marek, F. Výsledky chirurgické léčby GIST. In XXXV. Brněnské onkologické dny. Sborník abstrakt. Brno : 2011.

Článek v časopise

Crha, M., Hlavsa, J., Procházka, V., Andrašina, T., Svobodová, I., Urbanová, L., Pavlík, T., Raušer, P., Lorenzová, J., Kala, Z., Nečas, A. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta veterinaria Brno, 2011, roč. 80, č. 4, s. 407-413.

Geryk, E., Horváth, T., Konečný, M. Očekávaná zátěž nádory jícnu, žaludku a kolorekta ve světě. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 12, s. 1006-1011.

Geryk, E., Horváth, T., Kubíček, P., Štampach, R. Očekávané počty karcinomů štítné žlázy ve světě. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 6, s. 340-342.

Geryk, E., Pacík, D., Horváth, T., Konečný, M. Budou dosaženy očekávané počty nádorů ledvin a močového měchýře? Urologické listy, 2011, roč. 9, č. 2, s. 38-44.

Geryk, E., Sedláková, L., Konečný, M., Horváth, T. Budou dosaženy očekávané počty zhoubného melanomu? Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 4, s. 235-238.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Jarkovský, J., Čech, Z., Tuček, S., Hanáková, L., Moulis, M., Zavřelová, J., Man, M., Benda, P., Robek, O., Kala, Z., Penka, M. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Čech, Z., Zavřelová, J., Penka, M., Jarkovský, J. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1, PAI 2, Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patiens. Hepato-Gastroenterology, 2011, roč. 58 , č. 112, s. 1918-1925.

Hlavsa, J., Kala, Z., Procházka, V. Chirurgická léčba neuroendokrinních gastroenteropankreatických nádorů. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, Speciální příloha, s. 19-22.

Hlavsa, J., Procházka, V., Kala, Z., Man, M., Andrašina, T., Číhalová, M., Válek, V., Crha, M., Svobodová, I., Urbanová, L. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního tumoru pankreatu. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215.

Hlavsa, J., Procházka, V., Penka, I., Andrašina, T., Starý, K., Kala, Z. Chirurgická léčba neuroendokrinních gastroenteropankreatických nádorů. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, Příl. , s. 19-22.

Horváth, T. Program C34 CIS v praxi MMX. Předběžná zpráva.. Rozhledy v chirurgii, 2011, roč. 90, č. 3, s. 172-173.

Hrdličková, B., Izakovičová-Hollá, L., Marek, F., Dolina, J., Kala, Z. Haplotypes of the IL-1 Gene Cluster are Associated With Gastroesophageal Reflux Disease and Barrett´s Esophagusin the Czech Population. Journal of Clinical Gastroenterology, 2011, roč. 45, č. Suppl., s. 184.

Jíra, M., Závodná, E., Honzíková, N., Nováková, Z., Vašků, A., Izakovičová Hollá, L., Fišer, B. Association of eNOS Gene Polymorphisms T-786C and G894T With Blood Pressure Variability in Man. Physiological Research, 2011, roč. 60, č. 1, s. 193-197.

Kala, Z., Kysela, P., Ostřížková, L., Kiss, I., Válek, V., Andrašina, T. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272.

Kala, Z., Kysela, P., Penka, I., Procházka, V., Válek, V., Andrašina, T., Kiss, I., Ostřížková, L. Hepatocelulární karcinom - možnosti radikální léčby. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, spec. příl., s. 11-19.

Kysela, P., Kala, Z. Nákladová efektivita v chirurgické onkologii. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 872-879.

Lenz, J., Karásek, P., Jarkovský, J., Múčková, K., Dítě, P., Kala, Z., Veselská, R., Hermanová, M. Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestine and Liver Diseases, 2011, roč. 20, č. 4, s. 389-396.

Linhartová, M., Štrajtová, L., Kubešová, B., Starý, K., Munteanu, H. Kryoprezervace příštitných tělísek s výhledem autologní replantace. Diabetologie metabolismus, endokrinologie, výživa, 2011, roč. 7, Suppl. 2.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Bortlíček, Z. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgie a endoskopie, 2011, roč. 14, č. 3, s. 10-14.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Pavlík, T. Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii, 2011, roč. 90, č. 3, s. 166-171.

Michalka, J., Janíková, A., Šálek, D., Moulis, M., Král, Z., Hanke, I., Mayer, J. Transformace folikulárního lymfomu - výjimka nebo pravidlo? Tranfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 137-143.

Procházka, V., Marek, F., Válek, V., Hermanová, M., Kala, Z. Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst. Acta Chirurgica Belgica, 2011, roč. 111, č. 4, s. 238-242.

Robek, O., Marek, F., Penka, I., Kala, Z. Chirurgické řešení komplikací divertikulózy jejuna. Rozhledy v chirurgii, 2011, roč. 90, č. 10, s. 584-586.

Ťápalová, V., Vlašínová, I., Janků, P., Ventruba, P., Kysela, P., Zatočil, T., Štourač, P. Disekce aorty u gravidní s Turnerovým syndromem. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 98-100.

Odborná kniha

Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. 978-80-7013-536-5.

Skalický, T., Třeška, V., Šnajdauf, J., Kala, Z. Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. 614 s. 978-80-7345-269-8.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Andrašina, T., Hlavsa, J., Válek, V., Procházka, V. Complications of radiofrequency ablation of pancreatic tumors. ESGAR 2011, Benátky, 20.04.2011.

Grolich, T., Procházka, V., Hrivnák, R. Ambulantní kontrola či hospitalizace při suspekci na NPB. Pracovní dny sekce mladých chirurgů, Brno, 10.11.2011.

Hamtilová, I., Kysela, P., Šilhart, Z., Wasiková, S. Femorální AV shunty - naše zkušenosti a komplikace. Sympozium České společnosti pro cévní přístup, Praha, 03.11.2011.

Hanke, I., Mitáš, L. Naše zkušenosti s "lehkými" torakoskopickými operacemi. 8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, Ostrava, 03.11.2011.

Hemmelová, B. Bile Cultures and Antibiotic Prophylaxis in Patients with Obstructive Jaundice Planned to Surgery. 97th Annual Clinical Congress, American College of Surgeons, San Franciso, 23.10.2011.

Hemmelová, B., Procházka, V., Hansliánová, M., Novotný, I., Andrašina, T. Infekční pooperační komplikace pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. XI. Brněnský pankreatologický den, Brno, 25.03.2011.

Hemmelová, B., Vavříková, M., Penka, I., Robek, O., Ostřížková, L. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nález. XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, 19.05.2011.

Ivičič, J. Torakoskopie, torakotomie v traumatologii hrudníku. Poranění bránice. Poranění plic. 4. celonárodní sympozium sester, Brno, 19.02.2011.

Procházka, V. Naše zkušenosti s laparoskopickými operacemi pomocí 3,5mm instrumentária. XVIII. pražské chirurgické dny, Praha, 26.05.2011.

Procházka, V. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. Bedrnův den, Hradec Králové, 28.04.2011.

Svatoň, R., Procházka, V., Kala, Z., Válek, V. Cystadenokarcinom žlučníku - přínos vyšetření onkomarkerů z punkátu. XI. Brněnský pankreatologický den, Brno, 25.03.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Halámková, J., Tomášek, J., Kala, Z., Tuček, Š., Válek, V., Penka, I. Hepatocelulární karcinom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 85-89.

Halámková, J., Tomášek, J., Kiss, I., Penka, I., Kala, Z., Válek, V. Karcinom pankreatu. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 81-84.

Hamtilová, I., Jedličková, J. AV shunty. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 137-139.

Hamtilová, I., Kysela, P. Dialyzační přístupy a dlouhodobé žilní a arteriální vstupy (porty a permkaty). In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, 2011. s. 98-100.

Jedličková, J. Nástroje v cévní chirurgii. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 102-110.

Kiss, I., Penka, I., Tomášek, J., Halámková, J., Válek, V., Kala, Z. Karcinom žlučníku a žlučových cest. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 91-95.

Kysela, P. Nechirurgická léčba cévních onemocnění. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, 2011. s. 35-39.

Kysela, P. Onemocnění lymfatických cév. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, 2011. s. 93-94.

Kysela, P. Vyšetřovací metody v cévní chirurgii. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 25-34.

Kysela, P. Základy fyziologie krevního oběhu. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 7-24.

Kysela, P., Hamtilová, I. Diabetická noha. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 95-97.

Kysela, P., Hamtilová, I., Šilhart, Z. Onemocnění žil. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 85-92.

Kysela, P., Jedličková, J. Amputace. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 153-156.

Kysela, P., Jedličková, J. Výkony na nervovém systému. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 140-144.

Kysela, P., Jedličková, J. Výkony na žilním systému. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 147-152.

Kysela, P., Jedličková, J. Výkony u úžinových syndromů. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 145-146.

Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z. Vybrané výkony na tepnách. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 122-136.

Kysela, P., Šilhart, Z. Onemocnění tepen. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 59-84.

Kysela, P., Šilhart, Z. Přístupy k jednotlivým tepnám a žilám. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 111-121.

Kysela, P., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Chirurgická léčba včetně miniinvazivní. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 40-58.

Šilhart, Z. Portokavální spojky. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová, I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 101.

Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:


Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji