Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nefrologie >>>

 

Dialyzační a nefrologické oddělení Interní hepatogastroenterologické kliniky FN Brno

 

Organizační struktura:

 

Vedoucí lékař: MUDr. Jitka Řehořová

 

 

Lékaři: MUDr. Jakub Ševčík, MUDr. Petra Divácká, MUDr. Miluše Hertlová CSc., MUDr. Stanislav Šurel, MUDr. Jana Smržová PhD.

Staniční sestra: Dana Novotná

 

 

1991 - vznik nefrologického pracoviště, hemodialyzačního střediska,  včetně registrace v EDTA

2003 - rozšíření dialyzačního střediska ze 7 na 13 lůžek

 

 

Poskytování kompletní nefrologické péče v rámci Jihomoravského, částečně i Severomoravského kraje a kraje Vysočiny.

 

 

Nefrologická ambulance 5 dnů v týdnů od 8.30 do 15.30.

 

 

V rámci lůžkové části IGEK je hospitalizační zázemí pro nefrologické pacienty.

Provádíme biopsie ledvin – i pro okresní nemocnice, kterým rovněž poskytujeme konziliární zázemí v imunosupresivní léčbě nemocných s glomerulonefritidami, zajišťujeme léčbu celého spektra nefropatií.

 

 

V roce 2008 bylo provedeno 48 renálních biopsií, v roce 2009 provedeno 39 renálních biopsií.

 

 

Zabýváme se: Dyslipidémií a renální kostní nemocí u dialyzovaných, léčbou vaskulitíd, fluid status (bioimpedance, měření průměru dolní duté žily), metodami stanovování cystatinu C, psychosociálními problémy dialýzovaných.

 

 

  • Spolupráce s genetickým ústavem v oblasti farmakogenomiky a genetiky u diabetické nefropatie.
  • Spolupráce s IKEM a VFN Praha v oblasti polymorfismu genů u různých glomerulonefritid.
  • Účast na multicentrických studiích v oblasti anémii a renální kostní choroby.
  • Grant ČNS:  Hodnocení kvality predialyzační péče u pacientů zahajujících léčbu náhradou funkce ledvin a její důsledky

 

 

Predialyzační péče

Dialyzační péče:

Hemodialýza: 15 dialyzačních monitorů (13 pro chronické a 2 pro akutní pacienty).

 

Provádíme hemodialýzu, hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu + připravujeme nemocné k transplantaci ledviny.

V rámci léčení některých intoxikací provádíme hemoperuse a u vybraných akutních onemocnění provádíme ve spolupráci s IHOK plasmaferézy.

 

V roce 2009 provedeno:

 

  • Chronických hemodialýz : 6500
  • Akutních hemodialýz : 1000
  • Hemodiafiltrací:  3500
  • Hemoperfuze: 2

 

V roce 2009 transplantováni 4 pacienti.

 

K 1.1.2010 v chronickém HD programu: 72 pacientů

Peritoneálně dialyzovaných : 12 pacientů

 

V nefrologické ambulanci bylo v roce 2009 provedeno 7000 vyšetření.

Dispenzarizováno je 3000 nemocných.

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji