Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naši partneři

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo.
 

Skupina ČEZ

 

Papírny Brno, a. s.  jsou jedním z nejvýznamnějších dodavatelů výrobků z recyklovaných materiálů, čímž se snaží sledovat společenský trend posledních let a výrazným způsobem tak přispívat k ochraně životního prostředí.

 Papírny Brno

 

Hlavním posláním Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

Nadace Naše dítě se snaží dlouhodobě pomáhat:

  • dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově
    (dětské domovy, kojenecké, diagnostické, výchovné ústavy)
  • dětem zneužívaným a týraným
  • dětem ohroženým, které se ocitnou v obtížné životní situaci
  • dětem mentálně a fyzicky handicapovaným

http://www.nasedite.cz

Nadace Naše dítě

Rossmann

 

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o., provozuje širokou síť prodejen drogerie a parfumerie. První prodejnu otevřela v České republice již před osmnácti lety a v současné době provozuje celkem 108 poboček. Zakladatelem sítě drogerie a parfumerie ROSSMANN v České republice je Dirk Rossmann – majitel drogistických obchodů v Německu. Ve Spolkové republice Německo je považován za vynálezce konceptu drogistického trhu a jeho podnik patří dnes se svými více než 1 600 prodejnami a zhruba 18 000 zaměstnanci k nejúspěšnějším drogistickým obchodům v Německu, Polsku, Maďarsku a také v České republice. Prodejny společnosti ROSSMANN jsou také v Turecku a Albánii. Drogerie a parfumerie ROSSMANN nabízí velkou šíři sortimentu. Významnou část tvoří výrobky prezentované pod vlastní značkou, které se vyznačují především výhodným poměrem vysoké kvality a velmi příznivé ceny. Mnoho z těchto výrobků je ohodnoceno renomovanými testy  ÖKO-test nebo Stiftung Warentest, které jsou zaměřeny na posuzování kvality výrobků.

http://www.rossmann.cz/

 


BIBS

 

BIBS - vysoká škola je moderní a dynamicky se rozvíjející neveřejnou/nestátní vysokou školou, která poskytuje kvalitní britská, finská a česká ekonomicko-manažerská a právnická vysokoškolská studia a v současné době patří se svými téměř 3200 studenty v bakalářských, magisterských, doktorských a manažerských programech MBA k největším neveřejným/nestátním business school v České republice.                                                                          http://www.bibs.cz

 


 

Kapka naděje.jpg

 

 

 

 

 

 

je nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.                                                                  http://www.kapkanadeje.cz/

 


 

Nadace Jonášek                 http://www.nadacejonasek.cz/

 


 

Nadace Leontinka.jpg       

Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX s.r.o. Nadace, jejímž cílem je "přinášet světlo dětem do života", je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let, nyní chceme darovat světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce - dětem se zrakovým postižením.

            http://www.nadaceleontinka.cz/

 


 

Život dětem_M_120.jpg

 

 

 

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.

V naší organizaci se denně potýkáme s lidským neštěstím, jedná se především o neštěstí dětí, které jsou odkázány na lékařskou pomoc. Snažíme se těmto dětem pomoci hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských odděleních, kterou lékaři potřebují k tomu, aby děti mohli řádně a šetrně léčit.        http://www.zivotdetem.cz

 

 


 

Klinika zdraví_M_120.jpg

 

 

 

 

Vaše zdraví on-line. Naleznete zde soutěže, kariéru, diskusní fórum s radami a zkušenostmi návštěvníků, denně online magazín s tématikou zdraví, pravidelné poradny s odborníky, legislativa a rady pro pacienty, odborné informace ve struktuře 93 oborových celků.                                                                                                      http://www.klinikazdravi.cz

 

 


 

Zdravotní klaun

 

Zdravotní klauni pravidelně navštěvují dětská oddělení ve FN Brno již od roku 2001. Cíle m projektu je přinést smích a radost dětským pacientům a tím je psychicky odreagovat.                                                              www.zdravotni-klaun.cz

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji