Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Neimpaktované ale recenzované publikace 2010

 1. Adam, Zdeněk - Adamová, Zuzana - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Szturz, Petr. Představení histiocytárních chorob, o nichž pojednává toto supplementum časopisu Vnitřní lékařství. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media. a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S9-2S21, 13 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 2. Adam, Zdeněk - Zahradová, Lenka - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Koukalová, R. -Řehák, Z. - Feit, Josef - Křen, Leoš - Mechl, Marek - Vašků, Vladimír - Sirotková, A.- Hájek, Roman - Mayer, Jiří. Difuzní plošná normolipemická xantomatóza a nekrobiotický xantogranulom,asociované s monoklonální gamapatií - přínos PET- CT pro stanovení rozsahu nemocia zkušenosti s léčbou. Popis dvou případů a přehled literatury.Vnitřní lékařství, 56, 11. 2010. info
 3. Adam, Zdeněk - Balšíková, Karola - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Štěpánková, Soňa - Svačina, Petr - Hermanová, Markéta - Vaníček, Jiří - Krupa, Petr - Staníček, Jiří – Koukalová, Renata - Neubauer, Jiří - Křivanová, Andrea - Mayer, Jiří - Hájek, Roman. Centrální diabetes insipidus - první příznak histiocytózy z Langerhansových buněk a Erdheimovy - Chesterovy choroby dospělých osob. Popis tří případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 56, 2, od s. 138- 148, 11 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 4. Adam, Zdeněk - Feit, Josef - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Vašků, Vladimír - Čermáková, Zdeňka - Hájek, Roman - Mayer, Jiří. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ? Dermatologie pro praxi, Olomouc : Solen s.r.o., 4, 4, od s. 221-223, 3 s. ISSN 1802- 2960. 2010. info
 5. Adam, Zdeněk - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Szturz, Petr - Hájek, Roman. Přehled léčby histiocytózy z Langerhansových buněk u osob dospělého věku. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S131- 2S140, 10 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 6. Adam, Zdeněk - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Szturz, Petr - Neubauer, J. - Nebeský, T. - Řehák, Z. - Koukalová, R. - Mayer, Jiří - Vorlíček, Jiří. Odlišné průběhy recidivující anebo multisystémové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob - popis 22 případů z jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství, Brno : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 56, 6, od s. 542-56, 15 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 7. Adam, Zdeněk - Matýšková, M. - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Kissová, J. - Šlechtová, M. - Chlupová, G. - Stavařová, Yveta - Simonides, Jan - Penka, Miroslav - Mayer, Jiří - Hájek, Roman. Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Brno : Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 56, 1, od s. 67-78, 12 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 8. Adam, Zdeněk - Nebeský, T. - Szturz, Petr - Neubauer, J. - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Hanke, Ivo - Doubková, Martina - Merta, Zdeněk - Hájek, Roman - Řehák, Z. - Koukalová, R. - Mayer, Jiří. Postižení plic u pacientů s multiorgánovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk. Popis 8 pacientů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S105- 2S122, 18 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 9. Adam, Zdeněk - Nedbálková, Marta - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Hušek, Karel - Veselý, Karel - Čermáková, Zdeňka - Křivanová, Andrea - Mayer, Jiří - Hájek, Roman. Více než 10 let trvající kompletní remise monoklonální gamapatie nejistého významu a vymizení nefrotického syndromu vzniklého na podkladě light chain deposition disease po léčbě vinkristinem, adriamycinem a vysokými dávkami dexametazonu (VAD). Vnitřní lékařství, Brno : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 56, 3, od s. 240- 246, 7 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 10. Adam, Zdeněk - Pour, Luděk - Krejčí, Marta - Pourová, Eva - Synek, O. - Zahradová, Lenka - Navrátil, Milan - Mechl, Marek - Nebeský, T. - Neubauer, J. - Feit, Josef - Vokurková, J. - Král, Zdeněk - Bednařík, O. - Šlampa, Pavel - Doležalová, H. - Hájek, Roman - Mayer, Jiří.Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem alfa. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství, Brno : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 56, 8, od s. 810- 823, 14 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 11. Adam, Zdeněk - Pour, Luděk - Krejčí, Marta - Zahradová, Lenka - Křivanová, Andrea - Šmardová, Jana - Kovářová, Lenka - Štěpánková, Soňa - Moulis, Mojmír - Křen, Leoš - Veselý, Karel - Svobodová, Iva - Čermáková, Zdeňka - Nedbálková, Marta - Mayer, Jiří - Hájek, Roman. Léčba AL-amyloidózy - výsledky jednoho pracoviště a přehled publikovaných zkušeností s novými léky (bortezomibem, thalidomidem a lenalidomidem) u ALamyloidózy. Vnitřní lékařství, Brno : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 56, 3, od s. 190- 209, 20 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 12. Adam, Zdeněk - Řehák, Z. - Koukalová, R. - Szturz, Petr - Nebeský, T. - Neubauer, J. - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Hanke, Ivo - Doubková, Martina - Merta, Zdeněk - Hájek, Roman - Mayer, Jiří. Plicní forma histiocytózy z Langerhansových buněk - hodnocení aktivity nemoci a léčebné odpovědi pomocí PRT-CT (indexu SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar). Popis vlastních zkušeností a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, 12, od s. 1228-1250, 23 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 13. Adam, Zdeněk - Řehák, Z. - Koukalová, R. - Szturz, Petr - Pour, Luděk - Krejčí, Marta - Krupa, Petr - Nebeský, T. - Adamová, Z. - Mayer, Jiří. Přínost PET-CT pro diagnostiku a sledování plicní formy histiocytózy z Langerhansových buněk. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S123- 2S130, 8 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 14. Adam, Zdeněk - Řehák, Zdeněk - Koukalová, R. - Szturz, Petr - Pour, Luděk - Krejčí, Marta - Nebeský, T. - Vaníček, Jiří - Hájek, Roman - Mayer, Jiří. Postižení CNS histiocytózou z Langerhansových buněk a Erdheimovou-Chesterovou nemocí. Přínos PET-CT vyšetření pro diagnostiku a vyhodnocení léčebné odpovědi. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S94-2S104, 11 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 15. Adam, Zdeněk - Szturz, Petr - Ďuraš, J. - Řehák, Z. - Koukalová, R. - Pour, Luděk - Krejčí, Marta - Navrátil, Milan - Adamová, Z. - Hájek, Roman - Mayer, Jiří. Použití kladribinu v první linii léčby multifokální anebo multiorgánové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S141- 2S151, 11 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 16. Adam, Zdeněk - Szturz, Petr - Pour, Luděk - Krejčí, Marta - Neubauer, Jiří - Nebeský, Tomáš - Vaníček, Jiří - Vašků, Vladimír - Řehák, Zdeněk - Koukalová, Renata - Hájek, Roman - Mayer, Jiří. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Postgraduální medicína, Praha : Mladá fronta a.s., 2010, 6, od s. 704-711, 8 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 17. Brejcha, Martin - Doubek, Michael - Cmunt, E. - Schwarz, J. - Pospíšil, Z. - Kozmon, Petr - Brychtová, Yvona - Cetkovský, P. - Trněný, M. - Mayer, Jiří. Nové prognostické markery u chronické lymfocytární leukemie v každodenní hematologické praxi. Analýza dat ze čtyř pracovišť. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, Suppl.1, od s. 62-66, 5 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 18. Brychtová, Yvona - Krejčí, Marta - Doubek, Michael - Mužík, Jan - Mayer, Jiří - Vorlíček, Jiří. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou fludarabin, busulfan a ATG, dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, Suppl. 2, od s. 12-13, 2 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 19. Buliková, Alena - Haruštiaková, D. - Zavřelová, J. - Dušek, L. - Penka, Miroslav. Trombocytopenie u pacientů s průkazem antifosfolipidových protilátek nebo s antifosfolipidovým syndromem. Vnitřní Lékařství, 56, suppl.1, od s. S81-S90, 10 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 20. Červinek, Libor. Imunitní trombocytopenie, diagnostika, klasifikace, diferenciální diagnostika. Vnitřní Lékařství, 56, suppl.1, od s. S75-S77, 3 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 21. Dítě, Petr - Novotný, Ivo - Penka, Miroslav. Poškození gastroduodenální sliznice léky a vztah k endoskopickým výkonům. Medicína po promoci, Praha : MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., 11, suppl. 1, od s. 3- 6, 3 s. ISSN 1212-9445. 2010. info
 22. Doubek, Michael - Kozák, Tomáš - Vašků, Vladimír - Szturz, P. - Tichá, M. - Křen, L. Systémová mastocytóza. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit media, 56, Suppl 2, od s. 2S188-2S194, 7 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 23. Doubek, Michael - Mayer, Jiří. Něco z historie chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a Hematologie dnes, 16, 1, od s. 7-9, 3 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 24. Doubek, Michael - Panovská, Anna - Janča, J. - Judásková, L. - Meluzínová, I. - Hejlová, N. - Bartošová, R. - Simonides, J. - Jajtner, P. - Gaja, A. - Ingrová, L. - Mašková, M. - Veselá, H. - Peprla, J. - Pražáková, L. - Zvarová, M. - Krahulcová, E. - Buliková, A. - Ševčíková, I. - Dostálová, V. - Brychtová, Yvona - Mayer, Jiří. Co víme o incidenci chronické lymfocytární leukemie (CLL), a kde a jak jsou nemocní s CLL léčeni? Transfuze a Hematologie dnes, 16, 1, od s. 11-15, 5 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 25. Doubek, Michael - Panovská, Anna. Epidemiologie chronické lymfocytární leukemie (CLL), aneb kde končí monoklonální B lymfocytóza a začíná CLL. Transfuze a hematologie dnes, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 16, Suppl.2, od s. 8-9, 2 s. ISSN 1213-5763. 2010. info 
 26. Doubek, Michael - Šálek, Cyril - Mayer, Jiří. Akutní lymfoblastická leukemie. Transfuze a Hematologie dnes, 16, suppl. 3, od s. 6-9, 4 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 27. Dušek, Ladislav - Mužík, Jan - Abrahámová, Jitka - Pavlík, Tomáš - Májek, Ondřej - Koptíková, Jana - Vyzula, Rostislav - Fínek, Jindřich - Vorlíček, Jiří. Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007.  Postgraduální medicína, Praha : Mladá Fronta a.s., 12, 3, od s. 268-277, 10 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 28. Folber, František - Šálek, C - Doubek, Michael - Soukupová Maaloufová, J - Valová, Tereza - Trka, Jan - Gökbuget, N - Vydra, J - Kozák, Tomáš - Horáček, JM - Žák, P - Cetkovský, Petr - Hoelzer, D - Mayer, Jiří. Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií dle protokolu GMALL 07/2003 a její vysledky-první zkušenosti v České republice. Vnitřní Lékařství, 56/3, 3, od s. 176-182, 7 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 29. Haber, Jan - Ráčil, Zdeněk - Drgoňa, Ľuboš. Preemptivní antimykotická léčba febrilní neutropenie u nemocných s hematologickou malignitou - změna dosavadní strategie léčby invazivních mykotických onemocnění? Postgraduální medicína, Praha : Mladá fronta a.s., roč.12, příloha 5, od s. 16-22, 7 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 30. Hájek, Roman. Mnohočetný myelom. Transfuze a Hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 16, 3, od s. 31-37, 7 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 31. Hofírek, I. - Penka, Miroslav - Zvarová, M. - Šárník, S. - Blatný, J. - Zapletal, O. - Rotnágl, J. - Sochor, O. Lokální intravenózní fibrinolýza u dětí a mladistvých. Vnitřní Lékařství, 56, suppl.1, od s. S58-S63, 6 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 32. Hofírek, Ivo - Penka, Miroslav - Zvarová, M. - Blatný, Jan - Šárník, S. - Zapletal, Ondřej - Rontágl, J. - Sochor, O. Lokální intravenózní fibrynolýza u dětí a mladistvích, je čeho se obávat ?  Vnitřní lékařství, Praha : Medica Healthworld a.s., 56, 1. ISSN 0042-773X. 2010. info
 33. Holánek, Michal - Hájek, Roman. Použití lenalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, Brno, Česká republika : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 23, 2, od s. 67-72, 6 s. ISSN 0862-495X. 2010. info
 34. Hrnčířová, Kristýna - Lengerová, Martina - Kocmanová, Iva - Ráčil, Zdeněk - Mayer, Jiří. PCR vyšetření tekutiny z bronchoalveolární laváže pro detekci invazivních mykotických infekcí. Postgraduální medicína, Praha : Mladá fronta a.s., roč. 12, příloha 5, od s. 45-50, 6 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 35. Huser, Martin - Šmardová, Lenka - Ventruba, Pavel - Mayer, Jiří. Vliv onkologické léčby na lidskou reprodukci. Klin onkol, 23, 3, od s. 165-170, 5 s. ISSN 0862-495X. 2010. info
 36. Janíková, Andrea - Michalka, Jozef - Tichý, Boris - Fabian, Pavel - Šupíková, Jana - Mayer, Jiří. Folikulární lymfom a význam nádorového mikroprostředí. Transfuze a Hematologie dnes, Parha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 16, 3, od s. 150-157, 8 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 37. Kalvodová, L. - Vorlíček, Jiří - Adam, Zdeněk - Svačina, P. Psychologický náhled na problémy onkologických pacientů a ošetřujícího týmu. Vnitřní lékařství, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 56, 6, od s. 570- 581, 12 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 38. Klabusay, Martin - Hrabčáková, Viera - Stehlíková, O. - Pevná, M. - Mayer, Jiří. Role průtokové cytometrie v diagnostice a sledování pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, 1, od s. 45-51, 7 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 39. Kocmanová, Iva - Ráčil, Zdeněk. Invazívní infekce způsobené vláknitými houbami a jejich mikrobiologická diagnostika. Postgraduální medicína, Praha : Mladá fronta a.s., roč. 12, příloha 5, od s. 59-63, 5 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 40. Kořístek, Zdeněk - Folber, František - Navrátil, Milan - Žmijáková, Andrea - Švábová, Helena - Mayer, Jiří. Plerixafor-nová naděje pro poor mobilizery. Transfuze a hematologie dnes, Praha, 16, suppl.2, od s. 68-68, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 41. Kořístek, Zdeněk. Trombocytopenie u pacientů s akutní promyelocytární leukemií. Vnitřní Lékařství, 56, suppl.1, od s. S43-S45, 3 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 42. Kozák, Tomáš - Doubek, Michael - Polívka, Jindřich - Jankovská, Milada - Peková, Soňa. Diagnostika a léčba systémové mastocytózy. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 16, Suppl. 2, od s. 20-20, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 43. Lochmanová, Jana - Tichý, Boris - Plevová, Karla - Dobeš, Petr - Navrkalová, Veronika - Malčíková, Jitka - Ročňová, Ludmila - Mráz, Marek - Zelený, Jaroslav - Dvořáková, Barbora - Mayer, Jiří - Trbušek, Martin - Pospíšilová, Šárka. Resekvenační mikročipy: nástroj pro výzkum a diagnostiku chronické lymfocytární leukémie. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, Suppl. 2, od s. 18-18, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 44. Malčíková, Jitka - Pospíšilová, Šárka - Mayer, Jiří - Trbušek, Martin. Význam nádorového supresoru p53 u chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, Suppl.1, od s. 29-32, 4 s. ISSN 1213-5763. 2010. info 7
 45. Marková, Jana - Král, Zdeněk - Móciková, Heidi - Šmardová, Lenka - Žikavská, Lubica - Klásková, Kateřina - Skopalová, Magdalena - Bolčák, Karel - Dědečková, Kateřina - Čoupková, Irena - Vernerová, Zďeňka - Kamarádová, Kateřina - Campr, Vít - Kozák, Tomáš.Redukce toxicity primární léčby pokročilého Hodgkinova lymfomu. GHS , studie HD15. Transfuze a hematologie dnes, ČR : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 16, Suppl. 2s. 31-31. ISSN 1213-5763. 2010. info
 46. Móciková, Heidi - Pytlík, Robert - Marková, Jana - Steinerová, Kateřina - Král, Zdeněk - Belada, David - Trnková, Marie - Trněný, Marek - Koza, Vladimír - Mayer, Jiří - Žák, Pavel - Kozák, Tomáš. Pozitivní PET před autologní transplantací periferních kmenových buněk je spojen se zlou prognózou u pacientů s relabovaným Hodgkinovým lymfomem. Transfuze a hematologie dnes, ČR : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 16, Suppl. 2, od s. 31-32, 2 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 47. Mráz, Marek - Pavlová, Šárka - Malčíková, Jitka - Plevová, Karla - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka. Molekulární patogeneze chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, suppl. 1, od s. 16-20, 5 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 48.  Mráz, Marek - Pospíšilová, Šárka - Mayer, Jiří. MicroRNA v patogenezi chronické lymfocytární leukemie a jejich prognostický význam. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, Suppl. 1, od s. 33-35, 3 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 49. Navrátil, Milan - Tomíška, Miroslav - Kořístek, Zdeněk - Vorlíček, Jiří - Mayer, Jiří. Sepse a septický šok u onkologických a imunokompromitovaných pacientůdiagnostika, terapie. Vnitřní Lékařství, 56, 6, od s. 557-569, 13 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 50. Nebeský, Tomáš - Tošková, Martina. Tenkojehlová biopsie pod CT kontrolou pro diferenciální diagnostiku plicních infiltrátů se zaměřením na mykotické infiltráty. Postgraduální Medicina, Praha : Mladá fronta, příloha 5, 12, od s. 32-36, 5 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 51. Novotný, Jan - Hrstková, Hana - Elbl, Lubomír - Bernaciková, Martina. Cardiological screening in young oncological convalescents before sport participation by heart rate variability analysis. Studia sportiva, Brno : Fakulta sportovních studií MU, 4, 2, od s. 69-75, 7 s. ISSN 1802-7679. 2010. info
 52. Panovská, Anna - Šimkovič, Martin - Belada, David - Hrudková, Monika - Smolej, Lukáš - Mayer, Jiří - Doubek, Michael. Rituximab v kombinaci s vysokodávkovaným Dexamethasonem: efektivní léčebná modalita u pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, Suppl. 2, od s. 17-17, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 53. Penka, Miroslav - Schwarz, Jiří - Ovesná, Petra - Hluší, Antonín - Kořístek, Zdeněk - Doubek, Michael - Dulíček, Petr - Pospíšilová, Dagmar - Kissová, Jarmila - Buliková, Alena - Pavlík, Tomáš. Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitřní lékařství, Brno : Medica Publishing and Consulting, 2010, 6, od s. 503-12, 9 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 54. Pevná, M. - Kissová, Jarmila - Doubek, Michael - Adam, Zdeněk - Klabusay, Martin. Leukemie z dendritických buněk CD4+56+, typ DC2. Vnitřní Lékařství, 56, suppl.2, od s. 2S183-2S187, 5 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 55. Procházka, Vít - Tněný, Marek - Pytlík, Robert - Vášová, Ingrid - Šálek, David - Belada, David - Šýkorová, Alice - Papajík, Tomáš - Jankovská, Milada - Kozák, Tomáš - Kubáčková, Kateřina - Petrová, Markéta - Campr, Vít - Boudová, Ludmila - Matuška, Milan - Trnková, Marie. Klinický obraz a léčba starších nemocných s difúzním velkobuněčným B-lymfomem: analýza dat 1425 pacientů Českého lymfomového projektu (CLP). Transfuze a hematologie dnes, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 16, suppl.2, od s. 39-40, 2 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 56. Ráčil, Zdeněk - Haber, Jan - Drgoňa, Ľuboš - Kouba, Michal - Žák, Pavel - Sedláček, Petr - Múdry, Peter - Štěrba, Jaroslav - Kocmanová, Iva - Mallátová, Naďa - Cetkovský, Petr - Mayer, Jiří. Empirická antimykotická léčba febrilní neutropenie u nemocných s hematologickou malignitou - doporučení odborníků - s podporou CELL, ČHS ČLS JEP, ČOS ČLS JEP, SCHS SLS. Postgraduální medicína, Praha : Mladá fronta a.s., roč. 12, příloha 5, od s. 23-25, 3 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 57. Seidlová, Dagmar - Blatný, J. - Penka, Miroslav - Ovesná, Petra - Brabec, Petr - Ševčík, Pavel - Ventruba, Pavel - Černý, V. Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení Data z registru UniSeven v České republice.  Česká gynekologie, Praha, 75, 4, od s. 297-305. ISSN 1210-7832. 2010. info
 58. Seidlová, Dagmar - Blatný, Jan - Penka, Miroslav - Ovesná, Petra - Brabec, Petr - Ševčík, Pavel - Ventruba, Pavel - Černý, Vladimír. Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení – data z registru UniSeven v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha : ČLS J.E. Purkyně, 21, 5, od s. 229- 238. ISSN 1214-2158. 2010. info
 59. Smolej, Lukáš - Špaček, Martin - Belada, David - Hrudková, Monika - Brychtová, Yvona - Doubek, Michael - Schwarz, Jiří - Cmunt, Eduard - Rohoň, Peter - Klásková, Kateřina - Kozák, Tomáš. Nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid v kombinaci s rituximabem v léčbě starších a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukémií/lymfomem z malých lymfocytů (CLL/SLL): projekt Q-lite České skupiny pro CLL. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, Suppl. 2, od s. 10-10, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 60. Sýkorová, A - Belada, D - Smolej, L - Pytlík, R - Benešová, K - Vášová, Ingrid - Papajík, T - Šálek, David - Procházka, V - Matuška, M - Brejcha, M - Kubáčková, K - Kabíčková, E - Móciková, H - Campr, V - Trněný, M. Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů-doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Klinická onkologie, 23, 3, od s. 146-154, 9 s. ISSN 0862-495X. 2010. info
 61. Sýkorová, Alice - Belada, David - Smolej, Lukáš - Pytlík, Robert - Benešová, Kateřina - Vášová, Ingrid - Papajík, Tomáš - Šálek, David - Procházka, Vít - Trněný, Marek – Matuška, Milan - Brejcha, Martin - Kubáčková, Kateřina - Kabíčková, Edita - Móciková, Heidi - Campr, Vít. Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů s extralymfatickým šířením-doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Transfuze a hematologie dnes, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 16, suppl. 2, od s. 29-30, 2 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 62. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Koukalová, R. - Řehák, Z. - Neubauer, J. - Prášek, Jiří - Doubek, Michael - Hájek, Roman - Mayer, Jiří. Erdheimova-Chesterova nemoc v obrazech. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S170- 2S178, 9 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 63. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Řehák, Zdeněk - Koukalová, Renata - Kodet, Roman - Nebeský, Tomáš - Neubauer, Jiří - Moulis, Mojmír - Šmardová, Lenka - Mayer, Jiří. Lymfomu podobný průběh agresivní multisystémové histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti a přínos PET/ CT vyšetření při hodnocení difuzní metabolické aktivity v plicním parenchymu. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s., 56, 11, od s. 1177-1193, 17 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 64. Szturz, Petr - Starý, Karel - Moráň, Miroslav - Kalvodová, Libuše - Šmardová, Lenka - Mayer, Jiří. Atypická manifestace adrenální insuficience u pacienta s mnohočetným myelomem po terapii bortezomibem a kortikoidy. Posgraduální medicína, 6/2010, 12, od s. 651-655, 5 s. ISSN 1212-4184. 2010. info
 65. Šálek, David - Vášová, Ingrid - Pytlík, Robert - Janíková, Andrea - Michalka, Jozef - Šmardová, Lenka - Král, Zdeněk - Mayer, Jiří. Časná FDG-PET a její význam pro prognózu a volbu léčebné strategie u mladších pacientů s DLBCL vyššího rizika (aaIPI 2-3). Transfuze a hematologie dnes, 16, suppl. 2, od s. 39-39, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 66. Šmardová, Lenka - Huser, Martin - Král, Zdeněk - Crha, Igor. Léčba Hodgkinova lymfomu v těhotenství. Onkologie, Olomouc : Solen, 4, 3, od s. 162-163, 2 s. ISSN 1802-4475. 2010. info
 67. Šmardová, Lenka - Huser, Martin - Král, Zdeněk - Crha, Igor. Ochrana reprodukce u nemocných s Hodgkinským lymfomem. Onkologie, Olomouc : Solen, 4, 3, od s. 159-161, 3 s. ISSN 1802-4475. 2010. info
 68. Šváchová, Hana - Pour, Luděk - Almáši, Martina - Němec, Pavel - Králová, Dana - Kovářová, Lucie - Penka, Miroslav - Vorlíček, Jiří - Hájek, Roman. Koncentrace hepatocytárního růstového faktoru a trombospondinu predikuje léčebnou odpověď u pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 16, 1, od s. 30-34, 5 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 69. Ťápalová, Veronika - Huser, Martin - Janíková, Andrea - Šmardová, Lenka. Předčasné ovariální selhání indukované chemoterapií. Praktická gynekologie, Brno : Medica Healthworld, Brno, 14, 2, od s. 89-92, 4 s. ISSN 1211-6645. 2010. info
 70. Vaníček, Jiří - Krupa, Petr - Adam, Zdeněk. Přínos jednotlivých zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování aktivity mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství, Praha : Česká internistická společnost, 56, 6, od s. 585-590, 6 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 71. Weinbergerová, B. - Ráčil, Zdeněk - Kocmanová, I. - Mayer, Jiří. Podpůrná léčba jako  oučást terapie chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16, 1, od s. 103-111, 9 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 72. Winterová, Jana - Ráčil, Zdeněk - Malaskova, Ludmila - Rolencová, Monika - Mayer, Jiří. Měření plazmatických hladin posakonazolu u hematoonkologických pacientů. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 16, suppl.2, od s. 72-72, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 73. Winterová, Jana - Ráčil, Zdeněk - Malášková, Ludmila - Mayer, Jiří. Sledování plazmatických hladin vorikonazolu u hematoonkologických pacientů. Transfuze a hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J E Purkyně, 16  suppl.2, od s. 80-81, 1 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 74. Zahradová, Lenka - Adam, Zdeněk - Feit, Josef - Stupalová, Jana - Koukalová, R. - Hájek, Roman - Mayer, Jiří. Nekrobiotický xantogranulom - vzácná kožní komplikace u nemocného s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S179- 2S182, 4 s. ISSN 0042-773X. 2010. info
 75. Zemanová, M. - Ščudla, Vlastimil - Pour, Luděk - Gregora, Evžen - Pavlíček, P. - Minařík, J. - Pika, T. - Bačovský, Jaroslav - Adam, Zdeněk - Hájek, Roman. Přínos režimu CTD (cyklofosfamid, thalidomid, dexametazon) v léčbě relabujících a refrakterních forem mnohočetného myelomu. Transfuze a Hematologie dnes, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 16, 3, od s. 126-132, 7 s. ISSN 1213-5763. 2010. info
 76. Žourková, Alexandra - Kalvodová, Libuše - Mayer, Jiří - Žáčková, Daniela. Sexualita u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Galén, 106, 5, od s. 273-277, 5 s. ISSN 1212 0383. 2010. info
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji