Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Návrat k operativě je ve FN Brno pozvolný, kvůli plným jipkám se rozjíždí spíš malé jednodenní zákroky 

/13.4.2021/ Ještě nějakou dobu potrvá, než se chod nemocnice plně obnoví tak, jako to bylo před epidemií covid-19, zatím tomu brání především plné jednotky intenzivní péče. Fakultní nemocnice Brno je nemocnicí, která má v Jihomoravském kraji suverénně nejvíce covidových pacientů, i v rámci České republiky patří mezi nemocnice s největší zátěží. To vyžaduje přesuny personálu, který je často právě i z operačních sálů.  

Nemocnost se díky proočkovanosti téměř 80 procent personálu výrazně zlepšila. Oproti situaci před půl rokem je v karanténě až desetkrát méně lidí. Péče o covidové pacienty přitom vyžaduje až trojnásobný počet zdravotníků než v běžném stavu. „V té nejhorší době epidemie jsme jeli na 10 operačních sálech denně, v současné chvíli je v provozu až 20 sálů, je to ale s vypětím sil. Na 16 sálech probíhají klasické operace, na zhruba 4 sálech jsou prováděny výkony v lokální anestezii. Při návratů k operativě nás krom omezeného počtu sálů brzdí ještě kapacita jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení, zde pacienti po operacích často končí a i tyto lůžkové kapacity jsou obsazené covidovými pacienty,“ říká zdravotnický náměstek FN Brno prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.  

Během epidemie bylo nutné odložit desítky operací v každém oboru. O tom, který pacient přijde na řadu, budou rozhodovat ošetřující lékaři dle aktuálního stavu každého pacienta tak, aby se jejich stav dalšími průtahy ještě nezhoršil. Některé elektivní výkony navíc nebylo možné v nouzovém stavu vůbec provádět. „Například tím, že bylo zastaveno vyšetřování trávicího traktu pomocí endoskopie, pacientům byly termíny zrušeny, tak v některých případech to může vést až do počátečního stádia nádorového onemocnění. Nemuselo to být jen nedostupností péče, ale i ze strany pacientů, kdy se báli do nemocnice přijít, tak se nám některé nemoci objevují častěji,“ doplňuje zdravotnický náměstek s tím, že nyní je v nemocnicích bezpečno a nákazy se nemusí pacienti obávat.  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji